GAMMA GTH3 XFA/SFA Downloads
Bruksanvisningar
ADF SA, XA PDF-bruksanvisning
Multi-Charger 6 PDF-bruksanvisning
PFU Filters PDF-bruksanvisning
Tekniska data
Gamma GTH3 SFA Ladda ned
Gamma GTH3 SFA Airline Ladda ned
Gamma GTH3 XFA Ladda ned
Försäkringar
ADF SA, XA Ladda ned
Gamma GTH3 + PFU 210e Ladda ned
Gamma GTH3 + PFU 210e Ladda ned
Gamma GTH3 + RSA 230 Ladda ned
Gamma GTH3 + RSA 230 Ladda ned
Multi-Charger 6 Ladda ned
Broschyrer och produktblad
Gamma leaflet - SV Ladda ned
Produktkatalog, Svetssäkerhet - SV Ladda ned
Referenser
Westbury Park Engineering Läs mer
Vanliga frågor och svar
Var kan jag få service av och/eller slitdelar till Kemppi-utrustning?

Service och slitdelar får du från närmaste Kemppi-återförsäljare. Se våra återförsäljare nära dig.

Hur hittar jag närmaste Kemppi-verkstad för reparationer?

Använd vår kartsökning

för att hitta närmaste serviceverkstad.
Varför ska man använda ett andningsskydd vid svetsning?

Farliga ämnen förekommer på svetsarbetsplatser och lämpliga andningsskydd bör användas för att skydda hälsan på både kort och lång sikt. Svetsrök och gaser alstras genom förångning av grundmaterialen, tillsatsmaterialen och beläggningarna på dem, skyddsgaser, färg och kemiska reaktioner från UV-ljus- och värmeprocesser i ljusbågen, inklusive föroreningar i luften från lösnings- och rengöringsmedel.

Exponering för svetsrök är en allvarlig yrkesrisk och kan vålla många hälsoproblem om den sker utan andningsskydd. UV-strålning som avges vid svetsning reagerar med syre och kväve i luften och bildar ozon och kväveoxider, som kan vara livshotande i höga koncentrationer och orsaka lungsjukdomar. I små koncentrationer irriteras näsa och hals.

En enda produktionssvetsare kan alstra 20–40 g svetsrök per timme, vilket motsvarar 35–70 kg svetsrök per år. Gränsvärden (OEL) för partiklar i svetsrök räknas i mg/m³, det vill säga rökkoncentrationen i luften mätt i milligram per kubikmeter luft. Vi rekommenderar att du vid vanlig svetsrök använder andningsskydd när gränsen 5 mg/m³ överstigs. Kontrollera Arbetsmiljöverkets normer och rekommendationer och säkerställ att Kemppi-andningsskyddet som du väljer uppfyller dina personliga behov.

Hur fungerar ett andningsskydd för svetsning?

Ett andningsskydd för svetsning består av en batteridriven fläkt/filterenhet (PAPR, Powered Air Purifying Respirator), en luftslang och en svetshjälm med inbyggd ansiktstätning. Fläkt/filterenheten har en fläktmotor som drivs av ett batteri. Den är försedd med ett partikelfilter eller en kombination av partikelfilter och gasfilter. Det finns också andningsskydd med tryckluftsregulator som använder ren och andningsbar tryckluft.

Den renade luften leds genom luftslangen till hjälmen och skapar ett övertryck innanför hjälmens skal och ansiktstätningen. Ett övertryck inuti svetshjälmen gör att det är lätt att andas och att förorenad luft inte kan tränga in i hjälmen. Det är ett andningsskydd med övertryck.

Hur länge räcker batteriet i Gamma- och Beta-andningsskydden?

PFU 210e är robust och tålig och har valbar fläkthastighet (160 eller 210 l/min) och batteri- och filterstatusindikatorer. Den kan användas med standardbatterier eller högkapacitetsbatterier. Litiumbatteritekniken ger korta laddningstider och effekten som krävs för att skydda med ett partikelfilter eller kombinationsfiltersatser med ett A1B1E1-gasfilter. När A1B1E1-gasfiltret används reglerar Smart Sense-tekniken automatiskt PFU 210e till luftflödet 160 l/min, vilket förlänger både filtrets och batteriets livslängd. Det snabbladdade batteriet förbättrar effektiviteten under arbetsskiftet eftersom du kan använda ett nytt batteri och partikelfilter i ungefär 8 timmar med ett SD-batteri eller 16 timmar med ett HD-batteri.

Vilken andningsskyddsmodell behöver jag vid svetsning av rostfritt stål?

Det finns inga allmänna regler för vilka filter som ska användas till specifika material. Valet av filter beror på många faktorer, t.ex. ytbehandling, materialets renhet och gasformiga föroreningar, t.ex. ozon. Ett kombinationsfilter (partikelfilter och gasfilter) ger alltid det bästa skyddet mot skadlig svetsrök och gas.

I vår katalog om svetssäkerhet finns en mer detaljerade tabell över filterenheter och kemikalier.

Hur ofta behöver filtret i en batteridriven fläkt/filterenhet bytas?

Den batteridrivna fläkt/filterenheten PFU 210e har ett automatiskt system för filterstatusindikering. En LED-lampa på panelen lyser rött, vibrationsmotorn startar och ett varningsljud hörs när filtret behöver bytas omedelbart. Det är klokt att hålla koll på färgen på LED-lampan på panelen. När den lyser orange är filtret ganska nära att täppas igen och behöver bytas. Om batteritiden börjar bli för kort kan det hjälpa att byta partikelfilter eller förfilter.

Hur vet man när det är dags att byta gasfilter i en batteridriven fläkt/filterenhet?

Till skillnad från partikelfiltret fångar gasfiltret inte upp partiklar (och täpps därför inte igen). Därför måste alltid ett partikelfiltret användas tillsammans med gasfiltret = ett kombinationsfilter. Ett luktprov är det enda sättet att ta reda på om ett gasfilter fortfarande filtrerar gaser som det ska. Om det går att känna att minsta lukt kommer in i svetshjälmen måste gasfiltret bytas omedelbart. Om den skadliga gasen är luktlös rekommenderas ett schema med regelbundna gasfilterbyten.

Vilken är skillnaden mellan standarderna TH2 och TH3?

De nominella gränsvärden (NPF, Nominal Protection Factor) som de europeiska standardorganisationerna har tilldelat en andningsskyddsklass (batteridriven fläkt/filterenhet eller tryckluftsansluten enhet som ansluts till en huva eller hjälm enligt standarden EN12941) baseras på testat luftinläckage i andningsskyddet. För TH2-certifierade andningsskydd för svetsning får luftinläckaget inte överstiga 2 %. För TH3-certifierade andningsskydd för svetsning får luftinläckaget inte överstiga 0,2 %. Alla Kemppis modeller av batteridrivna fläkt/filterenheter följer standarden EN12941, och deras klass är antingen TH2 eller TH3.

Vad är ett tryckluftsanslutet andningsskydd?

Ett tryckluftsanslutet andningsskydd är en friskluftssvetshjälm som försörjs med andningsluft från en kompressor. Tryckluftssystemet måste uppfylla lokala bestämmelser gällande kvaliteten på andningsbar luft.

Andningsskydd anslutna till andningsbar tryckluft som uppfyller EN 12021 definieras i EN 14594. Kemppis andningsskydd får bara användas i utrymmen där syrehalten överstiger 17 % och får inte användas som självständiga andningsapparater.

Vad är en batteridriven fläkt/filterenhet?

I en batteridriven fläkt/filterenhet (PAPR, Powered Air Purifying Respirator) renas andningsluften som kommer in i svetshjälmen av en batteridriven filterenhet (se ”Hur fungerar ett andningsskydd för svetsning?” ovan) eller ett system med andningsbar tryckluft (se ”Vad är ett tryckluftsanslutet andningsskydd?” ovan). De engelska begreppen Powered Air Respiratory Protector och Powered Air Purifying Respirator avser samma slags system och förkortas PAPR.

Är det inte billigare att köpa skyddsmasker av engångstyp än att köpa andningsskydd för svetsning?

Skyddsmasker av engångstyp är en billigare lösning om du bara ska svetsa då och då. Ofta skulle dock yrkessvetsare och annan produktionspersonal behöva använda en engångsmask per dag. Över tid skulle kostnaderna för sådana överstiga investeringskostnaden för en batteridriven fläkt/filterenhet eller ett tryckluftsanslutet system av god kvalitet, inklusive underhåll och filterbyten, för att inte tala om avfallsmängden som engångsmaskerna skulle ge. I regel skyddar en batteridriven fläkt/filterenhet andningen bättre och är bekvämare vid långvarig användning på grund av cirkulerande kylluft.

Personlig skyddsutrustning i toppklass för yrkessvetsare och metallarbetare.

Gamma-produkterna representerar högsta nivån av personlig skyddsutrustning för yrkessvetsare och metallarbetare. Gamma GTH3 andningsskydd uppfyller klass TH3, vilket är den högsta klassen för andningsskydd inom EU. Det innebär att du skyddas mot 99,8 % av den luftburna röken och partiklarna. Välj mellan snabbladdade batteridrivna filterenheter, som medför möjlighet att röra sig helt fritt eller modeller med regulatorer som ansluts till en källa med andningsbar tryckluft.

Gamma GTH3-modellerna, som designats utifrån användarnas behov, inkluderar optimal siktprestanda och unika användarfunktioner, som t.ex. Axis-reglering och GapView-funktionen. LED-arbetslampor på 70 lumen är inbyggda i XFA-modellerna. De medför helt nya säkerhets- och komfortnivåer under svetsning på dåligt belysta arbetsplatser.

Gamma andningsskydd kan minska kostnaderna för personlig skyddsutrustning (PPE) med upp till 80% jämfört med separata PPE-lösningar där masker med engångsfilter används.

Fördelar

  • Tvä modeller med batteridrivna filterenheter i TH3-nivå
  • En modell med tryckluftsanslutning
  • Heavy duty- och standardbatterier
  • Filtrerar bort inte mindre än 99,8 % av de luftburna partiklarna
  • Övertrycket gör det lätt att andas
  • ADF-teknologin LiFE+ Color ger tydligare sikt
  • Enkel inställning av ADF medan du har hjälmen på dig
  • Inbyggda LED-arbetslampor i XFA-modellerna
  • Förstoringsglas som tillbehör
Ladda ned broschyr
Säkerhet för alla processer

Säkerhet för alla processer

Lämplig för alla bågsvets-, skärnings-, bågmejslings- och inspektionsprocesser.

Skydd för dina lungor

Skydd för dina lungor

Andningsenheterna uppfyller klass TH3, vilket är den högsta klassen för andningsskydd inom EU. Det innebär att du skyddas mot 99,8 %  av den luftburna röken och partiklarna.

Bekvämlighet och användbarhet

Bekvämlighet och användbarhet

I modellerna ingår optimal siktprestanda och unika användarfunktioner, som t.ex. Axis-reglering och GapView-funktion.

Produktalternativ

Gamma GTH3 SFA
Gamma GTH3 SFA Andningsskydd i toppklass (TH3) och all den säkerhet och bekvämlighet som tillhandahålls i hela Gamma GTH3-sortimentet. I Gamma GTH3 SFA-modellerna ingår den batteridrivna andningsenheten PFU 210e och det automatiskt nedbländande svetsglaset SA 60. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
P0716
Vikt
1002 g
Driftstemperatur
-5…+55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
Svetsglas
SA 60
Synfält storlek
102 x 60 mm
Svetsglasmått
Anpassad
Täthetsgrad
5, 8, 9-13
ADF, ljusstatus
4
ADF CE Klassificering
1/1/1/2
ADF, omslagstid
0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nej)
Ja
Slipfunktion (ja/nej
Nej
PAPR
PFU 210e
Gamma GTH3 XFA
Gamma GTH3 XFA Gamma GTH3 XFA erbjuder säkerhet och bekvämlighet i toppklass med total rörelsefrihet. Även i de tuffaste arbetsmiljöer är Gamma GTH3 XFA det ultimata andningsskyddet med ADF-funktioner som klassledande LiFE+ Color, inbyggda LED-arbetslampor, snabbladdade litiumbatteripaket och alla Gamma´s komfortfunktioner. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
P0721
Vikt
1100 g
Driftstemperatur
-5…+55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
Svetsglas
XA 74
Synfält storlek
102 x 74 mm
Svetsglasmått
Anpassad
Täthetsgrad
5, 8, 9-15
ADF, ljusstatus
4
ADF CE Klassificering
1/1/1/2
ADF, omslagstid
0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nej)
Ja
Slipfunktion (ja/nej
Nej
PAPR
PFU 210e
Gamma GTH3 SFA Airline
Gamma GTH3 SFA Airline Gamma GTH3 SFA Airline erbjuds med det automatiskt nedbländande svetsglaset SA 60 ADF. Gamma GTH3 Airline är ett alternativ till de batteridrivna systemen. Utrustningen ansluts till ett tryckluftssystem med godkänd andningsluftskälla via den bältesupphängda regulatorn RSA 230. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
9873150
Vikt
1002 g
Driftstemperatur
-5…+55 °C <80% Rh
EN 175
B
Svetsglas
SA 60
Synfält storlek
102 x 60 mm
Svetsglasmått
Anpassad
Täthetsgrad
5, 8, 9-13
ADF, ljusstatus
4
ADF CE Klassificering
1/1/1/2
ADF, omslagstid
0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nej)
Ja
Slipfunktion (ja/nej
Nej
Tryckluftsregulator
RSA 230

Säkerhet och komfort vid svetsning.

Gamma-produkterna representerar högsta nivå av personlig skyddsutrustning för yrkessvetsare och metallarbetare. GAMMA-produkterna är konstruerade för alla slags svetsnings-, skärnings-, slipnings-, mejslings- och inspektionsarbeten och inkluderar modeller för både standard svetshjälmar och friskluftsutrustningar.

Tillbehör

Alla Andningsskydd produktsortiment Svetsglas Övrigt
Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

PFU 210e är robust och tålig, har valbara fläkthastigheter (160 och 210 lpm), batteri...

PFU 210e är robust och tålig, har valbara fläkthastigheter (160 och 210 lpm), batteri- och filterstatusindikatorer. Den kan användas med standardbatterier eller högkapacitetsbatterier.

Produktkod: SP011996

Kemppi RSA 230 product image

RSA 230

Bältesmonterad tryckluftsregulator. Den levererar ett kontrollerat luftflöde till and...

Bältesmonterad tryckluftsregulator. Den levererar ett kontrollerat luftflöde till andningszonen inne i hjälmen och levereras tillsammans med Gammas och Betas modeller för tryckluftsanslutning. Inbyggd utbytbar ljuddämpare som minskar störande ljud på grund av luftströmmen.

Produktkod: SP011617

Kemppi XA 74 product image

XA 74

Automatiskt nedbländande svetsglas med klar sikt och stort siktområde. ADF-teknologin...

Automatiskt nedbländande svetsglas med klar sikt och stort siktområde. ADF-teknologin LiFE+ Color ger tydligare sikt och med kontrollknapparna är det enkelt att ställa in den utan att ta av sig hjälmen. Brett täthetsgradsområde: 4, 5, 8, 9-13,14-15. Synfält 102 x 74 mm.

Kemppi SA 60 - sp012422 product image

SA 60 - sp012422

Automatiskt nedbländande svetsglas med klar sikt och stort siktområde. ADF-teknologin...

Automatiskt nedbländande svetsglas med klar sikt och stort siktområde. ADF-teknologin LiFE+ Color ger tydligare sikt och med kontrollknapparna är det enkelt att ställa in den utan att ta av hjälmen. Täthetsgrad: 5, 8, 9-13.

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

Följande filter finns till andningsskyddet PFU 210e: Gnistskydd, förfilter, partikelf...

Följande filter finns till andningsskyddet PFU 210e: Gnistskydd, förfilter, partikelfilter, odörfilter och gasfilter. Mer information om Kemppis filter och hur man beställer dem finns i Säkerhetskatalogen.

Kemppi Multicharger MC-6 for PFU210e batteries product image

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 är en enhet för laddning av batterier till Kemppi PFU 210e fläkt/fi...

Multicharger MC-6 är en enhet för laddning av batterier till Kemppi PFU 210e fläkt/filterenheter. Upp till 6 batterier kan laddas samtidigt med laddaren. Batterierna kan vara antingen av SD (standard)- eller HD (heavy-duty)-typ och kan laddas samtidigt. Laddningstiden är cirka 1,5 timmar för SD-batterier och 3 timmar för HD-batterier.

Produktkod: P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Kemppi Extended head protector product image

Extended head protector

Ett förlängt huvudskydd finns till Gamma-svetshjälmar och -andningsskydd.

Ett förlängt huvudskydd finns till Gamma-svetshjälmar och -andningsskydd.

Produktkod: SP020921

Kemppi Universal leather neck protector product image

Universal leather neck protector

Det mångsidiga halsskyddet i läder, som skyddar mot sprut och stänk vid svetsning och...

Det mångsidiga halsskyddet i läder, som skyddar mot sprut och stänk vid svetsning och slipning, kan användas tillsammans med all personlig skyddsutrustning från Kemppi och andra fabrikat på svetsmarknaden.

Produktkod: SP015579

Support

Behöver du
reservdelar?

Behöver du
reservdelar?

Behöver du reparation eller underhåll?

Behöver du reparation eller underhåll?

Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor (FAQ)

Stäng

Tekniska data