Kempin vuoden 2017 liikevaihto 118 miljoonaa euroa

Hitsaavan teollisuuden ratkaisutoimittajan, lahtelaisen Kemppi Oy:n, vuoden 2017
konserniliikevaihto oli 117,9 (111,7) miljoonaa euroa ja se nousi edellisvuoteen verrattuna 5,6%.
Liikevoittoa kertyi 11,0 (11,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto heikkeni henkilöstökulujen ja muiden
liiketoiminnan kulujen kasvun myötä. Myös poistot nousivat edellisvuodesta
tuotekehitysinvestointien valmistuttua ja uusien tuotteiden tullessa myyntiin.


Markkinatilanne Euroopan hyvän talouskasvun ja investointiaktiivisuuden lisääntymisen myötä
parani merkittävästi ja mahdollisti myynnin kasvun, mikä näkyi erityisesti mm. Saksassa,
Hollannissa ja Puolassa. Myös Venäjällä ja Australiassa Kempin myynti kasvoi suotuisasti.


Poliittinen tilanne Iso-Britanniassa näkyi edelleen alueen myynnin kehityksessä. Lisäksi Kiinassa
kehitys ei ollut yhtä suotuisaa kuin muilla markkinoilla. Alkuvuoden vahva euro kasvatti myös
osaltaan konsernin euromääräistä liikevaihtoa, mutta vaikutti toisaalta hintakilpailukykyyn
euroalueen ulkopuolella.


Rakenteellisia järjestelyjä konsernissa olivat tytäryhtiö JPP-Soft Oy:n myynti sekä Malesian
tytäryhtiön sulkeminen. Henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.
Uusrekrytointeja tehtiin korvaamaan alihankintaa erityisesti tuotekehityksessä.


Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan melko suotuisana kuluvan vuoden aikana erityisesti
Euroopassa, huolimatta hitsausmarkkinoiden maltillisesta kasvusta. Kansainvälisen kilpailun
arvioidaan jatkuvan voimakkaana ja uusia kilpailijoita markkinoille uskotaan tulevan erityisesti
Aasiasta. Länsimaiset toimijat pyrkivät lisäämään markkinaosuuttaan Aasiassa, joka lisää
hintakilpailua korkeamman teknologian hitsauslaitteissa. Poliittisten riskien merkitys jatkuu
globaalisti melko suurena ja valuuttakurssien epävarmuuden odotetaan vaikuttavan tulokseen.


Kasvumahdollisuuksia Kempille luovat tuotetarjoaman uudistaminen, globaalisti kasvanut kysyntä
sekä kasvaneet investoinnit erityisesti Euroopassa. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan
edelliseen tilikauteen verrattuna.

Sulje

Tekniset tiedot