Kestävä kehitys

Kempin liiketoiminnan avulla rakennetaan turvallisempaa infrastruktuuria

Kestävä kehitys

Tänä päivänä vastuulliset, kestävät ja inhimilliset toimintatavat ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Kempin liiketoiminnan avulla rakennetaan turvallisempaa infrastruktuuria ympäri maailman. Ymmärrämme vastuumme yrityksenä yhteiskunnastamme, minkä huomioimme kaikessa toiminnassamme. Kehitämme korkealaatuisia ja pitkään palvelevia tuotteita, arvioimme ympäristövaikutuksia ja energiatehokkuutta, ja edistämme terveyttä, turvallisuutta ja ergonomiaa työympäristöissä.

Tutustu Kempin yhteiskuntavastuupolitiikkaan

Kestävän kehityksen sitoumus

Haluamme edistää kestävää kehitystä toimialallamme innovoimalla ratkaisuja vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman aikaansaamiseksi. Teemme tämän

  1. sitoutumalla korkeaan laatuun ja kiertotalouteen luonnonvarojen säästämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi
  2. pyrkimällä alamme houkuttelevimmaksi työnantajaksi, jotta onnistumme rekrytoimaan alansa parhaita osaajia monimuotoisuutta tukien ja
  3. noudattamalla korkeimpia eettisiä normeja omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme.

Me Kempillä haluamme kehittyä päivä päivältä paremmaksi työskentelemällä korkeiden ympäristö-, sosiaali- ja hallinnointiperiaatteiden mukaisesti.

Kempin arvot

Ihmislähtöisyys

Olemme teknologiayritys, jonka kantava voima on ihmisissä. Voittava joukkue  syntyy yhdessä tekemällä ja työstä pitää aina löytyä myös iloa! Vahva arvopohja on menestyksemme perusta.

Rohkeus

Edelläkävijyys edellyttää meiltä rohkeutta kyseenalaistaa nykyiset tavat ja kokeilla uutta ja tuntematonta. Opimme menneestä luodaksemme entistä paremman tulevaisuuden. Olemme rohkeita kertomaan näkemyksemme ja kohtaamaan mahdottomiltakin tuntuvia haasteita.

Suoraselkäisyys

Toimimme aina suoraselkäisesti ja pidämme lupauksemme. Meille suoraselkäisyys tarkoittaa vastuullisuutta, jatkuvuutta ja rehellisyyttä kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Toimimme korkean moraalin ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tuloksellisuus

Haastavat tavoitteet ja tahto saada aikaan motivoivat meitä hyviin suorituksiin. Teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme menestyvät. Halu menestyä ja kasvaa inspiroi meitä yhä parempiin tuloksiin.

Sulje

Tekniset tiedot