MIG/MAG-hitsaus

Käyttökohteet, laitteistot ja suoritustekniikka

MIG/MAG-hitsauksessa virtalähteen avulla synnytetään valokaari hitsauspistoolin kautta syötettävän hitsauslangan ja työkappaleen väliin. Valokaari sulattaa hitsattavan materiaalin ja hitsauslangan yhteen muodostaen hitsisulan. Langansyöttölaite syöttää hitsauspistoolin läpi hitsauslankaa jatkuvasti hitsaustyön aikana. Samalla hitsauspistoolin kautta virtaa hitsiin myös suojakaasua.

MIG/MAG-hitsausmenetelmät eroavat toisistaan siinä, että MIG-hitsauksessa (Metal Inert Gas welding) käytetään inerttiä suojakaasua, joka ei ota osaa hitsausprosessiin, kun MAG-hitsauksessa (Metal Active Gas welding) puolestaan käytetään hitsausprosessiin osallistuvaa aktiivista suojakaasua.

Yleensä suojakaasun seassa on aktiivista hiilidioksidia tai happea, joten MAG-hitsaus on huomattavasti yleisempää kuin MIG-hitsaus. Usein puhutaankin MIG-hitsauksesta, vaikka itse asiassa tarkoitetaan MAG-hitsausta.

MIG/MAG-hitsauksen käyttökohteita

Nykyisin MIG/MAG-hitsausta käytetään melkein kaikkialla hitsaavassa teollisuudessa. Suuria käyttäjiä ovat raskas ja keskiraskas teollisuus, kuten laivanrakennus, teräsrakenteiden, putkistojen ja paineastioiden valmistajat sekä korjaus- ja kunnossapitoyritykset.

MIG/MAG-hitsausta käytetään paljon myös ohutlevyteollisuudessa, varsinkin autoteollisuudessa ja autokorjaamoissa, sekä pienteollisuudessa. Myös harrastajien ja kotitarvehitsareiden käytössä on useimmiten juuri MIG/MAG-hitsauslaite.

MIG/MAG-hitsauslaitteet

MIG ja MAG-hitsauslaitteisto koostuu tyypillisesti virtalähteestä, langansyöttölaitteesta, maadoituskaapelista, hitsauspistoolista, mahdollisesta nestejäähdytysyksiköstä sekä suojakaasupullosta tai kaasuverkkoliitännästä.

Langansyöttölaitteen tehtävänä on syöttää hitsaustyössä tarvittava hitsauslanka lankakelasta hitsauspistooliin.

Langansyöttölaitteen avulla voidaan myös käynnistää ja pysäyttää virtalähde sekä elektronista virtalähdettä käytettäessä ohjata virtalähteen antamaa jännitettä. Sitä varten virtalähde ja langansyöttölaite on liitetty toisiinsa ohjauskaapelilla. Tämän lisäksi langansyöttölaite ohjaa suojakaasun virtausta. Hitsaukseen tarvittava suojakaasu saadaan joko kaasupullosta tai kaasuverkostosta.

Kempin valmistamat MIG-hitsauslaitteet ovat usein moduulirakenteisia, joissa jäähdytyslaite, virtalähde ja langansyöttölaite voidaan valita tarpeen mukaan. Langansyöttölaite voi olla irrotettavissa virtalähteestä, jolloin koko hitsauslaitteistoa ei tarvitse kuljettaa työpisteestä toiseen.

Laitteissa voi olla myös vaihdettava ohjauspaneeli ja erikseen aktivoitavia lisäominaisuuksia.

Hitsauspistooli kuumenee hitsauksen aikana, joten sitä on jäähdytettävä joko kaasulla tai nesteellä. Kaasujäähdytteisessä pistoolissa hitsauskaapelin kautta pistooliin kulkeva suojakaasu toimii samalla pistoolin jäähdyttäjänä. Nestejäähdytteisessä pistoolissa tarvitaan erillinen nestejäähdytysyksikkö, joka kierrättää jäähdytysliuosta hitsauskaapelin sisällä pistooliin.

MIG/MAG-hitsauksen suoritustekniikka

MIG/MAG-hitsauksessa hitsaajan työkalu on hitsauspistooli. Sen avulla tuodaan hitsauskohteeseen lisäainelanka, suojakaasu ja tarvittava hitsausvirta. Tärkeimmät MIG/MAG-hitsauksessa huomioon otettavat seikat ovat hitsausasento, hitsauspistoolin kulma, vapaalangan pituus, hitsausnopeus ja hitsisulan muoto.

Valokaari sytytetään pistoolin liipaisimella, ja sen jälkeen hitsauspistoolia kuljetetaan tasaisella nopeudella hitsattavaa railoa pitkin. Hitsisulan muodostumista on seurattava. Hitsauspistoolin asento sekä etäisyys työkappaleeseen nähden on pidettävä tasaisena.

Erityisen tärkeää on, että hitsari keskittyy koko ajan hitsisulan hallintaan. Jos ajatus lähtee harhailemaan, hitsausvirheen vaara kasvaa. Silloin hitsaus kannattaa keskeyttää hetkeksi ja aloittaa jonkin ajan kuluttua uudelleen.

Tutustu muihin hitsausprosesseihin

TIG-hitsaus

TIG-hitsaus

Puikkohitsaus

Puikkohitsaus

Robottihitsaus

Robottihitsaus

Muut hitsausmenetelmät

Muut hitsausmenetelmät

Sulje

Tekniset tiedot