Säker svetsning offshore och på land

Rörledningar för olja och gas

Kvaliteten främst, från fältet till kunderna

Globalt efterfrågad. Lokalt ägd. Farlig och ej förnybar. Oundviklig del av våra samhällen och liv. Det är olja och gas.

Kunskap är säkerhet

Kunskap om gasens och oljans fysiska lagar är en startpunkt. Kunskap om vad och hur man svetsar i olika mekaniska och miljömässiga omgivningar är säkerhet. Gas- och oljefält samt gas- och oljeplattformar, rörledningar för överföring och distribution, raffinaderier – alla med sina egna specialområden av kunskap och insikt. Och i slutändan är det säkerhet som räknas i olje- och gasbranschen.

Lägre kostnader för efterarbete

Svetsning av material blir alltmer komplicerat i takt med utvecklingen av material som är starkare, har högre korrosionshärdighet och andra egenskaper för ökad prestanda. I krävande tekniska projekt kan kvalitetsproblem som orsakar förseningar lätt medföra kostnader som överstiger projektets vinst.

Större besparingar i tillsatsmaterial

Duplexstål och austenitiskt rostfritt stål, höghållfasta stål, aluminiumlegeringar. Urvalet av svetsade material är enormt. Kunskap om den optimerade svetsprocessen för tillämpningen optimerar svetskostnaderna.

Ökad svetseffektivitet

Alla tillverkare söker efter sätt att förbättra sin produktivitet, att få produkten färdig snabbare och till lägre kostnad. Därför har en övergång från manuell till automatiserad svetsning i någon form pågått inom alla industrier i flera år nu.


Kan du dina svetsar rakt igenom?

Det finns möjlighet till det.

Håller dig på den säkra sidan

Kemppi är kvalificerad partner till de mest krävande svetsprojekten avseende olja och gas, och har testats i Atlanten, arabiska öknar och sibiriska skogar. Våra kunder kan prestera sitt allra bästa genom att använda vår utrustning med optimerade bågegenskaper och programvara för svetskoordinering och avancerad dokumentationsinsamling vid arbete förlagt till flera platser. Utrustningen och programvaran för svetskoordinering hjälper dig att uppnå kundkraven och globala standarder som API, ASME, AWS, ISO och COST. Kemppi är det säkra sättet att svetsa.

#1

WiseRoot+ är världens mest avancerade process för rotsträngssvetsning.

100%

Varenda svets kan spåras

Aktiv

Medlem av internationella standardiseringskommittéer

2629

Leveranser till Ryssland, Mellanöstern och Kina 2015

Rörledningar

Kvaliteten på rörsvetsar är starkt kopplad till produktiviteten i rörledningsprojekt. Efterfrågan på rör med större diameter i höghållfast stål ökar. Behovet av tunnare väggtjocklek och snabbare men pålitliga svetsmetoder är uppenbart.

Kemppi har utvecklat världens mest avancerade process för rotsträngssvetsning. Med Kemppi-processen WiseRoot+ kan rotsträngssvetsning utföras utan rotstöd, vilket sparar kostnader för stödmaterial och arbete. Resultatet blir lättkontrollerade svetsar av hög klass, minskad svetstid och betydande fördelar för produktiviteten i projektet.

Oljeplattformar

När man arbetar mitt ute på ett stormigt hav får ordet ”extrem” en helt ny innebörd. För att kunna slutföra ett svetsprojekt på en oljeplattform krävs omfattande dokumentation och perfekta, hållbara svetsar. Varje svets som utförs med Kemppis lösningar kan spåras till hundra procent, även i extrema förhållanden. Antalet svetsdefekter minimeras med Kemppi. Sannolikheten för korrosion minskas även, tack vare utmärkta svetsar som kan spåras. Allt detta har direkt inverkan på din produktivitet.

Raffinaderier

Kemppi har varit partner i många raffinaderibyggprojekt. Din svetsprocedur justeras av vår intelligenta utrustning efter svetsat material och rörets diameter, vätskefyllning/-flöde och tryck. Vår utbildning är ett enkelt sätt för dina svetsare att inhämta den kunskap och kompetens de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Se våra referenser

Welltec

Technip Offshore Finland

Vill du veta vad vi har att säga om rotsträngssvetsning?

Läs då vårt white paper om avancerad rörsvetsning med gasmetallbåge

Sök i vårt utbud

X5 FastMig

X5 FastMig

WeldEye, programvaran för svetskoordinering

WeldEye, programvaran för svetskoordinering

MasterTig

MasterTig

Stäng

Tekniska data