Ny WeldEye-modul ger bättre insikt i svetsproduktionens effektivitet

WeldEye, den universella programvaran för svetskoordinering, kan användas med svetsutrustning från alla tillverkare och blir med introduktionen av WeldEye for Welding Production Analysis ännu mer heltäckande. Den nya modulen har utvecklats särskilt för företag som söker en lättinstallerad lösning för övervakning och analys av sin svetsproduktion.

WeldEye for Welding Production Analysis spårar och mäter bågtiden på svetsstationer, liksom normaltider i serieproduktion. Modulen ger dessutom information om tidsåtgången för icke-svetsaktiviteter, inklusive orsakskoder. Programvarans datainhämtningsverktyg visar informationen på användarvänliga sätt, till exempel som jämförelser mellan planerad och faktisk svetstid per maskin, arbetslag, arbetsplatser och projekt. Det hjälper produktionschefer att identifiera förbättringsmöjligheter i processer och arbetsmetoder som påverkar svetsningen. Genom fortlöpande produktionsövervakning kan bågtiden ökas med upp till 40 procent, vilket i sin tur minskar ledtiderna i produktionen.

Via moln-API:er kan modulen WeldEye for Welding Production Analysis även kopplas till data från tredje part.

Utveckling av sensorteknik i samverkan med Suunto

Datainmatningen till WeldEye for Welding Production Analysis sköts i dag på en handhållen enhet. För framtida tillämpningar utvecklar Kemppi tillsammans med Suunto sensorteknik som mäter svetstider genom avkänning av magnetfält. Suunto är världsledare inom precisionsinstrument för sport. FoU-samarbetet är fokuserat på användning av små, kostnadseffektiva, batteridrivna och trådlösa sensorer som utnyttjar Suuntos Movesense-teknik.

Framtidens svetskoordinering är här

Utöver Welding Production Analysis erbjuder molnbaserade WeldEye fyra värdeskapande programvaror som ger oöverträffade besparingar och insikter:

För mer information, kontakta

Vesa Tiilikka

Stäng

Tekniska data