Welltec A/S

Ett ledande serviceföretag i olje- och gasindustrin

Kvalitetssvetsning för brunnsutbyggnadslösningar med Kemppis MasterTig MLS och WeldEye, programvaran för svetskoordinering och dokumentation

När Welltec öppnade en ny produktionsanläggning i Esbjerg började man använda WeldEye, programvaran för svetskoordinering och dokumentation, för att få en mer effektiv styrning av svetskvaliteten. Det gjorde att Welltec sparade tid på att färdigställa kvalitetsdokumentation och kunde säkerställa svetskvalitet av högsta klass för sina produkter.

Olje- och gasbrunnar utgör troligtvis de mest krävande miljöerna för metallkonstruktioner. Omfattande temperaturväxlingar, skarpa kemikalier, höga flödeshastigheter och höga mekaniska påkänningar ställer krav på produktionen. Welltec är ett danskt företag med global verksamhet som utvecklar och levererar brunnsteknik och lösningar till olje- och gasindustrin. Företaget har ett åtagande om att minska miljörisker, bränsleförbrukning och koldioxidavtryck genom att producera säkra och lätta lösningar som bygger på ren teknik.

Welltec är starkt beroende av svetsning i sitt produktionsflöde. En av deras nyaste produkter på marknaden, Welltec Annular Barrier (WAB), är en stålkonstruktion som gör det möjligt att segmentera brunnar för förbättrad produktion. Deras konstruktion kräver flera svetssömmar som måste klara de extrema förhållanden som råder tusentals meter under jordens yta.

Welltec
Webbplats
Bransch
Olja och gas
Plats
Esbjerg, Danmark
Kemppis lösning
Basmaterial
Ss
WeldEye ger Welltec möjlighet att noga följa arbetets förlopp och analysera effekterna av svetsning i nya material under svåra förhållanden. Utöver detta bidrar systemet med automatisk insamling av parametrar under produktionssvetsningen. Det sparar tid när det kommer till dokumentation av svetsprocessen jämfört med manuell parameterinsamling.

Henning Kragh, svetschef, Welltec

Främsta utmaningen

Under 2014 var Welltec upptagna med att öppna en ny fabrik i Esbjerg. Företaget hade beslutat sig för att övergå från att tillverka prototyper till att själv producera försäljningsartiklar, och därmed uppstod ett behov av att övervaka svetsprocessen för att säkerställa produkternas höga kvalitet och minska risken för kostsamma defekter.

Kemppis lösning

För att uppfylla stränga kvalitetskrav på svetsar försåg Kemppi Welltec med sex MasterTig MLS 3000-maskiner. Man valde TIG-svetsprocessen, som lämpar sig väl för de mest krävande svetsarbetena, särskilt i rostfritt stål. Vad gäller kvalitetssäkringen började Welltec med att implementera programvaran för svetskoordinering och dokumentation, WeldEye (f.d. Kemppi ARC System 3 Controller), i kvalitetsövervakningen av deras svetsproduktion. Genom programvaran har Welltec fått möjlighet att bekräfta kvaliteten på varenda svets, till fördel för deras kunders riskhantering.

WeldEye automatiserar dessutom insamlingen av svetsparametrar för den nödvändiga kvalitetsrapporteringen inom den hårt reglerade olje- och gasindustrin. I det avseendet kunde Welltec spara värdefull tid på en uppgift som tidigare sköttes manuellt. Welltec är nöjda med samarbetet och ser Kemppi som en kvalitetspartner som bidrar till att säkerställa den höga kvalitetsstandarden i Welltecs produktion.

Sök i vårt utbud


MasterTig MLS 4000

MasterTig MLS sätter standarden för industriell TIG-svetsning. MasterTig MLS har bliv...

MasterTig MLS sätter standarden för industriell TIG-svetsning. MasterTig MLS har blivit en branschstandard genom att erbjuda all prestanda som behövs i en lätt och bärbar design. Den ger exakta och högkvalitativa svetsningar både i verkstaden och på fältet.


WeldEye

WeldEye är en universallösning för koordinering av svetsproduktion.

WeldEye är en universallösning för koordinering av svetsproduktion.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data