Visselblåsning

Visselblåsarstjänsten är ett viktigt redskap för att främja en hög affärsetik och behålla kundernas och aktieägarnas förtroende för vår verksamhet.

Visselblåsartjänsten är ett tidigt varningssystem för att kunna förhindra bedrägerier, korruption och andra risker, samt ett viktigt redskap för att behålla kundernas och aktieägarnas förtroende för vår verksamhet. Visselblåsning är tillgängligt för anställda, kunder och aktieägare. Alla som är anställda av Kemppi är förpliktade att följa våra etiska riktlinjer och regler.

Det går att rapportera anonymt i visselblåsartjänsten. Kanalen administreras av WhistleB, en opartisk tjänstleverantör som garanterar att rapporterna hanteras anonymt. Varken Kemppi eller WhistleB kan identifiera eller spåra en rapports källa, såvida inte kontaktuppgifter anges av den som rapporterar. WhistleB lagrar inte metadata relaterade till visselblåsningsrapporten och kan inte spåra visselblåsarens IP-adress. En anonym visselblåsare får ett ID och ett lösenord innan rapporten skickas in. Visselblåsaren kan logga in och läsa svaren från visselblåsarteamet och skicka meddelanden tillbaka.

Visselblåsning är ett redskap för att med gott uppsåt rapportera allvarliga misstankar om tjänstefel.

Tack för att du hjälper Kemppi bli ett företag med hög affärsetik.

https://report.whistleb.com/kemppi

Stäng

Tekniska data