Datagun Downloads
Broschyrer och produktblad
DataGun Ladda ned

Lättanvänd programmeringsenhet för Kemppis högteknologiska svetsutrustningar

Kemppi DataGun är en programmeringsenhet som tillsammans med onlinebutiken Kemppi DataStore används för att köpa och installera svetsprogramvara eller för att göra uppgraderingar i dina svetsmaskiner.

Besök Kemppis onlinebutik DataStore för att köpa svetsprogramvaror som Wise- och Match-produkter, svetsprogram m.m. Ladda sedan ned de köpta programvarorna till din DataGun och installera dem i dina svetsmaskiner.

UPPDATERA DIN DATAGUN

Kontrollera versionen för din DataGun genom att välja About DataGun (Om DataGun) på hjälpmenyn. Gör så här för att uppdatera din DataGun:

  1. Ladda ned uppdateringen via länken ovan.
  2. Välj Run (Kör) för att starta DataGun Update Utility eller spara EXE-filen på datorns hårddisk och dubbelklicka sedan på filen för att starta verktyget.
  3. Följ instruktionerna som visas.

OBS! Anslut din DataGun till en USB-port på datorn innan du startar uppdateringen.

Support

Behöver du
reservdelar?

Behöver du
reservdelar?

Behöver du reparation eller underhåll?

Behöver du reparation eller underhåll?

Stäng

Tekniska data