Valmet Oyj, Pulp and Energy

Ledande leverantör till massa-, pappers- och energiindustrin

Krävande svetsning av pannor med Kemppi MasterTig

Valmets svetsare måste skapa felfria svetsar i trånga utrymmen inuti svetsade strukturer av grundmaterial som ändras hela tiden. Valmet och Kemppi har samarbetat länge för att övervinna de svetsutmaningar som de olika grundmaterialen ger upphov till. Det senaste exemplet på det tätt sammansvetsade partnerskapet är de framgångsrika testerna av nya MasterTig.

Valmets verkstad i Tammerfors i Finland tillverkar tryckdelar till pannor för energiproduktion samt sodapannor. Enheten ingår i Valmets affärsområde Pulp and Energy och sysselsätter ungefär 100 personer, varav 75 är svetsare. Verkstaden fokuserar på komponenter som är kritiska för pannans funktion eller innehåller utmanande grundmaterial eller strukturer.

Valmet är en av de handfull tillverkare över hela världen som kan leverera ett så brett sortiment av pannor i den här storleken. Den största delen av produktionen exporteras eftersom behoven av hållbara lösningar och kraven på att sluta använda fossila bränslen ökar konstant. Det mångsidiga produktsortimentet och möjligheten att använda ett brett urval biobränslen utgör Valmets styrkor på den här marknaden. Serviceverksamheten, som omfattar inspektioner, underhåll, reparationer, moderniseringar och uppgraderingar av pannor, utgör dessutom en viktig del av verksamheten.

Valmet Oyj, Pulp and Energy
Webbplats
Bransch
Energi
Plats
Tampere, Finland
Kemppis lösning
Basmaterial
Ss, Fe
Den nya MasterTig påminner mycket om sin föregångare med TIG. Den utmärker sig främst genom att vara mycket tyst. Den är så tyst att det tog lite tid att vänja sig vid det. Växlingen från bakgrundsström till svetsström är kanske dessutom aningen mjukare. När det gäller elektrodsvetsning är maskinen mycket mer stabil än tidigare och det går att svetsa utan sprut även vid högre strömmar.

Joonas Helpiölä, welder, Valmet

Kvalitet och grundmaterial som de största utmaningarna

De höga trycken och temperaturerna i pannorna kräver felfria svetsar. Ville Lehtikangas som är Senior Manager för produktionen förklarar att varje svets inspekteras på flera olika sätt och har en förutbestämd och validerad svetsprocess. Det är dessutom lika viktigt att svetsarna är kvalificerade för att arbeta med den svetsmetod, det tillsatsmaterial och den materialkombination som används i varje arbetsmoment. Kvalitetskontrollen kan omfatta upp till cirka tio procent av den totala arbetstiden.

Svetsarna arbetar med rostfritt stål, kolstål och blandskarvar med olika material. Nya grundmaterial och lösningar introduceras hela tiden och det finns till exempel en stor mängd olika legeringar av rostfritt stål.

”Speciella material måste användas eftersom pannans svetsar måste klara tryck på över 150 bar vid temperaturer över 500 °C. Materialen måste dessutom ha hög motståndskraft mot både korrosion och erosion. Exempelvis samlar den cirkulerande fluidiserande bäddpannan in den sista mängden värmeenergi ur den sand som cirkulerar i värmepannan och utsätts därför i praktiken för kontinuerlig sandblästring” säger Lehtikangas.

Samarbete ger mervärde

Majoriteten av Valmets svetsutrustningar i Tammerfors är tillverkade av Kemppi. Det långsiktiga samarbetet mellan de båda företagen har dessutom fördjupats under de senaste åren.

”Det är avgörande för oss att Kemppis experter ger oss det stöd och den support vi behöver, och att vi kan lösa alla typer av uppkomna svetsutmaningar tillsammans” säger Lehtikangas. ”Vi för kontinuerliga diskussioner med varandra. Vi berättar vilka nya material och svetsparametrar vi planerar att använda och Kemppis specialister ger oss sedan förslag på vad vi kan prova, baserat på deras kunskaper. Jag hoppas att vårt samarbete förblir lika givande och att det fördjupas ytterligare enligt våra principer om kontinuerliga förbättringar.”

Uthållighetstestet av den nya generationen MasterTig är ett utmärkt exempel på det tätt sammansvetsade partnerskapet. En sex månader lång testperiod under vintern och våren 2019 gav Valmet en god överblick över svetsutrustningens lämplighet och hjälpte Kemppi att ta hand om de barnsjukdomar som fanns hos den nya produkten.

Den svetsansvariga Simo Lustig säger att Valmets svetsare anser att den nya MasterTig är jämförbar med den tidigare generationens högkvalitativa TIG-svetsutrustning – MasterTIG MLS 3000. ”De har framförallt berömt de förbättrade egenskaperna för elektrodsvetsning. Användbarheten har dessutom blivit bättre. Den nya brännaren har blivit smalare och enklare att hantera och sortimentet av slitdelar har utökats.”

Lustig har arbetat som svetsansvarig i sju år. Han sammanställer svetsprocedurspecifikationerna utifrån den givna svetsplanen och förtestade parametrar. Det här ansvarsområdet gör att han är i ständig kontakt med Kemppi.

”Jag har samarbetat med Kemppi så länge jag kan minnas. Vi har alltid haft en god samarbetsanda och fått den support vi har behövt.”

Ladda ned hela berättelsen

Valmet, affärsområdet Pulp and Energy

Sök i vårt utbud


Flexlite TX

Flexlite TX-brännare är avsedda att användas tillsammans med MasterTig-svetsutrustnin...

Flexlite TX-brännare är avsedda att användas tillsammans med MasterTig-svetsutrustning. I brännarsortimentet finns flera olika halsmodeller, som erbjuder utmärkt kylning och god åtkomst vid svåra fogutformningar.


MasterTig

MasterTig är den nya mästaren inom AC- och DC-TIG-svetsning och sätter nya standarder...

MasterTig är den nya mästaren inom AC- och DC-TIG-svetsning och sätter nya standarder för svetskvalitet, användbarhet och energieffektivitet. Den modulära utformningen gör att maskinen exakt uppfyller dina behov.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data