Specialprocesser

Vill du svetsa rotsträngar på rör eller plåtar snabbare och med hög kvalitet? Ta en titt på den bågprocess som optimeras av WiseRoot+. WiseThin+ ger dig en lättkontrollerad och stabil båge och snabbare svetshastighet i alla svetslägen. Kemppis specialprocesser är till för din fördel.

MAX-processer


MAX Speed

MAX Speed ökar framföringshastigheten med upp till 70 % jämfört med traditionella puls- och spraybågsmetoder.

Mer information

MAX Cool

MAX Cool sänker sträckenergin med upp till 30 %, vilket förbättrar kontrollen där alltför höga temperaturer har negativ inverkan på smältbadet.

Mer information

MAX Position

MAX Position underlättar lägessvetsning och hanteringen av tyngdkrafteffekten på smältbadet.

Mer information

Wise-processer


WiseRoot

WiseRoot är en optimerad kortbågsprocess för rotsträngssvetsning utan rotstöd.

Mer information

WiseFusion

Den optimerade svetsfunktionen WiseFusion ger en mycket smal och energität ljusbåge, vilket ger högre svetshastighet och lägre sträckenergi.

Mer information

WiseThin

Optimerad kortbågsprocess för tunnplåtssvetsning och lägessvetsning.

Mer information

WiseSteel

En svetsfunktion som är särskilt avsedd att hantera utmaningarna vid svetsning i blandbåge. WiseSteel växlar mellan kortbåge och spraybåge, vilket skapar perfekta svetsar som kännetecknas av ett regelbundet fiskfjällsmönster.

Mer information

WisePenetration

En svetsfunktion för garanterad inträngning vid synergisk MIG/MAG-svetsning.

Mer information
Stäng

Tekniska data