Gerben van den Berg utsedd till Kemppis nya Vice President Markets

Gerben van den Berg (47) har utsetts till Vice President, Markets på Kemppi Oy från den 1 mars 2021. I denna befattning kommer han att leda Kemppis globala säljorgansation från Nederländerna. Hannu Jokela, nuvarande Vice President, Markets, kommer från den 1 mars 2021 att arbeta vidare inom Kemppi Oy i rollen som Director, Market Development.

Gerben van den Berg har omfattande erfarenhet inom internationell försäljning, säljkanaler och företagsledning. Han kommer till Kemppi från säljorganisationen Dyson EMEA BtoB där han har arbetat som General Manager för Europa, Mellanöstern och Afrika. Gerben van den Berg har examina i företagsledning och som civilingenjör.

”Jag har glädjen att få välkomna Gerben van den Berg till Kemppi. Jag är också glad över att Hannu Jokela och Gerben van den Berg kommer att arbeta tillsammans för att uppnå en smidig övergång”, säger Ville Vuori, CEO på Kemppi Oy.

”Jag har hört fantastiska framgångsberättelser från Kemppi och den strategiska inriktningen inspirerar mig. Jag känner mig hedrad av att få bli en del av Kemppi och känner att det inte bara handlar om ett företag med väletablerat varumärke och produktutbud, utan också om att bli knuten till en unik företagshistoria. Jag ser fram emot att leda säljorganisationen för att nå dess mål”, säger Gerben van den Berg och fortsätter: ”Jag är också glad över att få jobba tillsammans med min föregångare, Hannu Jokela, som kommer att fortsätta sin enastående karriär inom Kemppis marknadsorganisation.”

Stäng

Tekniska data