Minarc Evo

Support för Minarc Evo

Minarc Evo Bruksanvisningar
Bruksanvisningar
Minarc Evo 140, 180 (AU) PDF-bruksanvisning
Minarc Evo 180 PDF-bruksanvisning

Support FAQ

Var kan jag få service av och/eller slitdelar till Kemppi-utrustning?

Service och slitdelar får du från närmaste Kemppi-återförsäljare. Se våra återförsäljare nära dig.

Hur hittar jag närmaste Kemppi-verkstad för reparationer?

Använd vår kartsökning

för att hitta närmaste serviceverkstad.

Vilken garanti har Kemppis utrustningar?

Kemppis svetsutrustning har utformats och testats för användning i yrkesmässig industrimiljö. För att understryka vår höga kvalitet erbjuder vi våra kunder en global garanti på upp till tre år.

Fullständiga uppgifter finns på Kemppis garanti.

Your equipment FAQ

Vad betyder de olika felkoderna?

Bruksanvisningen innehåller information om samtliga felkoder.

Hur uppdaterar jag maskinens programvara?

Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad för Kemppis produkter.

Vilken typ och storlek rekommenderas för nätsäkringen?

De tekniska specifikationerna i bruksanvisningen innehåller information om rekommenderade storlekar och typer.

Var hittar jag artikelnummer och priser för reservdelar?

Kontakta närmaste Kemppi-återförsäljare för att få information om artikelnummer och priser för reservdelar och slitagedelar.

Vad behöver jag tänka på när jag använder maskinen ansluten till elnätet eller en generator?

Minarc Evo 180 tål spänningsvariationer och lämpar sig för användning på byggplatser, ansluten till ett elverk via långa strömkablar. Elverkets uteffekt måste vara minst 5,5 kVA, och den rekommenderade uteffekten för att maskinen ska kunna användas med maximal kapacitet är 8,5 kVA.

Vilken är den normala sekvensen för driften av kylfläkten vid start och drift av min Minarc Evo 180-maskin?

När huvudströmbrytaren har stängts av laddar Minarc Evo ur DC-länkspänningen genom att köra fläkten så länge styrelektroniken fortfarande innehåller lagrad energi.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har vidare problem eller frågor.

Stäng

Tekniska data