Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR)

Aktywnie wspieramy realizację celów zrównoważonego rozwoju sformułowanych przez ONZ

Aktywnie wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) sformułowanych przez ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych zdefiniowała 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR), które mają zagwarantować stabilną ekologiczną przyszłość, wyeliminowanie ubóstwa i głodu oraz pokój i sprawiedliwość społeczną przy pełnym poparciu wszystkich zainteresowanych osób.

Przedsiębiorstwa mają znaczący wpływ na całościową kondycję ludzi i środowiska naturalnego oraz rozdział zasobów materialnych wśród społeczeństwa. W związku z tym odgrywają istotną rolę w realizowaniu celów CZR.

W 2022 roku zastanowiliśmy się głębiej, które cele zrównoważonego rozwoju Kemppi może propagować we własnej organizacji. W oparciu o przeprowadzone analizy spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (CZR) zidentyfikowaliśmy trzy, które najlepiej przystają do naszej działalności i które możemy praktycznie wdrażać. Dokładamy wielu starań, aby jak najbardziej pozytywnie oddziaływać na otoczenie i minimalizować wszelkie negatywne skutki aktywności gospodarczej.

Po wnikliwej ocenie postanowiliśmy się skupić na następujących celach: 

 • 8 Wzrost gospodarczy i godna praca,
 • 9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura oraz
 • 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

SDG 8: Decent work and economic growth

SDG 8: Decent work and economic growth

 • We increase productivity through innovation
 • We do not accept forced and child labour, modern slavery or human trafficking
 • We protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers
 • We avail youth employment

SDG 9: Industry, innovation and infrastructure

 • We develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure to support economic development and human wellbeing
 • We aim for resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes
 • We encourage innovation and substantially increase R&D

SDG 12: responsible consumption and production

 • We aim for efficient use of natural resources
 • We significantly reduce chemicals throughout their life cycle and release to air, water and soil
 • We substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse
Zamknij

Dane techniczne