BETA XFA/SFA/PFA Downloads
Bruksanvisningar
Beta 90 SFA/XFA + PFU 210 e/RSA 230 PDF-bruksanvisning
Beta e90 FA PDF-bruksanvisning
Multi-Charger 6 PDF-bruksanvisning
PFU Filters PDF-bruksanvisning
Tekniska data
Beta e90 PFA Ladda ned
Beta e90 PFA Airline Ladda ned
Beta e90 SFA Ladda ned
Beta e90 SFA Airline Ladda ned
Beta e90 XFA Ladda ned
Beta e90 XFA Airline Ladda ned
Försäkringar
ADF SA, XA Ladda ned
Beta 90 SFA/XFA + PFU 210 e Ladda ned
Beta e90 PFU Ladda ned
Beta e90 RSA Ladda ned
Multi-Charger 6 Ladda ned
PFU Filters Ladda ned
Broschyrer och produktblad
Alfa - Beta leaflet - SV Ladda ned
Produktkatalog, Svetssäkerhet - SV Ladda ned
Vanliga frågor och svar
Var kan jag få service av och/eller slitdelar till Kemppi-utrustning?

Service och slitdelar får du från närmaste Kemppi-återförsäljare. Se våra återförsäljare nära dig.

Hur hittar jag närmaste Kemppi-verkstad för reparationer?

Använd vår kartsökning

för att hitta närmaste serviceverkstad.
Varför ska man använda ett andningsskydd vid svetsning?

Farliga ämnen förekommer på svetsarbetsplatser och lämpliga andningsskydd bör användas för att skydda hälsan på både kort och lång sikt. Svetsrök och gaser alstras genom förångning av grundmaterialen, tillsatsmaterialen och beläggningarna på dem, skyddsgaser, färg och kemiska reaktioner från UV-ljus- och värmeprocesser i ljusbågen, inklusive föroreningar i luften från lösnings- och rengöringsmedel.

Exponering för svetsrök är en allvarlig yrkesrisk och kan vålla många hälsoproblem om den sker utan andningsskydd. UV-strålning som avges vid svetsning reagerar med syre och kväve i luften och bildar ozon och kväveoxider, som kan vara livshotande i höga koncentrationer och orsaka lungsjukdomar. I små koncentrationer irriteras näsa och hals.

En enda produktionssvetsare kan alstra 20–40 g svetsrök per timme, vilket motsvarar 35–70 kg svetsrök per år. Gränsvärden (OEL) för partiklar i svetsrök räknas i mg/m³, det vill säga rökkoncentrationen i luften mätt i milligram per kubikmeter luft. Vi rekommenderar att du vid vanlig svetsrök använder andningsskydd när gränsen 5 mg/m³ överstigs. Kontrollera Arbetsmiljöverkets normer och rekommendationer och säkerställ att Kemppi-andningsskyddet som du väljer uppfyller dina personliga behov.

Hur fungerar ett andningsskydd för svetsning?

Ett andningsskydd för svetsning består av en batteridriven fläkt/filterenhet (PAPR, Powered Air Purifying Respirator), en luftslang och en svetshjälm med inbyggd ansiktstätning. Fläkt/filterenheten har en fläktmotor som drivs av ett batteri. Den är försedd med ett partikelfilter eller en kombination av partikelfilter och gasfilter. Det finns också andningsskydd med tryckluftsregulator som använder ren och andningsbar tryckluft.

Den renade luften leds genom luftslangen till hjälmen och skapar ett övertryck innanför hjälmens skal och ansiktstätningen. Ett övertryck inuti svetshjälmen gör att det är lätt att andas och att förorenad luft inte kan tränga in i hjälmen. Det är ett andningsskydd med övertryck.

Hur länge räcker batteriet i Gamma- och Beta-andningsskydden?

PFU 210e är robust och tålig och har valbar fläkthastighet (160 eller 210 l/min) och batteri- och filterstatusindikatorer. Den kan användas med standardbatterier eller högkapacitetsbatterier. Litiumbatteritekniken ger korta laddningstider och effekten som krävs för att skydda med ett partikelfilter eller kombinationsfiltersatser med ett A1B1E1-gasfilter. När A1B1E1-gasfiltret används reglerar Smart Sense-tekniken automatiskt PFU 210e till luftflödet 160 l/min, vilket förlänger både filtrets och batteriets livslängd. Det snabbladdade batteriet förbättrar effektiviteten under arbetsskiftet eftersom du kan använda ett nytt batteri och partikelfilter i ungefär 8 timmar med ett SD-batteri eller 16 timmar med ett HD-batteri.

Vilken andningsskyddsmodell behöver jag vid svetsning av rostfritt stål?

Det finns inga allmänna regler för vilka filter som ska användas till specifika material. Valet av filter beror på många faktorer, t.ex. ytbehandling, materialets renhet och gasformiga föroreningar, t.ex. ozon. Ett kombinationsfilter (partikelfilter och gasfilter) ger alltid det bästa skyddet mot skadlig svetsrök och gas.

I vår katalog om svetssäkerhet finns en mer detaljerade tabell över filterenheter och kemikalier.

Hur ofta behöver filtret i en batteridriven fläkt/filterenhet bytas?

Den batteridrivna fläkt/filterenheten PFU 210e har ett automatiskt system för filterstatusindikering. En LED-lampa på panelen lyser rött, vibrationsmotorn startar och ett varningsljud hörs när filtret behöver bytas omedelbart. Det är klokt att hålla koll på färgen på LED-lampan på panelen. När den lyser orange är filtret ganska nära att täppas igen och behöver bytas. Om batteritiden börjar bli för kort kan det hjälpa att byta partikelfilter eller förfilter.

Hur vet man när det är dags att byta gasfilter i en batteridriven fläkt/filterenhet?

Till skillnad från partikelfiltret fångar gasfiltret inte upp partiklar (och täpps därför inte igen). Därför måste alltid ett partikelfiltret användas tillsammans med gasfiltret = ett kombinationsfilter. Ett luktprov är det enda sättet att ta reda på om ett gasfilter fortfarande filtrerar gaser som det ska. Om det går att känna att minsta lukt kommer in i svetshjälmen måste gasfiltret bytas omedelbart. Om den skadliga gasen är luktlös rekommenderas ett schema med regelbundna gasfilterbyten.

Vilken är skillnaden mellan standarderna TH2 och TH3?

De nominella gränsvärden (NPF, Nominal Protection Factor) som de europeiska standardorganisationerna har tilldelat en andningsskyddsklass (batteridriven fläkt/filterenhet eller tryckluftsansluten enhet som ansluts till en huva eller hjälm enligt standarden EN12941) baseras på testat luftinläckage i andningsskyddet. För TH2-certifierade andningsskydd för svetsning får luftinläckaget inte överstiga 2 %. För TH3-certifierade andningsskydd för svetsning får luftinläckaget inte överstiga 0,2 %. Alla Kemppis modeller av batteridrivna fläkt/filterenheter följer standarden EN12941, och deras klass är antingen TH2 eller TH3.

Vad är ett tryckluftsanslutet andningsskydd?

Ett tryckluftsanslutet andningsskydd är en friskluftssvetshjälm som försörjs med andningsluft från en kompressor. Tryckluftssystemet måste uppfylla lokala bestämmelser gällande kvaliteten på andningsbar luft.

Andningsskydd anslutna till andningsbar tryckluft som uppfyller EN 12021 definieras i EN 14594. Kemppis andningsskydd får bara användas i utrymmen där syrehalten överstiger 17 % och får inte användas som självständiga andningsapparater.

Vad är en batteridriven fläkt/filterenhet?

I en batteridriven fläkt/filterenhet (PAPR, Powered Air Purifying Respirator) renas andningsluften som kommer in i svetshjälmen av en batteridriven filterenhet (se ”Hur fungerar ett andningsskydd för svetsning?” ovan) eller ett system med andningsbar tryckluft (se ”Vad är ett tryckluftsanslutet andningsskydd?” ovan). De engelska begreppen Powered Air Respiratory Protector och Powered Air Purifying Respirator avser samma slags system och förkortas PAPR.

Är det inte billigare att köpa skyddsmasker av engångstyp än att köpa andningsskydd för svetsning?

Skyddsmasker av engångstyp är en billigare lösning om du bara ska svetsa då och då. Ofta skulle dock yrkessvetsare och annan produktionspersonal behöva använda en engångsmask per dag. Över tid skulle kostnaderna för sådana överstiga investeringskostnaden för en batteridriven fläkt/filterenhet eller ett tryckluftsanslutet system av god kvalitet, inklusive underhåll och filterbyten, för att inte tala om avfallsmängden som engångsmaskerna skulle ge. I regel skyddar en batteridriven fläkt/filterenhet andningen bättre och är bekvämare vid långvarig användning på grund av cirkulerande kylluft.

Andningsskydden är lätta, bekväma och säkerställer erforderligt skydd.

De NYA förbättrade ansiktsskydden i Betas e-serie tillför sval och ren inandningsluft från den batteridrivna fläkt/filterenheten PFU 210e, som gör det möjligt att röra sig helt fritt på arbetsplatsen, eller från ett tryckluftssystem med andningsbar luft där luftflödet regleras i regulatorn RSA 230.

Även om anslutningen till RSA230 minskar rörelsemöjligheterna till ett begränsat lokalt område, så passar denna lösning för applikationer i trånga utrymmen där halterna av svetsrök och skyddsgaser kan byggas upp till den grad att de tränger undan inandningsluften.

Betas andningsskydd PFA/SFA/XFA FA är godkända för ett maximalt luftinläckage på 2 % . När de ansluts till filterenheten PFU 210e kan även en kombinerad partikel- och gasfiltrering ske.

Fördelar

 • Andningsskydden Beta e90 PFA/SFA/XFA
 • För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
 • Modeller med batteridrivna PAPR-enheter eller tryckluftsanslutna enheter
 • I XFA finns LiFE+ Color ADF-teknologi med täthetsgrader även upp till 14 och 15
 • I SFA finns LiFE+ Color ADF-teknologi med täthetsgraderna 9–13
 • EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 och AS/NZS 1716
 • Gasfilter A1B1E1 som tillval
 • Snabbladdade batterier i PAPR-enheten
 • Läderbälte med metallspänne
 • Lätt ansiktsskydd - Beta e90 PFA väger endast 650 g inkl. ansiktstätning
 • Komforthuvudband
 • Förstoringsglas som tillval
Ladda ned broschyr
Enkel inandning

Enkel inandning

Övertrycket i hjälmen gör det lätt att andas och håller farlig svetsrök borta från andningszonen

Ren och säker inandningsluft

Ren och säker inandningsluft

De högeffektiva filtren tar bort inte mindre än 98 % av de luftburna partiklarna.

Säkerhet för flera användningsområden

Säkerhet för flera användningsområden

Premiumskydd för svetsning, klibbning, skärning, slipning och inspektionsprocesser

Produktalternativ

Beta e90 PFA
Beta e90 PFA PAPR-paket i klass TH2, med lösningar för såväl partikel- som gasfiltrering. Paketet innehåller svetshjälmen Beta e90 PFA, passivt svetsglas med täthetsgrad 11, batteridriven andningsenhet PFU 210e, luftslang, förfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare och vadderat läderbälte. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
P0701
Vikt
650 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Svetsglas
Passivt
Synfält storlek
100 x 78 mm
Svetsglasmått
110 x 90 mm
Täthetsgrad
11
LiFE+ Color (ja/nej)
Nej
Slipfunktion (ja/nej
Nej
PAPR
PFU 210e
Beta e90 SFA
Beta e90 SFA PAPR-paket i klass TH2, med lösningar för såväl partikel- som gasfiltrering. Paketet innehåller svetshjälmen Beta e90 SFA, automatiskt nedbländande svetsglas SA 60B, batteridriven andningsenhet PFU 210e, luftslang, förfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare och vadderat läderbälte. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
P0706
Vikt
680 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Svetsglas
SA 60B
Synfält storlek
100 x 60 mm
Svetsglasmått
110 x 90 mm
Täthetsgrad
9-13
ADF, ljusstatus
3,5
ADF CE Klassificering
1/1/1/1
ADF, omslagstid
0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nej)
Ja
Slipfunktion (ja/nej
Ja
PAPR
PFU 210e
Beta e90 XFA
Beta e90 XFA PAPR-paket i klass TH2, med lösningar för såväl partikel- som gasfiltrering. Paketet innehåller svetshjälmen Beta e90 XFA, automatiskt nedbländande svetsglas XA 47, batteridriven andningsenhet PFU 210e, luftslang, förfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare och vadderat läderbälte. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
P0711
Vikt
700 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Svetsglas
XA 47
Synfält storlek
97 x 47 mm
Svetsglasmått
110 x 90 mm
Täthetsgrad
9-15
ADF, ljusstatus
4
ADF CE Klassificering
1/1/1/2
ADF, omslagstid
0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nej)
Ja
Slipfunktion (ja/nej
Ja
PAPR
PFU 210e
Beta e90 PFA Airline
Beta e90 PFA Airline Andningsskydd för anslutning till andningsbar tryckluft. Paketet innehåller svetshjälmen Beta e90 PFA, passivt svetsglas, tryckluftsanslutet andningsskydd RSA 230, luftslang och RSA 230 tryckluftsregulator, flödesmätare och vadderat läderbälte. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
9873031
Vikt
650 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
Svetsglas
Passivt
Synfält storlek
100 x 78 mm
Svetsglasmått
110 x 90 mm
Täthetsgrad
11
LiFE+ Color (ja/nej)
Nej
Slipfunktion (ja/nej
Nej
Tryckluftsregulator
RSA 230
Beta e90 XFA Airline
Beta e90 XFA Airline Andningsskydd för anslutning till andningsbar tryckluft. Paketet innehåller svetshjälmen Beta e90 XFA, automatiskt nedbländande svetsglas XA 47, tryckluftsregulator RSA 230, luftslang med koppling för RSA 230, flödesmätare och vadderat läderbälte. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
9873037
Vikt
700 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
Svetsglas
XA 47
Synfält storlek
97 x 47 mm
Svetsglasmått
110 x 90 mm
Täthetsgrad
9-15
ADF, ljusstatus
4
ADF CE Klassificering
1/1/1/2
ADF, omslagstid
0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nej)
Ja
Slipfunktion (ja/nej
Ja
Tryckluftsregulator
RSA 230
Beta e90 SFA Airline
Beta e90 SFA Airline Andningsskydd för anslutning till andningsbar tryckluft. Paketet innehåller svetshjälmen Beta e90 SFA, automatiskt nedbländande svetsglas SA 60B, tryckluftsregulator RSA 230, luftslang med koppling för RSA 230, flödesmätare och vadderat läderbälte. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
9873033
Vikt
680 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
Svetsglas
SA 60B
Synfält storlek
100 x 60 mm
Svetsglasmått
110 x 90 mm
Täthetsgrad
9-13
ADF, ljusstatus
3,5
ADF CE Klassificering
1/1/1/1
ADF, omslagstid
0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nej)
Ja
Slipfunktion (ja/nej
Ja
Tryckluftsregulator
RSA 230

Tillbehör

Alla Andningsskydd produktsortiment Svetsglas Övrigt
Kemppi Beta Art e90 SFA product image

Beta Art e90 SFA

En specialutgåva av våra populära svetshjälmar i Beta e-serien. Välj mellan två unika...

En specialutgåva av våra populära svetshjälmar i Beta e-serien. Välj mellan två unika mönster: ”Forest” återspeglar detaljerna i en vacker nordisk tall, medan ”Ice” fångar de omisskännliga detaljerna i ett fruset nordiskt landskap. Lägg till det unika utseendet hos Beta Art e90 SFA-svetshjälmen till ditt Beta-friskluftssystem för andningsskydd på TH2-nivå och klassledande ögonskydd från ett automatiskt nedbländande SA 60B-svetsglas.

Produktkod: 9873002AF – Beta e90 SFA Art Forest helmet 9873002AI – Beta e90 SFA Art Ice helmet

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

PFU 210e är robust och tålig, har valbara fläkthastigheter (160 och 210 lpm), batteri...

PFU 210e är robust och tålig, har valbara fläkthastigheter (160 och 210 lpm), batteri- och filterstatusindikatorer. Den kan användas med standardbatterier eller högkapacitetsbatterier.

Produktkod: SP011996

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

Följande filter finns till andningsskyddet PFU 210e: Gnistskydd, förfilter, partikelf...

Följande filter finns till andningsskyddet PFU 210e: Gnistskydd, förfilter, partikelfilter, odörfilter och gasfilter. Mer information om Kemppis filter och hur man beställer dem finns i Säkerhetskatalogen.

Kemppi RSA 230 product image

RSA 230

Bältesmonterad tryckluftsregulator. Den levererar ett kontrollerat luftflöde till and...

Bältesmonterad tryckluftsregulator. Den levererar ett kontrollerat luftflöde till andningszonen inne i hjälmen och levereras tillsammans med Gammas och Betas modeller för tryckluftsanslutning. Inbyggd utbytbar ljuddämpare som minskar störande ljud på grund av luftströmmen.

Produktkod: SP011617

Kemppi Multicharger MC-6 for PFU210e batteries product image

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 är en enhet för laddning av batterier till Kemppi PFU 210e fläkt/fi...

Multicharger MC-6 är en enhet för laddning av batterier till Kemppi PFU 210e fläkt/filterenheter. Upp till 6 batterier kan laddas samtidigt med laddaren. Batterierna kan vara antingen av SD (standard)- eller HD (heavy-duty)-typ och kan laddas samtidigt. Laddningstiden är cirka 1,5 timmar för SD-batterier och 3 timmar för HD-batterier.

Produktkod: P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Kemppi SA 60B product image

SA 60B

Automatiskt nedbländande svetsglas med stort synfält på 100 x 60 mm och ADF-teknologi...

Automatiskt nedbländande svetsglas med stort synfält på 100 x 60 mm och ADF-teknologin LiFE+ Color ger tydligare sikt. Inställning av täthetsgrader: 5, 9-13.

Produktkod: SP9873064

Kemppi XA 47 product image

XA 47

Automatiskt nedbländande svetsglas med ADF-teknologin LiFE+ Color ger tydligare sikt....

Automatiskt nedbländande svetsglas med ADF-teknologin LiFE+ Color ger tydligare sikt. Inställning av täthetsgrader: 5, 8, 9-13 och 14, 15.

Kemppi Leather welding bib product image

Leather welding bib

Inbyggt halsskydd som tillval i modellerna Alfa och Beta, e-serien. Lätta att ta av o...

Inbyggt halsskydd som tillval i modellerna Alfa och Beta, e-serien. Lätta att ta av och sätta på med hjälp av tryckknappar.

Produktkod: SP015177

Kemppi Universal leather neck protector product image

Universal leather neck protector

Det mångsidiga halsskyddet i läder, som skyddar mot sprut och stänk vid svetsning och...

Det mångsidiga halsskyddet i läder, som skyddar mot sprut och stänk vid svetsning och slipning, kan användas tillsammans med all personlig skyddsutrustning från Kemppi och andra fabrikat på svetsmarknaden.

Produktkod: SP015579

Support

Behöver du
reservdelar?

Behöver du
reservdelar?

Behöver du reparation eller underhåll?

Behöver du reparation eller underhåll?

Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor (FAQ)

Stäng

Tekniska data