Zeta Fresh Air do spawania i cięcia

Wsparcie techniczne ZETA Fresh Air W

ZETA Fresh Air W Instrukcje obsługi

Your equipment FAQ

Dlaczego należy używać spawalniczego aparatu oddechowego?

W miejscu pracy spawaczy często występują niebezpieczne substancje, dlatego też aby chronić organizm w perspektywie krótko- i długoterminowej, należy stosować ochronę dróg oddechowych. W wyniku stapiania metali bazowych, materiałów dodatkowych, ich osłon, gazów osłonowych, lakierów oraz reakcji chemicznych spowodowanych promieniowaniem UV i ciepłem generowanym przez łuk spawalniczy w powietrzu pojawiają się opary spawalnicze i gazy. Często obecne są także zanieczyszczenia związane z rozpuszczalnikami i środkami czyszczącymi.

Kontakt z oparami spawalniczymi bez odpowiedniej ochrony dróg oddechowych może powodować różne, poważne problemy zdrowotne. Promieniowanie UV powstające podczas spawania reaguje z tlenem i azotem w powietrzu, czego skutkiem jest powstawanie ozonu oraz tlenków azotu, które w wysokich stężeniach mogą być niebezpieczne dla zdrowia, powodować choroby płuc, a w niewielkich stężeniach powodują podrażnienie nosa i gardła.

Pojedynczy spawacz może generować 20–40 g oparów spawalniczych na godzinę, co przekłada się na ok. 35-70 kg oparów spawalniczych rocznie. Dopuszczalne stężenie w środowisku pracy w przypadku oparów spawalniczych jest podane w mg/m³, tzn. wg masy w miligramach na metr sześcienny powietrza. Dla oparów spawalniczych ochronę dróg oddechowych zaleca się używać od stężenia 5 mg/m³. Należy sprawdzić dopuszczalne stężenie w normach i zaleceniach PKN oraz upewnić się, że aparat oddechowych Kemppi zaspokaja potrzeby użytkownika.

Jak działa spawalniczy aparat oddechowy?

Spawalniczy aparat oddechowy składa się z urządzenia PAPR (Powered Air Purifying Respirator), węża doprowadzającego powietrze oraz przyłbicy spawalniczej ze zintegrowanym uszczelnieniem twarzowym. Moduł PAPR jest wyposażony w silnik wentylatora zasilany z akumulatora. Jest on wyposażony w filtr cząstek stałych lub zespół filtra cząstek stałych i gazów. Dostępne są również systemy doprowadzania powietrza, w których wykorzystuje się czyste sprężone powietrze do oddychania.

Oczyszczone powietrze jest doprowadzane wężem do przyłbicy, w wyniku czego po wewnętrznej stronie przyłbicy za uszczelnieniem twarzowym powstaje nadciśnienie. Dzięki temu oddychanie jest łatwe, a zanieczyszczone powietrze z zewnątrz nie dostaje się do wnętrza przyłbicy. Jest to tzw. nadciśnieniowy aparat oddechowy.

Który model spawalniczego aparatu oddechowego jest wymagany podczas spawania stali nierdzewnej?

Nie ma jednolitych zasad określających, jakie filtry powinny być stosowane w przypadku spawania konkretnych materiałów. Zależy to od różnych czynników, takich jak obróbka powierzchni, czystość materiału i zanieczyszczenie środowiska, np. powietrza (np. ozon). Najlepszą ochronę przed szkodliwymi oparami i gazami zapewnia zawsze filtr łączony (cząstek stałych i gazowy).

Tabela dokładnie wyszczególniająca urządzenia filtrujące i substancje chemiczne znajduje się w naszym katalogu Bezpieczeństwo spawacza.

Jak często należy wymieniać filtry w spawalniczym aparacie oddechowym PAPR?

Urządzenie PFU 210e PAPR jest wyposażone w automatyczny układ kontroli stanu filtra. Kiedy filtr wymaga natychmiastowej wymiany, dioda LED w interfejsie użytkownika świeci się na czerwono, silnik wibracyjny zaczyna pracować i słychać dźwięk alarmu. Dobrze jest kierować się kolorem światła LED w interfejsie użytkownika. Kolor pomarańczowy oznacza, że filtr jest niedrożny i należy go wymienić. Jeśli bateria zaczyna się zbyt szybko rozładowywać, wymiana filtra cząstek stałych lub filtra wstępnego może temu zaradzić.

Skąd wiadomo, kiedy należy wymienić filtr gazowy w spawalniczym aparacie oddechowym PAPR?

Filtr gazowy nie zatrzymuje cząstek stałych tak jak filtr cząstek stałych (filtr gazowy nie zatyka się tak jak filtr cząstek stałych). Dlatego filtr cząstek stałych musi być zawsze zamocowany na filtrze gazowym (filtr łączony). Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy filtr gazowy nadal spełnia swoją funkcję jest kontrola jego zapachu. Jeżeli wewnątrz przyłbicy spawalniczej daje się wyczuć jakikolwiek zapach, filtr gazowy należy niezwłocznie wymienić. Jeżeli szkodliwy gaz w środowisku pracy jest bezwonny, zaleca się regularne wymienianie filtra gazowego.

Czym różnią się między sobą standardy TH2 i TH3?

Nominalny współczynnik ochrony przypisany przez europejskie normy konkretnej klasie aparatów oddechowych (elektrycznych modułów oczyszczania i doprowadzania powietrza lub aparatów powietrza doprowadzonego wyposażonych w kaptur lub kask zgodnie z normą EN12941) określa stopień ochrony bazujący na zbadanym poziomie przecieku wewnętrznego danego produktu. W przypadku spawalniczych aparatów oddechowych z certyfikatem TH2 dopuszcza się przeciek wewnętrzny na poziomie max. 2%. W przypadku spawalniczych aparatów oddechowych z certyfikatem TH3 dopuszcza się przeciek wewnętrzny na poziomie max. 0,2%. Wszystkie modele spawalniczych aparatów oddechowych Kemppi PAPR są zgodne z normą EN12941 i posiadają klasę TH2 lub TH3.

Co to jest ochrona dróg oddechowych z systemem powietrza doprowadzanego?

Ochrona dróg oddechowych z systemem powietrza doprowadzanego oznacza, że powietrze do oddychania jest dostarczane do przyłbicy spawalniczej przez sprężarkę. Źródło powietrza musi spełniać obowiązujące lokalne przepisy dotyczące powietrza do oddychania.

Wymagania dotyczące aparatów spawalniczych podłączonych do źródła powietrza do oddychania pochodzącego ze sprężarki zgodnej z normą EN 12021 są opisane w normie EN 14594. Aparatów spawalniczych Kemppi można używać wyłącznie w miejscach, w których stężenie tlenu przekracza 17%. Nie należy ich używać jako niezależnych aparatów oddechowych ani podczas ewakuacji.

Co to jest ochrona dróg oddechowych z systemem oczyszczania i doprowadzania powietrza?

Ochrona dróg oddechowych z systemem oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR) oznacza, że powietrze oddechowe dostarczane do wnętrza przyłbicy spawalniczej jest oczyszczane przez zasilaną akumulatorem jednostkę filtrującą (patrz wyżej „Jak działa spawalniczy aparat oddechowy?”) lub system sprężonego powietrza oddechowego (patrz wyżej „Co to jest ochrona dróg oddechowych z systemem powietrza doprowadzanego?”).

Czy jednorazowe maski spawalnicze nie są tańsze od spawalniczego aparatu oddechowego?

Jednorazowe maski spawalnicze są tańsze jedynie przy okazjonalnym spawaniu. Zawodowi spawacze i pracownicy działów produkcji zwykle zużywają jedną maskę dziennie. Z czasem koszt tego typu rozwiązania znacznie przerasta koszt inwestycji w wysokiej jakości aparat oddechowy (zarówno akumulatorowy jak i doprowadzający powietrze z sieci) oraz wymiany filtrów, nie wspominając o ilości odpadów, które powodują jednorazowe maski. Aparaty PAPR zapewniają zazwyczaj lepszą ochronę dróg oddechowych i są wygodniejsze podczas długotrwałego użytkowania ze względu na układ chłodzenia powietrza.

Masz pytania?

Please don't hesitate to contact us if you experience any further problems or have any questions

Zamknij

Dane techniczne