Utnyttjar pulsning med låg amplitud vid MAG svetsning

Kemppi MAX Speed – Högpresterande svetsprocess

Syftet med pulsning av svetsströmmen vid MIG/MAG-svetsning har traditionellt varit att snöra av en droppe tillsatsmaterial per puls. Fördelarna med processen bygger till stor del på att uppnå en kortslutningsfri materialöverföring även vid de lägsta svetseffekterna. Nu vet vi också att det finns andra fördelar med att pulsera svetsströmmen. Det krävs inte lika hög amplitud för att uppnå dessa fördelar, det vill säga svetsströmsvariation, som vid konventionell pulsad MIG/MAG-svetsning. På så sätt kan vissa problem som orsakas av hög amplitud undvikas. Eftersom syftet med pulsad svetsning med låg amplitud inte är att uppnå samma typ av materialöverföring som vid konventionell pulsad MIG/MAG-svetsning, tillåter den användningen av en högre pulsfrekvens, vilket ger nya fördelar. Den nya MAX Speed-processen som utvecklats av Kemppi drar fördel av sådan lågamplitudpulsering och kombinerar den med fördelarna med kortbåge.

Utnyttjar pulsning med låg amplitud vid MAG svetsning

Utnyttjar pulsning med låg amplitud vid MAG svetsning

Stäng

Tekniska data