MinarcMig Evo 200 Suomi100-malli

Facebook-kilpailu

Säännöt

Kilpailusäännöt

Kemppi Oy
Facebook-arvonnan säännöt:

1. Järjestäjä
Kemppi Oy
Kempinkatu 1
15810 Lahti
Finland

2. Arvonta-aika
Arvontaan voi osallistua kampanjan ollessa käynnissä 4.12.2017 asti.

3. Osallistuminen
Arvontaan osallistuu kommentoimalla Kempin jakamaa Suomi100 -teemaista kuvaa Kempin Facebook-kanavalla.

4. Palkinnot
Palkintona on yksi (1) Kempin MinarcMig Evo 200 -hitsauskone.

5. Arvontakäytäntö
Palkinto arvotaan kaikkien Facebook-julkaisuun vastanneiden kesken.

6. Arvonta
Palkinto arvotaan 4.12.2017 Kempin valvomana.

7. Voittajan julkistus
Palkinnon voittaja julkistetaan, kun hänet on tavoitettu, viimeistään seuraavalla viikolla arvonnasta. Palkinnon voittaja ilmoitetaan Kempin Facebook-kanavalla.

8. Palkintojen luovutus ja toimitus:
Palkinnon luovutus tapahtuu voittajan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

9. Julkisuus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottaja myöntää Kempille oikeuden julkaista hänen nimensä, asuinpaikkansa ja käyttää niitä internetsivuillaan, painotuotteissa ja muussa viestinnässä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

10. Facebookin osallisuus arvontaan
Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

11. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien Kempin palveluksessa olevat henkilöt, sekä henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan järjestämiseen sekä heidän perheenjäsenensä.

12. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän, yhteistyökumppanit sekä muut osalliset kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi eikä muuhun tavaraan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista arvontaan liittyvistä virheistä.
Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muuhun omaisuuteen tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

13. Arvontasääntöjen sitovuus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Sulje

Tekniset tiedot