Personvernerklæring for eksterne interessenter

Hvordan vi behandler personopplysningene dine

Personvernerklæring – Eksterne interessenter

Formålet med denne kunngjøringen er å gi deg informasjon om hvordan Kemppi Group Oy, Kemppi Oy og Kemppi Oys datterselskaper (som Kemppi Sverige Ab, Weldindustry AS, Trafimet Group SpA), inkludert deres datterselskaper («senere» «Kemppi», «vi», «oss») behandler personopplysninger om våre eksterne interessenter som kunder, leverandører, potensielle kunder, arrangementsdeltakere, mediekontakter osv.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene dine er ett eller flere selskaper i Kemppi, avhengig av formålet opplysningene behandles for. Du finner selskapene med deres kontaktinformasjon bak disse lenkene

Hvis du har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger og/eller denne kunngjøringen, ta kontakt med Kemppi Group Oy, Kempinkatu 1, 15810 Lahti, Finland, tlf. +358389911, [email protected]. Dette er det anbefalte kontaktpunktet uavhengig av Kemppi-selskapet du har å gjøre med.

Denne personvernerklæringen dekker følgende emner

 1. Hvordan vi behandler personopplysningene dine
 2. Hvilke typer data vi samler inn om deg
 3. Hvor vi samler inn personopplysningene dine fra
 4. Hvem vi deler dataene dine med og om dataene dine kan overføres utenfor EU eller EØS
 5. Hvordan vi beskyttes personopplysningene dine, og hvor lenge vi behandler dataene
 6. Dine rettigheter

Hvordan vi behandler personopplysningene dine

Vi behandler dataene dine basert på ditt samtykke, for gjennomføring av en eksisterende kontrakt, for å inngå en kontrakt på din forespørsel, for legitime interesser, eller for å overholde våre juridiske forpliktelser.

Legitime interesser legges til grunn i disse tilfellene:

 • Sende og motta kontaktinformasjonen din til partnere som forhandlere, distributører og serviceverksteder basert på dine forespørsler om tjenestene som tilbys av dem
 • Innhenting av kontaktdetaljer av Kemppis representanter eller partnere under forretningsinteraksjoner fra offentlige registre og andre offentlig tilgjengelige kilder
 • Bruksinformasjon for programmer levert av Kemppi

Vi behandler dataene dine for disse formålene:

 • Administrere og utvikle Kemppis forhold til deg
 • Markeds- og kommunikasjonsaktiviteter
 • Registreringer og arrangering av arrangementer og møter (f.eks. produktlanseringer, opplæring)
 • Tilbud-, ordre- og fakturahåndtering
 • Kundeservice
 • Administrere programmer levert av Kemppi (f.eks. sikkerhet, kapasitet, tilgangsrettigheter)

Vi profilerer deg basert på forholdet du har til oss (f.eks. forhandler, leverandør, forbruker), interesseinformasjonen innhentet gjennom informasjonskapsler, og basert på registreringene du har gjort i systemene våre som garantiregistrering eller brukerkontoregistrering. Profileringsinformasjonen brukes til målrettet kommunikasjon og kan brukes i automatiserte markedsføringsaktiviteter.

Hvilke typer data vi samler inn om deg

For formålene som er oppført ovenfor, kan vi behandle følgende personopplysninger

 • Kontaktopplysningene dine
 • Selskapet du representerer, og din tittel og rolle i det
 • Klassifisering av forholdet ditt til Kemppi (f.eks. potensiell kunde, kunde, leverandør, underleverandør, mediekontakt)
 • DM-tillatelser og/eller -forbud
 • Deltakelseshistorikk i arrangementene og møtene (f.eks. produktlanseringer, opplæring) organisert av Kemppi
 • Mulige interesseområder knyttet til Kemppis tilbud
 • Påloggingsinformasjon og mulig brukslogg for Kemppi-leverte programmer
 • Tilbuds-, ordre- og fakturahistorikk
 • Garanti-, produkt- og serviceregistreringer
 • Bilder og videoer som ble tatt på Kemppi-arrangementer
 • Kostholdsrestriksjoner og spesielle behov vedrørende et bestemt arrangement og møteopplegg
 • Svarene dine på kundeundersøkelsene våre, tilbakemeldingene du gir, og spørsmålene og tjenesteforespørslene du sender
 • Aktivitetene dine på Kemppis nettsteder, inkludert besøkte sider, tid brukt på sidene, ufullstendige nettbutikkbestillinger osv.

Hvor vi samler inn personopplysningene dine fra

Vi samler inn personopplysningene dine på flere forskjellige måter

 • Levert av deg på ulike måter
 • Levert av andre kontakter i din bedrift
 • Levert av Kemppi-partnere som forhandlere, distributører og serviceverksteder
 • Automatisk ved hjelp av informasjonskapsler når du besøker Kemppis nettsider i henhold til innstillingene for informasjonskapsler
 • Innhentet av Kemppis representanter eller partnere under forretningsinteraksjoner, fra offentlige registre og andre offentlig tilgjengelige kilder
 • Basert på bruksprogrammene dine levert av Kemppi

Hvem vi deler dataene dine med og om dataene dine kan overføres utenfor EU eller EØS

Personopplysningene dine kan bli delt mellom Kemppi-selskapene for å bli brukt til formålene som er definert i denne personvernerklæringen hvis det er nødvendig på grunn av oppgavefordelingen i Kemppi.

I tilfelle du ser etter tjenester levert av Kemppi-partnere, som forhandlere, distributører eller serviceverksteder, kan vi dele kontaktinformasjonen din med partnerne som ser ut til å passe for ditt behov.

Behandlingen av personopplysninger er delvis satt ut til tjenesteleverandører. Denne utsettingen spenner fra å kjøpe serverkapasitet til å bruke tjenester som krever at tjenesteleverandøren faktisk ser persondataene dine. Hver tjenesteleverandør kan kun behandle personopplysninger i den grad det er nødvendig for å levere den aktuelle tjenesten.

Avhengig av dine godkjenninger for informasjonskapsler på nettsidene våre, kan personopplysningene overføres til tredjepartene som er oppført i godkjenningsskjemaet for informasjonskapsler.

Hvordan vi beskyttes personopplysningene dine, og hvor lenge vi behandler dataene

Passende fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak brukes for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang, modifikasjon, fjerning eller annen type behandling. Tilgang til personopplysninger er begrenset i henhold til databehandlers arbeidsrolle og oppgaver.

Vi bruker også kontraktsmessige tiltak for å beskytte dataene dine når de deles mellom selskaper. Når det gjelder Kemppi-selskapene utenfor EU/EØS-området er det en EU-standardavtale med kontraktsklausuler på plass. Hvis partneren/tjenesteleverandøren er utenfor EU/EØS-området deler vi informasjonen din bare hvis landet til partneren/tjenesteleverandøren er akseptert av EU-kommisjonen å ha et tilstrekkelig nivå av personvern, eller hvis vi har laget en EU-standard kontraktklausulavtale med partneren/tjenesteleverandøren. Også med parter innenfor EU/EØS-området inngår vi databehandleravtaler ved behov.

I denne personvernerklæringen har vi listet opp flere forskjellige formål for bruk av personopplysningene dine. Tidslinjen for behandling av dataene dine kan variere fra svært kort til flere år, avhengig av formålet. For eksempel oppbevares kostholdsrestriksjoner og spesielle behov for arrangementer og møter kun til arrangementets slutt, og på den annen side oppbevares personopplysninger som fremkommer på faktura i flere år på grunn av regnskapsforskrifter. Vi vurderer regelmessig behovet for å beholde eksisterende personopplysninger og fjerner data som ikke lenger er gyldige for formålene som er oppført i denne personvernerklæringen.

Dine rettigheter

Hvis du ønsker å motta mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine eller ønsker å utøve rettighetene dine, ta kontakt med oss på [email protected].

Rett til å få informasjon om behandling av personopplysninger

Du har rett til å vite om behandlingen av personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen tar sikte på å oppfylle dette.

Rett til innsyn

Du har rett til å vite om vi behandler personopplysninger som angår deg eller ikke. Hvis vi gjør det, har du rett til å få en kopi av disse dataene.

Rett til retting, sletting og begrensning av behandling

Hvis personopplysningene vi behandler er unøyaktige, kan du be oss om å korrigere slike opplysninger som angår deg.

Du kan be oss om å slette personopplysninger som angår deg. Vi sletter imidlertid ikke personopplysningene dine hvis behandlingen fortsatt er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav eller hvis det er andre tvingende legitime grunner for å fortsette behandlingen.

Legg merke til at hvis du har gitt ditt samtykke til bilder og videoer, og disse har blitt delt, for eksempel på sosiale medier, kan de bare slettes fra kanaler kontrollert av Kemppi.

Hvis du anser dataene vi behandler for å være unøyaktige eller behandlingen som ulovlig, eller du har protestert mot behandlingen av dataene dine, kan du be oss om å begrense behandlingen av dataene dine. I slike tilfeller har vi kun lov til å behandle dataene dine med ditt samtykke eller hvis vi trenger dataene for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

Hvis vi retter, sletter eller begrenser behandlingen av data på grunnlag av forespørselen din, er vi forpliktet til å varsle alle parter som vi tidligere har utlevert dataene dine til om rettingen, slettingen eller begrensningen der dette er mulig.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Når behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke fra deg, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Du har rett til å motsette deg behandlingen vår av personopplysningene dine. Du kan utøve denne retten når som helst på grunnlag av din spesielle situasjon. Etter dette kan vi ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med unntak av tvingende legitime grunner som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener at behandlingen av personopplysninger knyttet til deg bryter med personvernforordningen, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Du kan sende inn klagen din til EU/EØS-medlemsstaten der du har bosted, arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen.

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 22. juli 2022.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner