Svetsströmkällans inställningar beroende på elektrodtyp

Master 315 Weld Assist

Eftersom mer produktiva processer som MIG/MAG-svetsning håller på att ta över svetsindustrin har elektrodsvetsningens (MMA) roll blivit allt mindre under de senaste årtiondena. Oavsett om det beror på den minskade betydelsen eller på att processen är så enkel så talar man inte mycket om att optimera MMA-svetsningen. Men modern MMA-svetsutrustning har en mängd olika inställningar som kan påverka ljusbågens egenskaper.

Typen av elektrod, framför allt höljet på elektroden, har en stor betydelse för ljusbågens tändningsegenskaper och materialövergången till smältbadet. Om svetsmaskinens inställningar optimeras för detta kan det leda till ökad svetskvalitet, eller åtminstone till att det blir lättare att uppnå önskat resultat.

Svetsströmkällans inställningar beroende på elektrodtyp

Svetsströmkällans inställningar beroende på elektrodtyp

Stäng

Tekniska data