Klokkenluiden

De klokkenluidersdienst is een belangrijk hulpmiddel voor het bevorderen van hoogstaande bedrijfsethiek, dat ervoor helpt zorgen dat klanten en belanghebbenden vertrouwen blijven houden in onze onderneming.

De klokkenluidersdienst is een systeem voor vroegtijdige waarschuwing dat fraude, corruptie en andere risico's helpt verminderen. Dit belangrijke hulpmiddel draagt bij aan het vertrouwen dat klanten en belanghebbenden stellen in onze onderneming. Iedereen kan een klokkenluider zijn: werknemers, klanten en belanghebbenden. Alle werknemers van Kemppi worden geacht zich te houden aan ons ethisch beleid en onze regels.

Klokkenluiden is mogelijk via een anonieme melding. Het kanaal wordt beheerd door WhistleB, een onafhankelijke dienstverlener die de anonieme verwerking van meldingen waarborgt. Het is niet mogelijk voor Kemppi of WhistleB om vast te stellen of bij te houden wie de bron van een melding is, tenzij u uw contactgegevens verstrekt. WhistleB bewaart geen metadata over een klokkenluidersmelding en kan niet bijhouden wat het IP-adres van een klokkenluider is. Anonieme klokkenluiders krijgen een inlognaam en een wachtwoord voordat ze hun melding indienen. De klokkenluider kan inloggen, reacties van het klokkenluidersteam lezen en berichten terugsturen.

Klokkenluiden is een hulpmiddel waarmee u in goed vertrouwen ernstige vermoedens van wangedrag kunt melden.

Bedankt dat u Kemppi helpt bij het bevorderen van hoogstaande bedrijfsethiek.

https://report.whistleb.com/kemppi

Sluiten

Technische specificaties