Nytt blogginlägg

på Welding Value

Vikten av användbarhet vid industrisvetsning

Vi frågade två yrkessvetsare – Meyers  Jukka Hahko och Dinolifts Pasi Laakso – vilken betydelse hög användbarhet har vid industrisvetsning.

Läs mer på Welding Value!

Stäng

Tekniska data