Kvalitet och produktivitet med Kemppis nya MIG/MAG-processer

Under våren 2022 lanserade Kemppi tre nya svetsprocesser till den nya Master M-svetsmaskinen. Processerna kan öka framföringshastigheten vid svetsning, minska sträckenergin vid tunnplåts- och rotsträngssvetsning samt underlätta svetsning i utmanande lägen. Dessa MAX-processer erbjuder modifierade ljusbågsegenskaper för svetsmaskiner även i den kompakta maskinserien.

Kvalitet och produktivitet med Kemppis nya MIG/MAG-processer

Kvalitet och produktivitet med Kemppis nya MIG/MAG-processer

Stäng

Tekniska data