Kemppi

Käyttöehdot

Oikeudellinen ilmoitus

Kempin internetsivuston käyttöehdot

Avaamalla ja käyttämällä Kempin internetsivuja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Näissä käyttöehdoissa Kemppi tarkoittaa myös kaikkia Kemppi-konsernin yhtiöitä sekä osakkuusyhtiöitä. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

© Copyright Kemppi Oy 2018. Kaikki oikeudet sivujen sisältöön pidätetään.

Tekijänoikeus näiden internetsivujen (”sivut”) sisältöön, käsittäen sivuilla olevan tekstin, kuvat, videot ja asiakirjat sekä niiden ryhmittelyn, kuuluu Kempille. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Kempin etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kempin internetsivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Kempin erillistä kirjallista tai käytännöllistä suostumusta. Kempin internetsivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Kempin internetsivut ja niiden sisältö on Kempin sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Kempin internetsivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". Vaikka Kemppi on pyrkinyt tiedon oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen, tietoon voi liittyä tahattomia teknisiä ja asiallisia virheitä tai kirjoitusvirheitä. Kemppi ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Havaituista virheistä pyydämme ilmoittamaan Kempille osoitteeseen [email protected]. Kemppi pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

KEMPPI EI MISSÄÄN TILANTEESSA VASTAA MISTÄÄN SIVUJEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUNEISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA TAI MENETETYSTÄ LIIKEVOITOSTA, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU KEMPILLE.

KEMPPI EI ANNA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, ETTÄ SIVUT (MUKAAN LUKIEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUT, JOIHIN NÄILTÄ SIVUILTA ON LINKKI) TAI NIITÄ TARJOAVA PALVELIN EI SISÄLTÄISI HAITALLISIA KOMPONENTTEJA KUTEN VIRUKSIA, MUITA VASTAAVIA HAITTAOHJELMIA TAI MUUN KALTAISIA VIRHEITÄ.

KEMPIN VASTUU ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN.

Kempin internetsivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Kempin hallinnassa, eikä Kempillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Kemppi ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. Kempin ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Kempin sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Kemppi millään lailla kannattaisi, mainostaisi tai promovoisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Lähettämällä aineistoa Kempin palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Kempin internetsivujen kautta, hyväksyt ja vahvistat sen, että

  • lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta
  • ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet
  • aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se Kempille, ja että Kemppi voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta
  • et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Kemppiä kohtaan ja sitoudut hyvittämään Kempille kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.
  • Kemppi ei tarkista sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa.
  • Kemppi voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.
  • Kemppi ja sen valmistamien tuotteiden nimet ovat Kemppi Oy:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut mainitut nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Pääsyä sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Kempin tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Copyright © Kemppi Oy 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sulje

Tekniset tiedot