Robotic Welding Gun packages

Robotic Welding Gun packages Downloads
Bruksanvisningar
A7 MIG Gun 500-g PDF-bruksanvisning
A7 MIG Gun 500-w PDF-bruksanvisning
Robot Gun Cleaning Station PDF-bruksanvisning
Robot gun mount T1 PDF-bruksanvisning
Robot gun mount T2, T4 PDF-bruksanvisning
Robot gun mount T3 PDF-bruksanvisning
Tekniska data
Adapter flanges for T1 gun mounts Ladda ned
Adapter flanges for T2 and T4 gun mounts Ladda ned
Adapter flanges for T3 gun mounts Ladda ned
Welding gun necks for gas-cooled systems Ladda ned
Welding gun necks for water-cooled systems Ladda ned

Kemppi erbjuder pistolpaket för robotsvetsning, avsedda för robotar med både ihåliga och massiva armar. Det perfekta svetspistolsystemet för robotbågsvetsning innehåller en pistolhals med en hållare för kontaktmunstycke/gasspridare, en gaskåpa och kablage. En robotsvetspistol kan monteras på ett lämpligt svetspistolfäste från Kemppi. 

En exakt TCP-position bidrar till jämna och pålitliga svetsresultat. Den robusta designen består av ett centralt placerat inre rör och ett yttre rör av rostfritt stål. Det garanterar bästa möjliga användbarhet vid daglig användning och minimerar risken för skador på systemet till följd av eventuella kollisioner. Det låga underhållsbehovet och de lätt utbytbara komponenterna ökar systemets tillgänglighet och produktivitet.

Valet av rätt pistolpaket för robotsvetsning handlar främst om vilken robotmodell och vilket robotmärke som används samt vilken kylning som krävs.

Fördelar

  • Fyra olika standardmodeller av svanhalsar finns tillgängliga för både gaskylda och vattenkylda varianter
  • Jämna och pålitliga svetsresultat
  • Den robusta designen garanterar bästa möjliga användbarhet
  • Låga underhållsbehov
  • De lätt utbytbara komponenterna ökar systemets produktivitet och tillgänglighet
  • Specialkonstruerade system finns tillgängliga på förfrågan
Ladda ned broschyr
Modular design

Modular design

Gör det möjligt att skapa det paket som passar dina behov bäst.

Complete package

Complete package

Allt du behöver i ett komplett paket: en pistolhals med hållare för kontaktmunstycke/gasspridare, en gaskåpa, ett pistolfäste, en adapterfläns och kablage.

Produktalternativ

Pistolfästen

Gun mount T1
Gun mount T1 Kemppi T1-pistolfästet för robotsvetsning är avsett för robotar med ihåliga armar där kablaget dras genom robotens sjätte axel. Finns i versioner för både gas- och vattenkylda tillämpningar. T1-pistolfästet är utrustat med kollisionsgivare som ansluts och signalerar till robotens styrenhet. En robotspecifik fläns krävs för monteringen. Visa mer
Produktkod
SP600588 – Robotpistolfäste/kollisionsgivare T1 W för vattenkylda system
SP600589 – Robotpistolfäste/kollisionsgivare T1 G för gaskylda system
Gun mount T2
Gun mount T2 Kemppis T2-pistolfäste för robotsvetsning är avsett att användas med robotmodeller utan ihåliga armar. Ett separat segment används för att montera T2-pistolfästet på roboten. T2-pistolfästet är utrustat med kollisionsgivare som ansluts och signalerar till robotens styrenhet. En robotspecifik fläns krävs för monteringen. Visa mer
Produktkod
SP600605 – Robotpistolfäste/kollisionsgivare T2 L – standardversion för normala svetspistoler
SP600606 – Robotpistolfäste/kollisionsgivare T2 XL – för svetspistoler för tandemsvetsning
Segment holder for gun mount T2
Segment holder for gun mount T2 Justerbar monteringsvinkel för pistolhalsen. Visa mer
Produktkod
SP600608
Shock sensor signal cable T2
Shock sensor signal cable T2 Stötsensorns signalkabel ansluter pistolfästet till monteringskabeln.
Gun mount T3
Gun mount T3 T3-pistolfästet för robotsvetsning är avsett för robotar med ihåliga armar där kablaget dras genom robotens sjätte axel. T3-pistolfästet saknar kollisionsgivare, vilket innebär att den robot som används måste ha egna programvarufunktioner för att identifiera kollisioner. En robotspecifik fläns krävs för monteringen. Visa mer
Produktkod
SP600574 – Robotpistolfäste T3 W för vattenkylda system
SP600575 – Robotpistolfäste T3 G för gaskylda system
Gun mount T4
Gun mount T4 Kemppis T4-pistolfäste för robotsvetsning är avsett att användas med robotmodeller utan ihåliga armar. T4-pistolfästet saknar kollisionsgivare, vilket innebär att den robotmodell som används måste ha egna programvarufunktioner för att identifiera kollisioner. T4-pistolfästet består av övre och undre fästen. En robotspecifik fläns krävs för monteringen. Visa mer
Produktkod
SP600604 – Robotpistolfäste T4 – Justerbar monteringsvinkel för pistolhalsen

Adapterflänsar

Adapter flanges for T1 gun mounts
Adapter flanges for T1 gun mounts Adapterflänsar för T1-pistolfästen. Adapterflänsen väljs utifrån det robotmärke och den exakta robotmodell som ska användas. Flänsarna för T1-pistolfästen är avsedda för robotmodeller med ihåliga armar och passar både T1 W- och T1 G-fästena. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
ABB – IRB 1520ID – SP600570
Produktkod
ABB – IRB 1600ID – SP600570
Produktkod
ABB – 1660ID 6/155 – SP600724
Produktkod
ABB – IRB 2600ID-15/1,85 – SP600724
Produktkod
ABB – IRB 2600ID-8/2,00 – SP600724
Produktkod
Fanuc – 100iC-7L – SP600583 + SP600573
Produktkod
Fanuc – 100iC-8L – SP600583 + SP600573
Produktkod
Fanuc – 100iC-12 – SP600583 + SP600573
Produktkod
Fanuc – 100iC-12S – SP600583 + SP600573
Produktkod
Fanuc – 120iC – SP600583 + SP600573
Produktkod
Fanuc – 120iC-12L – SP600583 + SP600573
Produktkod
Fanuc – 100iD – SP600800
Produktkod
Fanuc – 100iD-10L 100iD-10L – SP600800
Produktkod
Kawasaki – BA006N – SP600695
Produktkod
Kawasaki – BA006L – SP600695
Produktkod
KUKA – KR 5 ARC HW – SP600582
Produktkod
KUKA – KR 5-2 ARC HW – SP600582
Produktkod
KUKA – KR6 R1820 ARC HW – SP600582
Produktkod
KUKA – KR8 R1420 ARC HW – SP600582
Produktkod
KUKA – KR8 R1620 ARC HW – SP600582
Produktkod
KUKA – KR8 R2100 ARC HW – SP600582
Produktkod
MOTOMAN – GP12 – SP600648
Produktkod
MOTOMAN – GP25 – SP600648
Produktkod
MOTOMAN – GP25-12 – SP600648
Produktkod
MOTOMAN – MA1440 – SP600648
Produktkod
MOTOMAN – MA2010 – SP600648
Produktkod
MOTOMAN – VA1400 – SP600580
Produktkod
MOTOMAN – MA1550 – SP600580
Produktkod
MOTOMAN – MA1800 – SP600580
Produktkod
MOTOMAN – MA1900 – SP600580
Produktkod
MOTOMAN – EA1400N – SP600580
Produktkod
MOTOMAN – EA1900N – SP600580
Produktkod
MOTOMAN – EA1900 – SP600580
Adapter flanges for T2 and T4 gun mounts
Adapter flanges for T2 and T4 gun mounts Adapterflänsar för T2- och T4-pistolfästen. Adapterflänsen väljs utifrån det robotmärke och den exakta robotmodell som ska användas. Flänsarna för T2/T4-pistolfästena är avsedda för robotmodeller utan ihåliga armar. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
ABB – IRB 2400/10 – SP600634
Produktkod
ABB – IRB 2400/16 – SP600634
Produktkod
ABB – IRB 2400L – SP600639
Produktkod
ABB – IRB 1600-X/120 – SP600639
Produktkod
ABB – IRB 1600-X/145 – SP600639
Produktkod
ABB – IRB 2600-12/165 – SP600640
Produktkod
ABB – 2600-12/185 – SP600640
Produktkod
ABB – 2600-20/165 – SP600640
Produktkod
ABB – IRB 4400-60/195 – SP600637
Produktkod
ABB – IRB 4600-20/205 – SP600640
Produktkod
ABB – IRB 4600-40/255 – SP600637
Produktkod
ABB – IRB 4600-45/205 – SP600637
Produktkod
ABB – IRB 4600-60/255 – SP600637
Produktkod
Kawasaki – RA005L – SP600633
Produktkod
Kawasaki – RA006L – SP600639
Produktkod
Kawasaki – RA010N – SP600639
Produktkod
Kawasaki – RA010L – SP600635
Produktkod
Kawasaki – RA020N – SP600635
Produktkod
KUKA – KR5 Arc – SP600639
Produktkod
KUKA – KR6-2 – SP600639
Produktkod
KUKA – KR6 R1820 – SP600633
Produktkod
KUKA – KR8 R1620 – SP600633
Produktkod
KUKA – KR8 R2020 – SP600634
Produktkod
KUKA – KR10 R1420 – SP600633
Produktkod
MOTOMAN – MH50 – SP600636
Produktkod
MOTOMAN – MH50-35II – SP600636
Produktkod
MOTOMAN – MH50II – SP600636
Produktkod
MOTOMAN – MH50-20II – SP600639
Produktkod
MOTOMAN – MH6 – SP600639
Produktkod
MOTOMAN – MH6S – SP600639
Produktkod
MOTOMAN – HP20D – SP600639
Produktkod
MOTOMAN – HP20D-6 – SP600639
Produktkod
MOTOMAN – UP6 – SP600639
Produktkod
Universal Robots – UR10 – SP600634
Produktkod
Universal Robots – UR5 – SP600634
Produktkod
Hyundai – HA006 – SP600639
Produktkod
FLÄNS – ISO 9409-1A31 – SP600633
Produktkod
FLÄNS – ISO 9409-1-A40 – SP600639
Produktkod
FLÄNS – ISO 9409-1A50 – SP600634
Produktkod
FLÄNS – ISO 9409-1A63 – SP600635
Produktkod
FLÄNS – ISO 9409-1A80 – SP600636
Produktkod
FLÄNS – ISO 9409-1A100 – SP600637
Produktkod
FLÄNS – ISO 9409-1A125 – SP600603
Adapter flanges for T3 gun mounts
Adapter flanges for T3 gun mounts Adapterflänsar för T3-pistolfästen. Adapterflänsen väljs utifrån det robotmärke och den exakta robotmodell som ska användas. Flänsarna för T3-pistolfästen är avsedda för robotmodeller med ihåliga armar och passar både T3 W- och T3 G-fästena. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
ABB – IRB 1520ID – SP600570
Produktkod
ABB – IRB 1600ID – SP600570
Produktkod
ABB – IRB 2600ID-15/1,85 – SP600571
Produktkod
ABB – IRB 2600ID-8/2,00 – SP600571
Produktkod
FANUC – 100iC-7L – SP600572 + SP600573
Produktkod
FANUC – 100iC-8L – SP600572 + SP600573
Produktkod
FANUC – 100iC-12 – SP600572 + SP600573
Produktkod
FANUC – 100iC-12S – SP600572 + SP600573
Produktkod
FANUC – 120iC – SP600572 + SP600573
Produktkod
FANUC – 120iC-12L – SP600572 + SP600573
Produktkod
FANUC – 100iD – SP600801
Produktkod
FANUC – 100iD-10L – SP600801

Halsar för svetspistoler

Welding gun necks for gas-cooled systems
Welding gun necks for gas-cooled systems Svetspistolhals för gaskylda system Visa mer
Tekniska data
Produktkod
SP600621B - GUN NECK 500-G 0°
Produktkod
SP600622B - GUN NECK 500-G 22° (rekommenderas som standard)
Produktkod
SP600623B - GUN NECK 500-G 35°
Produktkod
SP600624B - GUN NECK 500-G 45°
Tillsatsmaterial
0,8–1,6 mm
Vikt
0,9 kg
Belastbarhet
100 % ED 500 A/CO₂, 100 % ED 400 A/M²1
Gasflöde
10–30 liter
Welding gun necks for water-cooled systems
Welding gun necks for water-cooled systems Svetspistolhalsar för vattenkylda system Visa mer
Tekniska data
Produktkod
SP600551B - GUN NECK 500-W 22° (rekommenderas som standard)
Produktkod
SP600550B - GUN NECK 500-W 0°
Produktkod
SP600552B - GUN NECK 500-W 35°
Produktkod
SP600553B - GUN NECK 500-W 45°
Tillsatsmaterial
0,8–1,6 mm
Vikt
0,9 kg
Belastbarhet
100 % ED 500 A/CO₂, 100 % ED 500 A/M²1
Slitdelar
SP600561 – Isolerring 500-W
Slitdelar
SP600562 – Isolerring, hög temperatur 500-W
Slitdelar
SP600563 – Gasspridare 500-W
Gasflöde
min. 25 l/min
Vätskeflöde
min. 1,25 l/min

Tillbehör

Alla Kablar Slitdelar Övrigt
Kemppi Cable assemblies for HW-robots, gas-cooled, T1 mount and Euro connector product image

Cable assemblies for HW-robots, gas-cooled, T1 mount and Euro connector

Kablagen för HW-robotar måste ha korrekt längd. Kabellängderna är avsedda för vissa k...

Kablagen för HW-robotar måste ha korrekt längd. Kabellängderna är avsedda för vissa kombinationer av trådmatarverk och fästen. Kontakta Kemppis försäljningskontor om du har frågor angående ytterligare kombinationer.

Produktkod: See the technical specifications list.

Kemppi Cable assemblies for HW-robots, water-cooled, T1 mount and Euro connector product image

Cable assemblies for HW-robots, water-cooled, T1 mount and Euro connector

Kablagen för HW-robotar måste ha korrekt längd. Kabellängderna är avsedda för vissa k...

Kablagen för HW-robotar måste ha korrekt längd. Kabellängderna är avsedda för vissa kombinationer av trådmatarverk och fästen. Kontakta Kemppis försäljningskontor om du har frågor angående ytterligare kombinationer.

Produktkod: See the technical specifications list.

Kemppi Cable assemblies for HW-robots, water-cooled, T3 mount and Euro connector product image

Cable assemblies for HW-robots, water-cooled, T3 mount and Euro connector

Kablagen för HW-robotar måste ha korrekt längd. Kabellängderna är avsedda för vissa k...

Kablagen för HW-robotar måste ha korrekt längd. Kabellängderna är avsedda för vissa kombinationer av trådmatarverk och fästen. Kontakta Kemppis försäljningskontor om du har frågor angående ytterligare kombinationer.

Produktkod: See the technical specifications list.

Kemppi Cable assemblies for non-HW-robots, gas-cooled, T2/T4 mount and Euro connector product image

Cable assemblies for non-HW-robots, gas-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

Kablagen för icke-HW-robotar finns tillgängliga i standardlängder. En måttritning som...

Kablagen för icke-HW-robotar finns tillgängliga i standardlängder. En måttritning som visar avståndet från trådmatarverkets framsida till robotens sjätte axel krävs för valet av kablagets längd. Kontakta Kemppis försäljningskontor om du har frågor angående ytterligare längder.

Produktkod: See the technical specifications list.

Kemppi Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector product image

Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

Kablagen för icke-HW-robotar finns tillgängliga i standardlängder. En måttritning som...

Kablagen för icke-HW-robotar finns tillgängliga i standardlängder. En måttritning som visar avståndet från trådmatarverkets framsida till robotens sjätte axel krävs för valet av kablagets längd. Kontakta Kemppis försäljningskontor om du har frågor angående ytterligare längder.

Produktkod: See the technical specifications list.

Kemppi Wire liners for euro connectors product image

Wire liners for euro connectors

Kemppis trådledare är starka, tåliga och effektiva. De är utvecklade för att passa sp...

Kemppis trådledare är starka, tåliga och effektiva. De är utvecklade för att passa specifika tillsatsmaterial och tillämpningar. De stöder tillsatstråden och säkerställer en pålitlig matning fram till ljusbågen.

Produktkod: SP600666 Chili HP-trådledare 2,0/4,7, 2,5 m, Robot EU SP600725 Trådledare av stål 1,6/4,6, 2,0 m, Robot EU SP600738 Chili HP-trådledare 2,0/4,7, 4,0 m, Robot EU SP600740 Trådledare av stål 1,6/4,6, 4,0 m, Robot EU

Kemppi Wire liners for power pin connectors product image

Wire liners for power pin connectors

Kemppis trådledare är starka, tåliga och effektiva. De är utvecklade för att passa sp...

Kemppis trådledare är starka, tåliga och effektiva. De är utvecklade för att passa specifika tillsatsmaterial och tillämpningar. De stöder tillsatstråden och säkerställer en pålitlig matning fram till ljusbågen.

Produktkod: SP600668 Chili HP-trådledare 2,0/4,7, 2,5 m, Robot PP SP600726 Trådledare av stål 1,6/4,6, 2,0 m, Robot PP SP600739 Chili-trådledare 2,0/4,6, 4,0 m, Robot PP SP600741 Trådledare av stål 1,6/4,6, 4,0 m, Robot PP

Kemppi Contact tip holder for gas-cooled guns product image

Contact tip holder for gas-cooled guns

Adapter till kontaktmunstycke M8 500-G.

Adapter till kontaktmunstycke M8 500-G.

Produktkod: SP600629B

Kemppi Contact tip holder for water-cooled guns product image

Contact tip holder for water-cooled guns

Adapter till kontaktmunstycke M8 500-W.

Adapter till kontaktmunstycke M8 500-W.

Produktkod: SP600560B

Kemppi Conical gas nozzles for water-cooled gun necks product image

Conical gas nozzles for water-cooled gun necks

Konisk gaskåpa med skruvkoppling för vattenkylda pistolhalsar. Konstruktionen ger lån...

Konisk gaskåpa med skruvkoppling för vattenkylda pistolhalsar. Konstruktionen ger lång livslängd och god värmeöverföring.

Produktkod: SP600557B, 500-W 15,5 / +2,4 SP600558B, 500-W 15,5 / -1,1

Kemppi Bottle shaped gas nozzles for water-cooled gun necks product image

Bottle shaped gas nozzles for water-cooled gun necks

Flaskformad gaskåpa med skruvkoppling för vattenkylda pistolhalsar. Konstruktionen ge...

Flaskformad gaskåpa med skruvkoppling för vattenkylda pistolhalsar. Konstruktionen ger lång livslängd och god värmeöverföring.

Produktkod: SP600554B, 500-W 15,5 / +2,4 SP600555B, 500-W 15,5 / +2,4 SP600556B, 500-W 15,5/ -2,6

Kemppi Gas nozzle sensor clip 500-G product image

Gas nozzle sensor clip 500-G

Krävs om funktionen för fogsökning använder gaskåpan som sensorverktyg

Krävs om funktionen för fogsökning använder gaskåpan som sensorverktyg

Produktkod: SP600663

Kemppi Wrench - tool for 500-W neck product image

Wrench - tool for 500-W neck

Haknyckel som gör det enkelt att lossa pistolanslutningen.

Haknyckel som gör det enkelt att lossa pistolanslutningen.

Produktkod: SP600569

Kemppi Alignment tool for gun neck inner tube product image

Alignment tool for gun neck inner tube

Justeringsverktyg för att rikta in kontaktmunstycket mot gaskåpan.

Justeringsverktyg för att rikta in kontaktmunstycket mot gaskåpan.

Produktkod: SP600568

Kemppi Thread cutter tool for gun neck 500-W product image

Thread cutter tool for gun neck 500-W

Verktyg för rensning av gängor för pistolhals 500-W, inre rör.

Verktyg för rensning av gängor för pistolhals 500-W, inre rör.

Produktkod: SP600707

Kemppi Teaching tip product image

Teaching tip

Programmeringsspets M8, 17 mm utstick. SP600566 programmeringsspets M8, 15 mm utstick...

Programmeringsspets M8, 17 mm utstick.
SP600566 programmeringsspets M8, 15 mm utstick, finns även tillgänglig

Produktkod: SP600567B

Kemppi Robotic gun cleaning station product image

Robotic gun cleaning station

Rengöringsstation för robotpistol, utrustad med trådkapningsenhet, brotsch för gaskåp...

Rengöringsstation för robotpistol, utrustad med trådkapningsenhet, brotsch för gaskåpans insida och antisprut-sprayenhet. Levereras med brotsch och centrerande V-block (prisma) för både gas- och vattenkylda Kemppi-svetspistoler. Vätskor ingår inte. De beställs separat. 

Produktkod: SP600674

Kemppi Contact tips - robotic welding guns product image

Contact tips - robotic welding guns

Kemppis originalkontaktmunstycken säkerställer en optimerad överföring av svetsströmm...

Kemppis originalkontaktmunstycken säkerställer en optimerad överföring av svetsströmmen till tillsatsmaterialet. Kemppis innovativa legerings- och härdningstekniker ger kontaktmunstyckena LiFE+ upp till fem gånger längre livslängd än kopparmunstycken av standardtyp. LiFE+-kärnan behåller sin hårdhet och förfinade mikrostruktur även efter höga svetstemperaturer på 1 000 °C.

Support

Behöver du
reservdelar?

Behöver du
reservdelar?

Behöver du reparation eller underhåll?

Behöver du reparation eller underhåll?

Stäng

Tekniska data