TIG-svetsning

Tillämpningar, svetsmaskiner, tekniker för TIG-svetsning

TIG-svetsmetoden med mera

Vid TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas) alstras ljusbågen mellan en icke-förbrukande volframelektrod och arbetsstycket. Skyddsgasen är alltid inert och påverkar inte svetsprocessen i sig. Skyddsgasen är vanligen argon och den skyddar både smältbadet och elektroden i TIG-brännaren från oxidering.

Tillsatsmaterial behöver inte alltid användas vid TIG-svetsning. Arbetsstyckena kan sammanfogas enbart genom hopsmältning av fogen. Om tillsatsmaterial används matas detta manuellt till smältbadet och inte genom svetspistolen som vid MIG/MAG-svetsning. En TIG-brännare har därför en helt annan konstruktion än en MIG/MAG-svetspistol.

Det finns olika TIG-svetsmetoder, såsom DC TIG med likström och AC TIG med växelström samt puls-TIG.

Tillämpningar för TIG-svetsning

Det viktigaste användningsområdet för TIG-svetsning är svetsning av rörledningar. Metoden används dock även inom många andra områden som t.ex. inom flyg- och rymdindustrin, vid svetsning av mycket tunn plåt och speciella material som till exempel titan.

TIG-svetsning är väl lämpad för både manuell och mekaniserad svetsning liksom för robotsvetsning.

TIG-SVETSMASKINER

Utrustningen vid TIG-svetsning består av strömkälla, återledare, TIG-brännare samt skyddsgasflaska eller centralgasanläggning. Maskinen kan även innehålla en kylvätskeenhet. Trådmatarverk behövs inte eftersom tillsatsmaterialet tillförs manuellt.

Bläddra bland Kemppis TIG-svetsmaskiner

TIG-SVETSNINGSTEKNIK

TIG-svetsning används när svetsförbandets utseende och kvalitet spelar en avgörande roll. Detta ställer speciella krav på noggrannhet under svetsarbetet. Dessutom är TIG-svetsning mer krävande, eftersom fler parametrar måste kontrolleras vid svetsning med denna metod än med andra. Vid TIG-svetsning hålls brännaren med ena handen samtidigt som tillsatsmaterialet matas till smältbadet med den andra. En TIG-svetsare måste följaktligen ha god kontroll på båda armarna och den ena kan inte användas som stöd för att föra fram brännaren som vid MIG/MAG-svetsning.

Detta gör TIG-svetsning svårare, särskilt för nybörjare. Men armrörelserna kommer snart att anpassas efter de rörelsebanor som krävs vid svetsningen och TIG-svetsning blir ren rutin. Dock utförs vanligen krävande TIG-svetsning av specialutbildade svetsare.

TIG-svetsning utförs genom att brännaren förs framåt med en skjutande rörelse. Tillsatsmaterialet kan matas in i smältbadet antingen droppvis eller kontinuerligt.

Upptäck andra svetsprocesser

MIG-svetsning

MIG-svetsning

MMA-svetsning

MMA-svetsning

Robotsvetsning

Robotsvetsning

Andra svetsmetoder

Andra svetsmetoder

Stäng

Tekniska data