Nordic Manufacturing: Fallstudie om Kemppi

Kemppi har deltagit i en fallstudie om företag i ett projekt som har bekostats och initierats av Nordiska ministerrådet. Detta nya pannordiska initiativ syftar till att stärka konkurrenskraften hos nordiska tillverkningsföretag och behålla tillverkningsjobb i den nordiska regionen genom att förbättra företagens möjligheter att utnyttja automation och digitalisering.

Som en del av projektet presenteras femton företag från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Dessa företag har lyckats implementera och dra nytta av innovativa digitala och automatiserade lösningar. Avsikten med dessa företagsexempel är att inspirera andra nordiska företag inom tillverkningsindustrin att utforska möjligheterna inom automation och digitalisering.


Läs fallstudien om Kemppi på Nordic Manufacturings webbplats!

Stäng

Tekniska data