Metaltech

25– 28 maj 2016, Kuala Lumpur, Malaysia

Kemppi presenterar ett omfattande sortiment svetslösningar i olika värdenivåer – från enkla till mycket avancerade professionella lösningar för både manuell och automatisk svetsning. Se demonstrationerna av HiArc och FastMigX och lär dig mer om hur en heltäckande programvarulösning för svetskoordinering och dokumentation kan användas för att hantera hela produktionsprocessen för svetsning digitalt. Bekanta dig med sex nya system för mekaniserad rak- och orbitalsvetsning samt en helt ny MIG-robotsvets.

Stäng

Tekniska data