Case - Valmet, Finland - SV

Krävande svetsning av pannor med Kemppi MasterTig

Expertkunskaperna hos svetsarna vid Valmets verkstad i Tammerfors, Finland, sätts på prov varje dag. Verkstaden tillverkar tryckdelar till pannor för energiproduktion samt sodapannor. Ville Lehtikangas, Senior Manager för produktionen, berättar att enheten – som ingår i Valmets affärsområde Pulp and Energy – sysselsätter ungefär 100 personer, varav 75 är svetsare.

Case - Valmet, Finland - SV

Case - Valmet, Finland - SV

Stäng

Tekniska data