Kempact RA

Support för Kempact RA

Kempact RA Bruksanvisningar
Bruksanvisningar
Kempact RA PDF-bruksanvisning

Support FAQ

Var kan jag få service av och/eller slitdelar till Kemppi-utrustning?

Service och slitdelar får du från närmaste Kemppi-återförsäljare. Se våra återförsäljare nära dig.

Hur hittar jag närmaste Kemppi-verkstad för reparationer?

Använd vår kartsökning

för att hitta närmaste serviceverkstad.

Vilken garanti har Kemppis utrustningar?

Kemppis svetsutrustning har utformats och testats för användning i yrkesmässig industrimiljö. För att understryka vår höga kvalitet erbjuder vi våra kunder en global garanti på upp till tre år.

Fullständiga uppgifter finns på Kemppis garanti.

Your equipment FAQ

Vad betyder de olika felkoderna?

Bruksanvisningen innehåller information om samtliga felkoder.

Hur uppdaterar jag maskinens programvara?

Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad för Kemppis produkter.

Vilken typ och storlek rekommenderas för nätsäkringen?

De tekniska specifikationerna i bruksanvisningen innehåller information om rekommenderade storlekar och typer.

Var hittar jag artikelnummer och priser för reservdelar?

Kontakta närmaste Kemppi-återförsäljare för att få information om artikelnummer och priser för reservdelar och slitagedelar.

Hur hittar jag satser med förbrukningsmaterial till min MIG/MAG-svets?

Använd vårt verktyg för att hitta satser med förbrukningsmaterial för att hitta rätt sats för din svets.

Vad betyder den skiftnyckelsymbol som visas på Kempact RA?

Trådmatarverket har hög strömförbrukning: kontrollera slitdelarna och kontakta din Kemppi-återförsäljare.

Vilken är den normala sekvensen för driften av kylfläkten vid start och drift av min Kempact RA-maskin?

Om maskinen har två fläktar (3-fasmaskiner) startas dessa i en sekvens efter varandra: den andra fläkten startar efter en fördröjning på tre sekunder. Under starten testas fläktarnas funktion. Fläktarna körs under tre sekunder (den första fläkten körs under sex sekunder; den andra fläkten under tre sekunder). Fläktarna startas när svetsningen startar och stoppas efter en viss fördröjning när svetsningen stoppas. Fläktarna stoppas om ingen ljusbåge har tänts inom fem sekunder efter starten. Fläktarna är alltid på om en felsituation har uppstått.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har vidare problem eller frågor.

Stäng

Tekniska data