TIG-hitsaus

Käyttökohteet, laitteistot ja suoritustekniikka

TIG-hitsauksessa (Tungsten Inert Gas welding) valokaari palaa sulamattoman volframielektrodin ja työkappaleen välissä. Suojakaasuna käytetään aina inerttiä kaasua, joka ei vaikuta itse hitsausprosessiin. Yleensä suojakaasu on argonia, ja se suojaa hitsisulan lisäksi myös polttimen elektrodia hapettumiselta.

Lisäainetta ei välttämättä tarvita TIG-hitsauksessa. Kappaleiden liittäminen voidaan tehdä myös sulattamalla railo yhteen. Jos lisäainetta käytetään, se syötetään hitsisulaan käsin eikä hitsauspolttimen kautta, kuten MIG/MAG-hitsauksessa. Siksi TIG-hitsauspoltin onkin rakenteeltaan täysin erilainen kuin MIG/MAG-poltin.

Erilaisia TIG-hitsausmenetelmiä ovat esimerkiksi tasavirtaa käyttävä DC TIG -hitsaus, vaihtovirtaa käyttävä AC TIG -hitsaus ja pulssi-TIG.

TIG-hitsauksen käyttökohteet

TIG-hitsauksen tärkeimpiä käyttöaloja ovat putkien ja putkistojen hitsaus. Sitä käytetään kuitenkin monilla teollisuuden aloilla, kuten lentokone- ja avaruusteollisuudessa sekä ohutlevyteollisuudessa hitsattaessa erityisen ohuita materiaaleja sekä titaanin kaltaisia erikoismateriaaleja.

TIG-hitsaus soveltuu sekä käsin tehtävään että mekanisoituun hitsaukseen ja hitsausrobottien käyttöön.

TIG-hitsauslaitteet

TIG-hitsauslaitteisto koostuu virtalähteestä, maadoituskaapelista, hitsauspolttimesta ja suojakaasupullosta tai kaasuverkkoliitännästä. Laitteessa voi olla myös nestejäähdytysyksikkö. Langansyöttölaitetta ei tarvita, koska lisäainelanka syötetään käsin.

TIG-hitsauksen suoritustekniikka

TIG-hitsausta käytetään usein kohteissa, joissa hitsin ulkonäkö on tärkeä. Tämä asettaa hitsaustyön tarkkuudelle erityisvaatimuksia. Sen lisäksi TIG-hitsauksen vaativuutta lisää se, että hitsaustekniikassa on enemmän hallittavia asioita kuin muissa menetelmissä. TIG-hitsauksessa kuljetetaan poltinta toisella kädellä ja toisella syötetään lisäainetta hitsisulaan. TIG-hitsaajan on siis hallittava tarkoin kummankin käden liikkeitä, eikä toisella kädellä voi antaa tukea polttimelle, kuten MIG/MAG-hitsauksessa.

Nämä erityisvaatimukset vaikeuttavat TIG-hitsausta varsinkin alussa. Pian kädet kuitenkin tottuvat hitsauksessa vaadittaviin liikeratoihin ja TIG-hitsauksesta tulee rutiinia. Silti vaativat TIG-hitsit teetetään yleensä nimenomaan TIG-hitsaukseen erikoistuneilla hitsaajilla.

TIG-hitsaus tapahtuu työntävällä polttimen liikkeellä. Lisäainetta voidaan syöttää hitsiin joko tipoittain tai jatkuvana syöttönä, jolloin lisäainelanka pidetään koko ajan hitsisulassa.

Sulje

Tekniset tiedot