Hållbarhet

Byggande av säker infrastruktur

Kemppi driver hållbarhet inom svetsindustrin

Idag är ansvarsfulla, hållbara och humana handlingar viktigare än någonsin. Vårt syfte är att möjliggöra byggandet av en säker infrastruktur runt om i världen. Vi erkänner vårt sociala ansvar i alla våra verksamheter: utvecklande av högkvalitativa produkter med lång livslängd, bedöma miljöpåverkan och energieffektivitet och främja hälsa, säkerhet och ergonomi i arbetsmiljöer.

Läs mer om Kemppi-företagens sociala ansvarspolicy

Hållbarhetsförklaring

Vi vill driva hållbarhet i vår industri genom att hitta innovativa lösningar för en grönare och mer jämlik värld. Detta gör vi

  1. genom utföra ett arbete av hög kvalitet och arbeta cirkulärt för att spara naturresurser och motverka klimatförändringar
  2. genom att sträva efter att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i vår industri för att få en mångsidig blandning av den bästa arbetskraften, och
  3. genom att respektera de högsta etiska standarderna i vår egen verksamhet och vår värdekedja.

Vi på Kemppi inspireras till att bli bättre varje dag genom att arbeta för en hög miljöstandard, social standard och ledningsstandard.

Stäng

Tekniska data