Kemppi presenterar en ny rökutsugspistol för MIG/MAG-svetsning, utformad för att förbättra arbetssäkerheten för svetsare

Kemppi tar ett fast grepp om ergonomin och säkerheten på svetsarbetsplatser med två nya serier med Flexlite MIG/MAG-svetspistoler. Med rökutsugsfunktionen i Flexlite GF når säkerheten vid svetsning en ny nivå. Produktserien Flexlite GC med koaxialkabel och ergonomiskt Kemppi-handtag är ett bra val för MIG/MAG‑svetsare som uppskattar en lättanvänd svetspistol. 

”Vi gör vårt yttersta för att utveckla produkter som förbättrar prestandan i arbetet och samtidigt ger svetsaren bästa tänkbara skydd för hälsa och säkerhet”, säger Florian Hegemann, Commercial Manager på Kemppi. 

Förbättrad design, högre svetskvalitet 

Svetsaren håller i en svetspistol under cirka 20 % av arbetsdagen. Därför leder mindre belastning på svetsarens handled till högre effektivitet och svetskvalitet. Av det skälet har Kemppi lagt stor vikt vid utvecklingen av Flexlite GF och GC MIG/MAG-pistolernas ergonomiska egenskaper. Flexlite GF-pistolens anatomiska utformning och utmärkta balans minskar belastningen på handleden, så att svetsaren kan skapa perfekta svetsar. Flexlite GC-pistolerna har en flexibel koaxialkabel och kan som tillval förses med ett löstagbart pistolhandtag som förbättrar ergonomin vid svetsning ytterligare. Ett annat tillval till Flexlite GC är en vridbar hals som ger god åtkomst vid svåråtkomliga fogar. 

De effektivaste rökutsugspistolerna för MIG/MAG-svetsning 

Yrkesrelaterade lungsjukdomar är den främsta orsaken till arbetsrelaterad sjukdom. ”Svetsare exponeras för risker eftersom svetsprocesserna generar rök som innehåller skadliga metallpartiklar och gaser”, säger Hegemann. 

Andningsskydd som bygger på övertrycksprincipen är ett effektivt sätt att förhindra utveckling av yrkesrelaterade hälsoproblem. Med det i åtanke har Kemppi presenterat en ny familj med Flexlite GF MIG/MAG-svetspistoler, som kombinerar effektivt rökutsug med perfekta svetsresultat och uppfyller de strängaste standarderna. Flexlite GF MIG/MAG‑svetspistolen med rökutsug fångar upp svetsröken direkt när den skapas och innan den når svetsarens andningszon. Eftersom svetsröken fångas in direkt vid svetspistolens gaskåpa skyddas också arbetsmiljön för alla personer i omgivningen. Alla Kemppis rökutsugspistoler och deras utsugsförmåga har mätts enligt den nya standarden ISO 21904-3, som Kemppi var bland de första att uppfylla.

Stäng

Tekniska data