Robotsvetsning

Robotsvetsning, tillämpningar, system och tekniker

Robotsvetsning förklarad i detalj

Vid robotsvetsning är svetsprocessen automatiserad med hjälp av robotar vilka utför själva svetsningen baserat på ett program som kan omprogrammeras för att passa för det tänkta projektet. Robotsvetsning är en mer avancerad version av mekaniserad svetsning i vilken maskiner utför svetsningen, men där svetsare fortfarande styr och övervakar processen.

Användningen av robotteknik ger exakta och snabba resultat, mindre kassering och högre säkerhet. Robotar är kapabla att komma åt svåråtkomliga utrymmen och kan utföra komplicerade och exakta svetsar snabbare än vad man gör vid manuell svetsning. Detta frigör tid för tillverkning och tillåter större flexibilitet.

Med det utbud av utrustning som finns att tillgå kan robotar anpassas till en bred variation av svetsmetoder, inklusive båg-, motstånds-, punkt-, TIG-, laser-, plasma- och MIG/MAG-svetsning. Huvudfokus ligger på att skapa de rätta svetsprogrammen och fixturerna för svetsapplikationen.

APPLIKATIONER FÖR ROBOTSVETSNING

Tack vare sina tidsbesparande fördelar och höga produktionsvärde har robotsvetsning blivit viktig för tillverkningsindustrin, speciellt inom bil- och järnvägsindustrin som använder punkt- och lasersvetsning. Den passar bäst för serietillverkning som inte kräver omprogrammering och ändringar i svetsprocessen alltför ofta. Med hjälp av externa axlar lämpar sig roboten även för långa svetsar, till exempel i fartygsindustrin.

Även om robotsvetsning används mest vid massproduktion där effektivitet och kvantitet är viktig, kan program utformas för att passa alla behov. Robotsvetsning kan också användas för mindre och även enstaka produktion men ändå upprätthålla en hög kostnadseffektivitet.

UTRUSTNING FÖR ROBOTSVETSNING

Robotsvetsning kombinerar svetsning, robot, sensorteknik, styrsystem och artificiell intelligens. Komponenterna inkluderar, programvara med specifik programmering, svetsutrustningen som levererar svetseffekten från svetsens strömkälla till arbetsstycket och roboten som hanterar utrustningen (t.ex. svetspistolen) för att utföra svetsarbetet. Robotens process-sensorer mäter upp parametrarna för svetsprocessen och dess geometriska sensorer de geometriska parametrarna för svetsfogarna. Genom att ta emot och analysera inmatad information från sensorerna anpassar styrsystemet den robotiserade svetsprocessen, baserat på svetsproceduren, som definierats i programmet.

Beroende på den tilltänkta användningen kan robotar vara fasta eller sitta i rörliga portaler. Normalt används industrirobotar med sex axlar eftersom det gör det möjligt för svetspistolen som är monterad på robotarmen att nå alla de positioner som är nödvändiga för tredimensionell svetsning.

Systemet måste vara integrerat med roboten och svetsutrustningen behöver vara kompatibel och helst specifikt utformad för robotsvetsning då detta gör att alla parametrar kan styras av roboten.

Bläddra bland Kemppis robotsvetssystem för MIG/MAG-svetsning

TEKNIK FÖR ROBOTSVETSNING

Vid robotsvetsning ligger huvudfokus på programvaran och rätt programmering. Huvudutgifterna består av utrustning, testning och träning av operatörer, vilket är anledningen till att robotisering av svetsprocessen alltid kräver noggrann planering. Den nuvarande svetsproduktionen, inklusive alla dess operationer och kostnader, behöver analyseras. Dessutom behöver utrustningens kompabilitet med roboten undersökas.

Specifikationerna måste vara exakta för att säkerställa korrekt svetsning. Vid automatiserad svetsning blir svetsarna likformiga och alltid lika stora så de kan specificeras med inget eller minimalt övermått. Delar med rätt toleranser låter roboten utföra svetsen på samma plats gång på gång. Alla processer kan styras tack vare den förprogrammerade mjukvaran, som manövrerar roboten och styr strömkällan.

Robotar är beroende av inmatade data från operatören för att utföra en viss uppgift. Uppgiften behöver inte nödvändigtvis vara begränsad till samma detalj varje gång eftersom roboten kan omprogrammeras. När roboten väl har programmerats kan den upprepa samma moment dygnet runt, men ny programmering måste göras när uppgiften (t.ex. svetsobjektet) väl förändras.

Upptäck andra svetsprocesser

Mig/mag-svetsning

Mig/mag-svetsning

tig-svetsning

tig-svetsning

mma-svetsning

mma-svetsning

andra svetsprocesser

andra svetsprocesser

Mer om svetsning

Vad är svetsning?

Vad är svetsning?

Säkerhet vid svetsning och faror

Säkerhet vid svetsning och faror

Stäng

Tekniska data