Zeta Fresh Air for sveising og skjæring

ZETA Fresh Air W Downloads
Håndbøker
PFU 210e PDF-håndbok
PFU Filters PDF-håndbok
RSA 230 PDF-håndbok
Tekniske spesifikasjoner
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e Last ned
Zeta Fresh Air W201 RSA 230 Last ned
Zeta Fresh Air W201x PFU 210e Last ned
Erklæringer
PFU Filters Last ned
Brosjyrer og foldere
Zeta Fresh Air leaflet NO Last ned
Videoer
Zeta Fresh Air – gir maksimal pustebeskyttelse på arbeidsplassen Se video
Vanlige spørsmål
Hvorfor skal jeg bruke åndedrettsvern?

Farlige elementer finnes på arbeidsplasser med sveising, og egnet åndedrettsvern må brukes for å beskytte både kort- og langsiktig helse. Sveiserøyk dannes ved forbrenning av metaller, tilsettmaterialer, dekke, dekkgasser, maling, kjemiske reaksjoner fra lysbuens ultrafiolette lys og varmeprosessen, inkludert forurensninger i luften fra løsemidler og rengjøringsmidler.

Eksponering for sveiserøyk er en alvorlig yrkesfare og kan forårsake mange helseproblemer hvis det utføres uten åndedrettsvern. Ultrafiolett stråling fra sveising reagerer med oksygen og nitrogen i luften og danner ozon og nitrogenoksider. De kan være livstruende i høye konsentrasjoner, forårsake lungesykdom og i små konsentrasjoner irritere nese og hals.

En enkelt produksjonssveiser kan produsere 20–40 g røyk per time, noe som tilsvarer ca. 35–70 kg sveiserøyk per år. Yrkesmessige eksponeringsgrensenivåer (OEL) for sveiserøykpartikler er definert av mg/m³, det vil si konsentrasjonen av gass i luften, målt ved vekten i milligram per kubikkmeter luft. For generell sveiserøyk er det anbefalt å bruke åndedrettsvern på 5 mg/m³. Kontroller den lokale standardiseringsmyndigheten og anbefalingene og forsikre deg om at Kemppi-åndedrettsvernet du velger, oppfyller dine personlige behov.

Hvordan fungerer et åndedrettsvern?

Et åndedrettsvern består av en PAPR-enhet (Powered Air Purifying Respirator), luftslange og sveisehjelm med integrert sveisemaske. PAPR har en viftemotor som drives av et batteri. Den har et partikkelfilter eller en kombinasjon av partikkelfiltre og gassfiltre. Det leveres også luftleveringssystemer som bruker kjent, ren trykkluft som kan pustes inn.

Den rensede luften ledes sammen med luftslangen til hjelmen og skaper positivt trykk inne i hjelmskallet og sveisemasken. Positivt trykk inne i sveisehjelmen betyr at det er enkelt å puste, og at forurenset luft ikke kan strømme inn i hjelmen. Det er et såkalt åndedrettsvern med positivt trykk.

Hvilken åndedrettsvernmodell trenger jeg når jeg sveiser rustfritt stål?

Det er ingen felles regler for hvilket filter som skal brukes med bestemte materialer. Det avhenger av mange detaljer som overflatebehandling, materialets renhet og forurensning av miljøet som luft (dvs. ozon). Et kombinasjonsfilter (partikkelfilter og gassfilter) gir alltid den beste beskyttelsen mot skadelig røyk og gass.

Se sveisesikkerhetskatalogen vår for en mer detaljert tabell om filtreringsenheter og kjemikalier.

Hvor ofte bør jeg bytte filtrene til PAPR-åndedrettsvernet?

PFU 210e PAPR har et automatisk system for filtertilstandsmåling. Et LED-lys i brukergrensesnittet lyser rødt, vibrasjonsmotoren begynner å gå og en alarm kan høres når filteret må byttes med én gang. Det er fornuftig å følge LED-lysfargen i brukergrensesnittet. Når det lyser oransje, er filteret snart tilstoppet og må byttes ut. Hvis batteritiden begynner å bli for kort, kan det hjelpe å bytte partikkelfilter eller forfilter.

Hvordan vet jeg når det er på tide å bytte gassfilteret til PAPR-åndedrettsvernet?

Gassfilteret samler ikke opp partikler slik som partikkelfilteret gjør (gassfilteret tetter seg ikke slik som partikkelfilteret gjør). Det er derfor partikkelfilteret alltid må festes på gassfilteret = kombinasjonsfilter. Den eneste måten å finne ut om et gassfilter fortsatt filtrerer gasser som det skal, er lukttesten. Hvis en bruker kjenner lukt som kommer gjennom sveisehjelmen, må gassfilteret byttes med én gang. Hvis den skadelige gassen ikke lukter, anbefales det å bruke et regelmessig bytteintervall for gassfilter.

Hva er forskjellen mellom TH2- og TH3-standardene?

De nominelle beskyttelsesfaktorene som er tildelt av de europeiske standardmyndighetene til en klasse åndedrettsvern (PAPR- eller Airline-utstyr som er utstyrt med en hette eller hjelm i henhold til standard EN12941), definerer en nominell beskyttelsesfaktor (NPF) basert på den testede innvendige lekkasjeeffektiviteten til åndedrettsvernet. For TH2-sertifiserte åndedrettsvern må den innvendige lekkasjen være maks 2 %. For TH3-sertifiserte åndedrettsvern må den innvendige lekkasjen være maks 0,2 %. Alle Kemppi PAPR-åndedrettsvernmodeller følger standard EN12941, og deres klasse er enten TH2 eller TH3.

Hva er åndedrettsvern med lufttilførsel?

Åndedrettsvern med lufttilførsel betyr at pusteluften som leveres til en friskluftsveisehjelm, skapes av en kompressor. Kilder for tilført luft må oppfylle obligatoriske lokale luftkvalitetsbestemmelser.

Åndedrettsvern for sveisere koblet til pustelufttilførsel fra en kompressor som oppfyller EN 12021, er definert i EN 14594. Kemppi-åndedrettsvern for sveisere må bare brukes i områder der oksygeninnholdet overstiger 17 % og må ikke brukes som et selvstendig åndedrettsapparat eller til rømningsformål.

Hva er Powered Air Respiratory Protection?

Powered Air Respiratory Protection betyr at pusteluften som kommer inn i sveisehjelmen, blir renset av en batteridrevet filterenhet (se ovenfor «Hvordan fungerer et åndedrettsvern») eller komprimert pusteluftsystem (se ovenfor «Hva er åndedrettsvern med lufttilførsel?»). Powered Air Respiratory Protector betyr det samme som Powered Air Purifying Respirator, og det er forkortet til PAPR.

Er det ikke billigere å kjøpe engangssveisemasker sammenlignet med åndedrettsvern?

Engangs ansiktsmasker for sveising er en billigere løsning hvis det bare sveises av og til. Profesjonelle sveisere og fabrikanter vil imidlertid vanligvis bruke 1 x engangsmaske per dag, og over tid vil disse kostnadene multipliseres og oppveie investeringskostnadene for et PAPR-system eller system for tilført luft av god kvalitet, inkludert vedlikeholdsfiltre til utskiftning, for ikke å nevne mengden avfall engangsmasker skaper. Vanligvis gir PAPR-systemer bedre pustevern og er mer behagelige ved langvarig bruk på grunn av sirkulasjon av kjøleluft.

Få maksimal pustebeskyttelse på arbeidsplassen

Få best mulig beskyttelse og komfort ved sveising eller skjæring. Zeta Fresh Air er et komplett system for åndedrettsvern som inkluderer en lett sveise- og skjærehjelm og sertifisert Kemppi-åndedrettsvern. Zeta Fresh Air ivaretar sveisernes helse med omfattende øye-, ansikts- og pustebeskyttelse samtidig som den er komfortabel og enkel å bruke.

Zeta Fresh Air W201x har innebygde LED-arbeidslys som automatisk tilpasser seg lysforholdene i omgivelsene. De drives av batteriet i vifteenheten og er enkle å styre manuelt med én hånd. Zeta Fresh Air W201x inkluderer en PFU 210e-drevet filterenhet som blokkerer 99,8 % av skadelige gasser, gasser og partikler – maksimer sikkerheten på stedet med sertifisert pustebeskyttelse på TH3-nivå.

Zeta Fresh Air-sveisehjelmene har en lett, slank design som reduserer belastningen på nakken og gjør det enklere å bevege seg. Samtidig innfrir de kravene til EN 166- og EN 175-ansiktsbeskyttelse. De er designet for komfort og bruk med én hånd, og gir fullstendig beskyttelse mot ultrafiolett lys og infrarød stråling.

Klassens beste autoblend sveiseglass (ADF) gir maksimal øyebeskyttelse og forenkler arbeidet. VISION+-teknologien gir deg klar og nøyaktig oversikt over omgivelsene, og 2,5 DIN-skjermen gjør det enkelt å se lyse farger og detaljer når lysbuen er slått av. Med høykvalitets ADF og et visningsområde på 110 x 60 mm trenger du ikke å koble fra friskluftsystemet og ta av hjelmen for raskt å gjøre noe i et trygt pustemiljø som f.eks. et kontor eller pauserom. Synligheten inni Zeta Fresh Air-sveisehjelmene når lysbuen er slukket, er fullt optimalisert også for inspeksjon og sliping.

Fordeler

  • Lett design for ekstra komfort
  • Smal form for bedre mobilitet på trange steder
  • Smart plasserte knapper og manuelle kontroller gjør den enkel å bruke med én hånd
  • Leveres med åndedrettsvern for pustebeskyttelse på TH3-nivå
  • EN 166- og EN 175-sertifisert for beskyttelse av hele ansiktet
  • VISION+-teknologi for klar og nøyaktig oversikt over arbeidsstedet
  • Høykvalitets ADF og 2,5 DIN-skjerm for god synlighet når lysbuen er slukket
  • Innebygde LED-arbeidslys for sliping, inspeksjon og svake lysforhold
  • Arbeidslysene slår seg på og av automatisk for enkel håndfri betjening 
Last ned brosjyre Se video
Lett design

Lett design

Designet spesifikt for maksimal komfort ved bruk over lengre tid.

Pustebeskyttelse på TH3-nivå

Pustebeskyttelse på TH3-nivå

Synergien mellom sveisehjelmen og åndedrettsvernet stopper 99,8 % av røyk, gasser og partikler.

Forbedrede synlighetsfunksjoner

Forbedrede synlighetsfunksjoner

VISION+-teknologi og en 2,5 DIN-skjerm sørger for maksimal øyebeskyttelse og sikt når lysbuen er slukket.

Produktalternativer

Utstyr for åndedrettsvern

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e
Zeta Fresh Air W201x PFU 210e Et komplett pustesystem som beskytter ansikt, øyne og åndedrett, samtidig som det tilbyr maksimal komfort og brukervennlighet. Denne versjonen inkluderer en vifteenhet med filter for pustebeskyttelse på TH3-nivå, klassens beste autoblend sveiseglass og innebygde automatiske LED-arbeidslys for bedre sikt ved inspeksjoner. Vis mer
Tekniske spesifikasjoner
Produktkode
P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Vekt
710 g
Driftstemperatur
-5 til +55 °C <80 % Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
AS/NZS 1338.1
Ja
AS/NZS 1337.1
Ja
Sveiseglass
SA 60Z
Visningsstørrelse
110 x 60 mm
Sveiseglassdimensjon
120 x 90 mm
Blendingsområde
5, 8-12
Autoblend-klarhet
2.5
ADF CE Klassifisering
1/1/1/1
Autoblend-veksletid
0,1 ms
Slipefunksjon (ja/nei)
Ja
PAPR
PFU 210e
VISION+ farge
Ja
LED-arbeidslys drevet av
PFU 210e
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e Tilbyr samme pustebeskyttelse på TH3-nivå og autoblend glass som W201x PFU 210e, samt tilsvarende komfort og brukervennlighet. Denne versjonen er uten innebygde automatiske LED-arbeidslys. Vis mer
Tekniske spesifikasjoner
Produktkode
P0735 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Vekt
680 g
Driftstemperatur
-5 til +55 °C <80 % Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
AS/NZS 1338.1
Ja
AS/NZS 1337.1
Ja
Sveiseglass
SA 60Z
Visningsstørrelse
110 x 60 mm
Sveiseglassdimensjon
120 x 90 mm
Blendingsområde
5, 8-12
Autoblend-klarhet
2.5
ADF CE Klassifisering
1/1/1/1
Autoblend-veksletid
0,1 ms
Slipefunksjon (ja/nei)
Ja
PAPR
PFU 210e
VISION+ farge
Ja
Zeta Fresh Air W201 RSA 230
Zeta Fresh Air W201 RSA 230 Inkluderer samme helbeskyttende sveisehjelm som W201 PFU 210e. Denne versjonen har en beltemontert regulator for lufttilførsel og er uten innebygde LED-arbeidslys. Vis mer
Tekniske spesifikasjoner
Produktkode
9873832
Vekt
680 g
Driftstemperatur
-5 til +55 °C <80 % Rh
EN 175
B
AS/NZS 1716
Ja
AS/NZS 1338.1
Ja
AS/NZS 1337.1
Ja
Sveiseglass
SA 60Z
Visningsstørrelse
110 x 60 mm
Sveiseglassdimensjon
120 x 90 mm
Blendingsområde
5, 8-12
Autoblend-klarhet
2.5
ADF CE Klassifisering
1/1/1/1
Autoblend-veksletid
0,1 ms
Slipefunksjon (ja/nei)
Ja
Lufttilførselsregulator
RSA 230
EN 14594
3B
VISION+ farge
Ja

Tilbehør

Alle Forbruksvarer Utstyr for åndedrettsvern Sveiseglass Annet
Kemppi SA 60Z ADF product image

SA 60Z ADF

Autoblendglass for Zeta-sveisehjelmer med stort visningsområde på 110 mm x 60 mm. Nya...

Autoblendglass for Zeta-sveisehjelmer med stort visningsområde på 110 mm x 60 mm. Nyansevalg: 2,5/8-12.

Produktkode: 9873076

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

PFU 210e er robust og slitesterk og har valgbare viftehastigheter på 160 lpm og 210 l...

PFU 210e er robust og slitesterk og har valgbare viftehastigheter på 160 lpm og 210 lpm, batteri- og filterstatusindikatorer samt alternativ for enten standardmessige eller kraftige batterier.

Produktkode: SP011996

Kemppi RSA 230 product image

RSA 230

Beltemontert lufttilførselsregulator Den sørger for en styrt luftstrøm til sveisemask...

Beltemontert lufttilførselsregulator Den sørger for en styrt luftstrøm til sveisemasken, som er tilpasset sveiserens ansikt med en tekstilpakning, og leveres sammen med Gamma- og Beta-modellene for tilført luft. Det medfølger en utskiftbar støydemper som demper lyden av den strømmende luften.

Produktkode: SP011617

Kemppi Multicharger MC-6 for PFU210e batteries product image

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 er en ladeenhet til batteriene til Kemppi PFU 210e filterenhet. Opp...

Multicharger MC-6 er en ladeenhet til batteriene til Kemppi PFU 210e filterenhet. Opp til 6 batterier kan lades samtidig med ladeenheten. Batteriene kan være SD og HD, og lades samtidig. Ladetiden er ca 1,5 time for SD batterier og 3 timer for HD batterier.

Produktkode: P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

Følgende filtre leveres for PFU 210e-pustemasken: Gnistfanger, forfilter, partikkelfi...

Følgende filtre leveres for PFU 210e-pustemasken: Gnistfanger, forfilter, partikkelfilter, odørfilter og gassfilter. Nærmere informasjon om Kemppis filtre og hvordan du bestiller dem finner du i sikkerhetskatalogen.

Kemppi Gas filter product image

Gas filter

ABE-gassfilter til PFU 210e PAPR-enheten gir maksimal pustebeskyttelse.

ABE-gassfilter til PFU 210e PAPR-enheten gir maksimal pustebeskyttelse.

Produktkode: SP009934

Kemppi Particle filter product image

Particle filter

Partikkelfilter til PFU 210e PAPR-enheten.

Partikkelfilter til PFU 210e PAPR-enheten.

Produktkode: SP015757

Kemppi Pre-filter product image

Pre-filter

Forfilter til PFU 210e PAPR-enheten. Pakken inneholder 10 stk.

Forfilter til PFU 210e PAPR-enheten. Pakken inneholder 10 stk.

Produktkode: SP9320002

Kemppi Universal leather neck protector product image

Universal leather neck protector

Dette universelle halsvernet i skinn beskytter halsen og skuldrene mot sveise- og sli...

Dette universelle halsvernet i skinn beskytter halsen og skuldrene mot sveise- og slipesprut og kan brukes med alt personlig verneutstyr fra Kemppi og med sveiseutstyr generelt.

Produktkode: SP015579

Kemppi Headband product image

Headband

Pannebånd for Zeta-hjelmer

Pannebånd for Zeta-hjelmer

Produktkode: SP009023

Kemppi Sweatband 2 pcs product image

Sweatband 2 pcs

Svettebånd til Zeta-maskens hodering. Pakke med 2 stk.

Svettebånd til Zeta-maskens hodering. Pakke med 2 stk.

Produktkode: SP9873018

Kemppi Comfort band padding 5 pcs product image

Comfort band padding 5 pcs

Komfortpolstring for nakkebånd for alle Zeta-modeller.

Komfortpolstring for nakkebånd for alle Zeta-modeller.

Produktkode: SP013231

Kemppi Zeta Inner protection plate 5 pcs product image

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Beskyttelsesplate for Zeta sveisehjelmer. Pakke med 5 stk.

Beskyttelsesplate for Zeta sveisehjelmer. Pakke med 5 stk.

Produktkode: SP023221

Kemppi Zeta Protection plate 5pcs product image

Zeta Protection plate 5pcs

Beskyttelsesplate for Zeta sveisehjelmer. Pakke med 5 stk.

Beskyttelsesplate for Zeta sveisehjelmer. Pakke med 5 stk.

Produktkode: SP022579

Kemppi Magnifying lens holder product image

Magnifying lens holder

Forstørrelseslinseholder for Zeta sveisehjelmer.

Forstørrelseslinseholder for Zeta sveisehjelmer.

Produktkode: SP023179

Kemppi Magnifying lens 1.0x product image

Magnifying lens 1.0x

Forstørrelseslinseholder for Kemppi sveisehjelmer. Optisk effekt 1,00.

Forstørrelseslinseholder for Kemppi sveisehjelmer. Optisk effekt 1,00.

Produktkode: 9873260

Kemppi Magnifying lens 1.5x product image

Magnifying lens 1.5x

Forstørrelseslinseholder for Kemppi sveisehjelmer. Optisk effekt 1,50.

Forstørrelseslinseholder for Kemppi sveisehjelmer. Optisk effekt 1,50.

Produktkode: 9873261

Kemppi Magnifying lens 2.0x product image

Magnifying lens 2.0x

Forstørrelseslinseholder for Kemppi sveisehjelmer. Optisk effekt 2,00.

Forstørrelseslinseholder for Kemppi sveisehjelmer. Optisk effekt 2,00.

Produktkode: 9873262

Kemppi Magnifying lens 2.5x product image

Magnifying lens 2.5x

Forstørrelseslinseholder for Kemppi sveisehjelmer. Optisk effekt 2,50.

Forstørrelseslinseholder for Kemppi sveisehjelmer. Optisk effekt 2,50.

Produktkode: 9873263

Støtte

Trenger du
deler?

Trenger du
deler?

Trenger du å få utført reparasjon eller vedlikehold?

Trenger du å få utført reparasjon eller vedlikehold?

Garanti

Garanti

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Lukk

Tekniske spesifikasjoner