Kemppi France S.A.S.

地址

地址

Kemppi France S.A.S.
65, avenue de la Couronne des Prés
78681 Épône Cedex
法国

当地社会媒体

当地社会媒体

销售

Eric Lambinet Kemppi Oy

Eric Lambinet

 • National Sales Manager, France Western Center France
 • 电话 +33 6 08401612
 • [email protected]
 • 语言: FR
Christophe Bourlon Kemppi Oy

Christophe Bourlon

 • Sales Manager, Northerm France
 • 电话 +33 6 07544200
 • [email protected]
 • 语言: EN, FR
Cyril Belkebir Kemppi Oy

Cyril Belkebir

 • Sales Manager, Eastern Center France
 • 电话 +33 6 08410590
 • [email protected]
 • 语言: EN, FR
Louis Fontana

Louis Fontana

Riwan Guiguen

Riwan Guiguen

 • Sales Manager, Great Western France
 • 电话 +33 6 85324565
 • [email protected]
 • 语言: EN, FR
Dylan Rossignol

Dylan Rossignol

Caroline Blanquet Kemppi Oy

Caroline Blanquet

Aurélie Gelinat Kemppi Oy

Aurélie Gelinat

Nathan Souton

Nathan Souton

Hugo Kerdilès

Hugo Kerdilès

客户支持、维护

Fabrice Vieira

Fabrice Vieira

 • Service Manager, Repair and Maintenance
 • 电话 +33 1 30905371
 • [email protected]
 • 语言: EN, FR

营销和沟通

Hélèna Markovic Kemppi Oy

Hélèna Markovic

管理

Franck Lavau Kemppi Oy

Franck Lavau

 • Managing Director, Kemppi France
 • 电话 +33 7 67340021
 • [email protected]
 • 语言: EN, FR
 • 对各个国家/地区负责: 法国

电弧焊的先驱

电弧焊的先驱。Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。 我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。 Kemppi 可以为各种专业人员和机构(从工业焊接公司到独立承包商)提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络,为当地客户提供专业服务。 Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市,在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工,2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

Kemppi – Designed for welders
关闭

技术规格