Övervaka kvaliteten vid robotsvetsning med WeldEye

WeldEye, den universella programvaran för svetskoordinering, finns nu för hantering av kvaliteten vid robotsvetsning. WeldEye hämtar data från svetsroboten och synkroniserar dessa med svetslistor i molntjänsten. Det ger ett smidigt sätt att övervaka robotsvetsningens kvalitet och dess överensstämmelse med svetsdatablad (WPS). Programvaran säkerställer dessutom full spårbarhet ned till varje svets och svetsad slutprodukt.

Datahämtningen kräver att svetsströmkällan är ansluten till WeldEyes digitala anslutningsmodul, DCM (Digital Connectivity Module). Enheten överför data trådlöst till programvaran, där informationen enkelt kan visas och analyseras vidare. 

Utöver det webbläsarbaserade användargränssnittet finns WeldEye-mobilappen, som kan användas för t.ex. realtidsövervakning av svetsparametrar, operatörsidentifiering och val av tillsatsmaterial. 

”Med WeldEye vet du vad som har svetsats vid vilken svetsstation och när det gjordes. WeldEye rapporterar också svetsparametrar, sträckenergin och eventuella avvikelser med precision och i realtid. Logiken bygger på identifierare, med vilka vi till och med kan spåra en specifik batch med felaktigt tillsatsmaterial i produktionen”, säger Vesa Tiilikka, Product Manager, Software vid Kemppi Oy.

Integrering med A7 MIG Welder 

Utvecklingen av WeldEye-programvaran har med gott resultat utprovats med Kemppis robotsvetsningssystem A7 MIG Welder.

”Alla lösningar kommer att konfigureras individuellt utifrån kundens behov. Om du söker en lösning för robotsvetsning med övervakning av svetskvaliteten och spårbarheten föreslår jag att du kontaktar oss så att vi kan visa hur vi kan hjälpa till”, säger Artturi Salmela, Product Manager, Automation vid Kemppi Oy.

WeldEyes funktioner för kvalitetssäkring är tillgängliga vid användning av WeldEye for Welding Quality Management, som består av följande programvarumoduler: 

Svetsprocedurer
Personal och kvalifikationer
Kvalitetshantering

Mer information

Vesa Tiilikka                                               
Product Manager, Software                           
Kemppi Oy                                                  
Tel. +358 44 2899504                                  
[email protected]                             

Artturi Salmela
Product Manager, Automation
Kemppi Oy
Tel. +358 44 2899212
[email protected]

 

https://d3dbtvmfwwhlf2.cloudfront.net/pub/Products+and+Services/Welding+Management+Software/WeldEye/Images/WeldEye+App+and+DCM/WeldEye-DCM-FastMig-X-9559.jpg
Den digitala anslutningsmodulen överför data trådlöst från svetsstationerna till WeldEye.

https://d3dbtvmfwwhlf2.cloudfront.net/pub/Products+and+Services/Welding+Management+Software/WeldEye/Images/Screenshots/WeldEye+QM+screenshots/WeldEye-QM-Weld-Data-Details.png
WeldEye hämtar data om bågtid, svetsavvikelser och orsakskoder som beskriver icke-svetsaktiviteter.

https://d3dbtvmfwwhlf2.cloudfront.net/pub/Products+and+Services/Welding+Management+Software/WeldEye/Images/Screenshots/WeldEye+QM+screenshots/WeldEye-QM-Reports-Timeline-Day.png
Svetssträngar kan granskas mot digitalt samlade och detaljerade data om svetsparametrar och sträckenergiberäkningar.

https://d3dbtvmfwwhlf2.cloudfront.net/pub/Products+and+Services/Welding+Management+Software/WeldEye/Images/Screenshots/WeldEye+QM+screenshots/WeldEye-QM-Weld-List-with-Tree.png
I WeldEye synkroniseras data från roboten med svetslistorna och produktstrukturen, vilket möjliggör full spårbarhet ned till varje svets och svetsad slutprodukt.

Stäng

Tekniska data