Gå med i KEMPPIs partnerprogram JOIN

Större kunskap ger större värde

På Kemppi tror vi på samarbete. Vi tror att vi är starkare tillsammans. I partnerprogrammet JOIN delar vi med oss av erfarenheter och insikter som vi har fått inom svetsning från över 70 år i branschen med våra återförsäljare och distributörer med syftet att bygga en ännu mer strategisk relation med ömsesidig framgång.

Vad är JOIN?

JOIN är Kemppis globala partnerprogram. Målet är att stärka de strategiska samarbetena mellan Kemppi och dess återförsäljare och distributörer och att lyfta fram vikten av värdebaserad försäljning inom vårt värdefulla nätverk.
Medlemmarna i JOIN får tillgång till vår omfattande kunskap inom svets och svetssäkerhet som understöd för en lönsam försäljningstillväxt. Dessutom kan våra partner dra nytta av många fördelar, som tidig tillgång till nya produkter, tillgänglighetsprioritering och utökad teknisk support.

Varför JOIN?

Kemppi är ett välkänt globalt varumärke inom svets och svetssäkerhet, och vi är särskilt kända i branschen för vår breda kunskap. Vi förstår en svetsares behov och utvecklar ständigt innovativa lösningar för att ge bästa möjliga svetsupplevelse. Genom att ta del av vår kunskap får din försäljning ett mervärde. Inom JOIN får du möjligheten att använda all vår kunskap inom svetsning – så att vi kan bli ännu starkare tillsammans.

Autohorized partner

Grundläggande partnerskapsnivå

 • Rabatter på auktoriserad nivå
 • Evenemang för globala och lokala lanseringar
 • Produkt- och serviceutbildning
 • Teknisk support före och efter försäljning, onlinematerial
 • Deltagande i vår årliga Kemppi Award Scheme
Advanced partner badge

Advanced partner

Utöver förmåner på auktoriserad nivå:

 • Rabatter på avancerad nivå
 • Gemensamma slutkundsbesök med Kemppi
 • Direkt tillgång till teknisk support före och efter försäljning
 • Tillgång till lokala utbildningsanläggningar med slutkunder

Premium partner

Högsta partnerskapsnivån

Utöver förmåner på auktoriserad och avancerad nivå:

 • Rabatter och försäljningsincitament på premiumnivå
 • Prioriterad tillgång till nya produkter
 • Tillgänglighetsprioritering
 • Kvalificerade potentiella kunder

Ju högre engagemang, desto fler fördelar får du.

Kontakta oss för ytterligare information om förmåner och krav för respektive nivå.

Välkommen till JOIN!

Vill du veta mer?

Stäng

Tekniska data