Kemppis tillämpningsprogramvara för

Manuell svetsning

Särskilda svetsprocesser, funktioner och program för ökad prestanda


Kemppis tillämpningsprogramvara är konstruerad för att få svetsutrustningen att prestera optimalt i alla arbeten. Specialprocesser och funktioner i Wise ger exempelvis uppgraderad MIG-/MAG-svetsprocessteknik eller bättre svetsprestanda. Du kan svetsa rotsträngar på rör eller plåtar i hög hastighet, få utmärkt svetskvalitet med hög hastighet och djupare inträngning eller säkerställa stabil inträngning oavsett olika utstickslängder. Matchfunktionerna fungerar som kanalväxlare under svetsning och ger den faktiska bågspänningen, och är till hjälp för svetsarna i deras dagliga arbete. Svetsprogram kan ge dig idealiska svetsparametrar för olika material, gaser och diametrar på tillsatsmaterial. 



Sök i vårt utbud av tillämpningsprogramvara

Specialprocesser

Vill du svetsa rotsträngar på rör eller plåtar snabbare och med hög kvalitet? Ta en titt på den bågprocess som optimeras av WiseRoot+. WiseThin+ ger dig en lättkontrollerad och stabil båge och snabbare svetshastighet i alla svetslägen. Kemppis specialprocesser är till för din fördel.

Kemppi WiseRoot+ product image

WiseRoot+

Optimerad kortbågssvetsningsprocess för produktiv rotsträngssvetsning. Styrningen av ...

Optimerad kortbågssvetsningsprocess för produktiv rotsträngssvetsning. Styrningen av bågspänningen och tidpunkten för överföringen av droppen från tillsatsmaterialet ger en utmärkt svetskvalitet. Ger högre hastighet än vid MMA-svetsning, TIG-svetsning eller normal MIG/MAG-svetsning.

Produktkod: X8500003 (Product code for X8 MIG Welder) X5500003 (Product code for X5 FastMig) AX40000 (Product code for AX MIG Welder)

Kemppi WiseRoot product image

WiseRoot

Optimerad kortbågssvetsningsprocess för produktiv rotsträngssvetsning. Styrningen av ...

Optimerad kortbågssvetsningsprocess för produktiv rotsträngssvetsning. Styrningen av bågspänningen och tidpunkten för överföringen av droppen från tillsatsmaterialet ger en utmärkt svetskvalitet. Ger högre hastighet än vid MMA-svetsning, TIG-svetsning eller normal MIG/MAG-svetsning. Finns även tillgänglig för automatiserad svetsning.

Produktkod: 6265011

Kemppi WiseThin+ product image

WiseThin+

Optimerad kortbågsprocess för svetsning av tunnplåt och lägessvetsning av tjockare pl...

Optimerad kortbågsprocess för svetsning av tunnplåt och lägessvetsning av tjockare plåt, även vid bredare spalter och spaltvariationer. Den exakta digitala styrningen ger en sprutfri ljusbåge.

Produktkod: X8500004 (Product code for X8 MIG Welder) X5500004 (Product code for X5 FastMig) AX50000 (Product code for AX MIG Welder) 9990419 (Product code for FastMig X)

Kemppi WiseThin product image

WiseThin

En kortbågsprocess för tunnplåtssvetsning. Den digitala styrningen av svetsparametrar...

En kortbågsprocess för tunnplåtssvetsning. Den digitala styrningen av svetsparametrarna i alla lägen ger WiseThin en lättkontrollerad och sprutfri ljusbåge, även vid bredare strängar och spaltvariationer. Finns även tillgänglig för automatiserad svetsning.

Produktkod: 9991013

Funktioner

Funktioner ger dig möjlighet att utföra dagliga svetsarbeten lättare. Om du vill säkerställa utmärkt inträngning och låg sträckenergi samt snabbare svetsning i alla lägen, välj WiseFusion. Varierande utstickslängder under svetsning innebär ändrad svetseffekt, och dessa variationer kan elimineras med WisePenetration. MatchPin låser panelen och förhindrar därmed oönskade ändringar, och MatchLog fungerar som regulator av minilogströmmen eller kanalväxlare under svetsning. Du kan spåra faktisk bågspänning med MatchArcVoltage eller skapa en fabrikstestrapport med MatchReport.

Kemppi WiseSteel product image

WiseSteel

En svetsfunktion som är särskilt avsedd att hantera utmaningarna vid svetsning i blan...

En svetsfunktion som är särskilt avsedd att hantera utmaningarna vid svetsning i blandbåge. WiseSteel växlar mellan kortbåge och spraybåge, vilket skapar perfekta svetsar som kännetecknas av ett regelbundet fiskfjällsmönster.

Produktkod: X5500000 (Product code for X5 FastMig) X8500001 (Product code for X8 MIG Welder) MSM60000 (Product code for Master M) AX10000 (Product code for AX MIG Welder)

Kemppi WisePenetration product image

WisePenetration

En svetsfunktion för garanterad inträngning vid synergisk MIG/MAG-svetsning. Leverera...

En svetsfunktion för garanterad inträngning vid synergisk MIG/MAG-svetsning. Levererar en kontinuerlig ström till smältbadet oavsett ändringar i svetspistolens riktning eller avståndet mellan svetspistolen och arbetsstycket.

Kemppi WiseFusion product image

WiseFusion

En svetsfunktion som reglerar ljusbågslängden automatiskt för att säkerställa en jämn...

En svetsfunktion som reglerar ljusbågslängden automatiskt för att säkerställa en jämn svetskvalitet i alla lägen. Skapar och upprätthåller en optimal kortslutning vid pulsad Mig/Mag-svetsning och vid svetsning i spraybåge.

Produktkod: X5500001 (Product code for X5 FastMig) X8500000 (Product code for X8 MIG Welder) MSM40000 (Product code for Master M) AX30000 (Product code for AX MIG Welder)

Kemppi WisePenetration+ product image

WisePenetration+

En svetsfunktion som säkerställer optimal inträngning vid synergisk och pulsad MIG-/M...

En svetsfunktion som säkerställer optimal inträngning vid synergisk och pulsad MIG-/MAG-svetsning, oberoende av variationer i avståndet mellan kontaktmunstycket och arbetsstycket. Stabiliserar svetseffekten i alla situationer.

Produktkod: X5500002 (Product code for X5 FastMig) X8500002 (Product code for X8 MIG Welder) MSM50000 (Product code for Master M) AX20000 (Product code for AX MIG Welder)

Kemppi MatchPIN product image

MatchPIN

Låser parametrarna i sparade minneskanaler.Du kan använda en PIN-kod för att förh...

Låser parametrarna i sparade minneskanaler.

Du kan använda en PIN-kod för att förhindra obehöriga eller oönskade ändringar av dina svetsparametrar.

Produktkod: 6265026

Kemppi MatchLog product image

MatchLog

MatchLog aktiverar Minilog och MatchChannel i WFX-trådmatarverk (i MXF-trådmatarverke...

MatchLog aktiverar Minilog och MatchChannel i WFX-trådmatarverk (i MXF-trådmatarverket kan endast Minilog användas).
MatchChannel gör det möjligt att ändra minneskanalen under svetsningen och Minilog gör det möjligt att ändra svetseffekten för samma minneskanal.

Produktkod: 9991017

Kemppi MatchArcVoltage product image

MatchArcVoltage

Mät den verkliga bågspänningen i stället för polspänningen vid svetsning med FastMig ...

Mät den verkliga bågspänningen i stället för polspänningen vid svetsning med FastMig M.

Eliminera spänningsförluster i svetskablarna och få exakt information om den faktiska spänningen. MatchArcVoltage gör det möjligt att följa WPS-toleranserna exakt.

Produktkod: 9991018

Kemppi MatchReport product image

MatchReport

Ett dokument med information om tillverkningen, provningen och fabrikskalibreringen a...

Ett dokument med information om tillverkningen, provningen och fabrikskalibreringen av maskinen.

Om ett valideringscertifikat krävs anger du bara utrustningens serienummer i DataStore.

Produktkod: 9991019

Svetsprogram

Synergiska svetsprogram ger svetsaren en optimerad svetsbåge enligt svetstillämpningen. Svetsutrustningen kan alltid välja optimala svetsparametrar, och svetsaren kan reglera praktiskt med en enda ratt. Ta en titt på MatchCurves enskilda svetsprogram eller praktiska programpaket, eller fråga efter skräddarsydda MatchCustom-svetsprogram.

Kemppi Customized Welding Program product image

Customized Welding Program

Beställ skräddarsydda svetsprogram för FastMig.Kontakta Kemppis försäljningskont...

Beställ skräddarsydda svetsprogram för FastMig.

Kontakta Kemppis försäljningskontor för att få information om hur du gör en beställning.

Produktkod: 9990402

Kemppi Welding Program product image

Welding Program

För olika produktionsbehov.Köp praktiska programpaket eller enskilda program efte...

För olika produktionsbehov.

Köp praktiska programpaket eller enskilda program efter behov.

Produktkod: 9990401

Stäng

Tekniska data