Framtida trender

Internet of Things, automatiserad svetsning och friformsframställning

Svetsning är en ytterst avgörande teknik för sammanfogning av material vid landets största tillverkningsindustrier. Svetsning, som innebär att ytorna på två arbetsstycken sammanfogas för att skapa ett enda arbetsstycke, är den mest exakta, pålitliga, kostnadseffektiva och ”högteknologiska” metoden för att sammanfoga material. Ingen annan teknik används i lika stor utsträckning av tillverkningsindustrin för att på ett effektivt sätt sammanfoga metaller och legeringar och tillföra produkterna värde. De flesta välbekanta objekt i dagens moderna samhälle, från byggnader och broar till fordon och medicintekniska apparater, skulle inte kunna tillverkas utan användning av svetsning. Svetsningen går därför långt bortom gränserna för den enkla beskrivningen av tekniken.

Rashmi Mohapatra presenterar framtida trender: Internet of Things, automatiserad svetsning och friformsframställning, under den första konferensen som hålls av Confederation of Indian Industry Welding 2016 vid Taj Colaba, Mumbai.

 

Stäng

Tekniska data