God jul

FRÅN LAHTIS, EUROPAS MILJÖHUVUDSTAD 2021

Under senare år har sättet som vi betraktar världen på utvecklats, liksom hur vi reflekterar över följderna av våra val. Vi funderar på vilken sorts planet vi vill leva på. Vilka åtgärder kommer att främja välmåendet för vår gemensamma hemvist och människorna när och fjärran, nu och i framtiden?

Vår produktutveckling strävar efter att utveckla produkter av hög kvalitet som våra kunder vet är hållbara val. Digitalisering skapar möjligheter till fjärranvändning och distansarbete, vilket kan användas i svetsindustrin för att minska behovet av att resa och på så sätt både skydda miljön och spara värdefull tid.

Vi söker ständigt nya sätt att förbättra svetssäkerheten. Ett viktigt mål för oss är att säkerställa ren inandningsluft genom effektiv utsugning av rök och partiklar, eftersom god luftkvalitet främjar hälsan och livskvaliteten, både på jobbet och hemma.

I år kommer Kemppi att göra en donation för att stödja klimatforskningen vid Helsingfors universitet i Finland där 15 % av världens partikelforskning bedrivs.

Vi alla önskar er och era familjer en god jul och ett gott nytt 2022!

Stäng

Tekniska data