Zeta Fresh Air för svetsning och skärning

ZETA Fresh Air W Downloads
Bruksanvisningar
PFU Filters PDF-bruksanvisning
Tekniska data
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e Ladda ned
Zeta Fresh Air W201 RSA 230 Ladda ned
Zeta Fresh Air W201x PFU 210e Ladda ned
Försäkringar
PFU Filters Ladda ned
Broschyrer och produktblad
Zeta Fresh Air leaflet SV Ladda ned
Videor
Zeta Fresh Air – Säkerställ maximalt andningsskydd Visa videon
Vanliga frågor och svar
Varför ska man använda ett andningsskydd vid svetsning?

Farliga ämnen förekommer på svetsarbetsplatser och lämpliga andningsskydd bör användas för att skydda hälsan på både kort och lång sikt. Svetsrök och gaser alstras genom förångning av grundmaterialen, tillsatsmaterialen och beläggningarna på dem, skyddsgaser, färg och kemiska reaktioner från UV-ljus- och värmeprocesser i ljusbågen, inklusive föroreningar i luften från lösnings- och rengöringsmedel.

Exponering för svetsrök är en allvarlig yrkesrisk och kan vålla många hälsoproblem om den sker utan andningsskydd. UV-strålning som avges vid svetsning reagerar med syre och kväve i luften och bildar ozon och kväveoxider, som kan vara livshotande i höga koncentrationer och orsaka lungsjukdomar. I små koncentrationer irriteras näsa och hals.

En enda produktionssvetsare kan alstra 20–40 g svetsrök per timme, vilket motsvarar 35–70 kg svetsrök per år. Gränsvärden (OEL) för partiklar i svetsrök räknas i mg/m³, det vill säga rökkoncentrationen i luften mätt i milligram per kubikmeter luft. Vi rekommenderar att du vid vanlig svetsrök använder andningsskydd när gränsen 5 mg/m³ överstigs. Kontrollera Arbetsmiljöverkets normer och rekommendationer och säkerställ att Kemppi-andningsskyddet som du väljer uppfyller dina personliga behov.

Hur fungerar ett andningsskydd för svetsning?

Ett andningsskydd för svetsning består av en batteridriven fläkt/filterenhet (PAPR, Powered Air Purifying Respirator), en luftslang och en svetshjälm med inbyggd ansiktstätning. Fläkt/filterenheten har en fläktmotor som drivs av ett batteri. Den är försedd med ett partikelfilter eller en kombination av partikelfilter och gasfilter. Det finns också andningsskydd med tryckluftsregulator som använder ren och andningsbar tryckluft.

Den renade luften leds genom luftslangen till hjälmen och skapar ett övertryck innanför hjälmens skal och ansiktstätningen. Ett övertryck inuti svetshjälmen gör att det är lätt att andas och att förorenad luft inte kan tränga in i hjälmen. Det är ett andningsskydd med övertryck.

Vilken andningsskyddsmodell behöver jag vid svetsning av rostfritt stål?

Det finns inga allmänna regler för vilka filter som ska användas till specifika material. Valet av filter beror på många faktorer, t.ex. ytbehandling, materialets renhet och gasformiga föroreningar, t.ex. ozon. Ett kombinationsfilter (partikelfilter och gasfilter) ger alltid det bästa skyddet mot skadlig svetsrök och gas.

I vår katalog om svetssäkerhet finns en mer detaljerade tabell över filterenheter och kemikalier.

Hur ofta behöver filtret i en batteridriven fläkt/filterenhet bytas?

Den batteridrivna fläkt/filterenheten PFU 210e har ett automatiskt system för filterstatusindikering. En LED-lampa på panelen lyser rött, vibrationsmotorn startar och ett varningsljud hörs när filtret behöver bytas omedelbart. Det är klokt att hålla koll på färgen på LED-lampan på panelen. När den lyser orange är filtret ganska nära att täppas igen och behöver bytas. Om batteritiden börjar bli för kort kan det hjälpa att byta partikelfilter eller förfilter.

Hur vet man när det är dags att byta gasfilter i en batteridriven fläkt/filterenhet?

Till skillnad från partikelfiltret fångar gasfiltret inte upp partiklar (och täpps därför inte igen). Därför måste alltid ett partikelfiltret användas tillsammans med gasfiltret = ett kombinationsfilter. Ett luktprov är det enda sättet att ta reda på om ett gasfilter fortfarande filtrerar gaser som det ska. Om det går att känna att minsta lukt kommer in i svetshjälmen måste gasfiltret bytas omedelbart. Om den skadliga gasen är luktlös rekommenderas ett schema med regelbundna gasfilterbyten.

Vilken är skillnaden mellan standarderna TH2 och TH3?

De nominella gränsvärden (NPF, Nominal Protection Factor) som de europeiska standardorganisationerna har tilldelat en andningsskyddsklass (batteridriven fläkt/filterenhet eller tryckluftsansluten enhet som ansluts till en huva eller hjälm enligt standarden EN12941) baseras på testat luftinläckage i andningsskyddet. För TH2-certifierade andningsskydd för svetsning får luftinläckaget inte överstiga 2 %. För TH3-certifierade andningsskydd för svetsning får luftinläckaget inte överstiga 0,2 %. Alla Kemppis modeller av batteridrivna fläkt/filterenheter följer standarden EN12941, och deras klass är antingen TH2 eller TH3.

Vad är ett tryckluftsanslutet andningsskydd?

Ett tryckluftsanslutet andningsskydd är en friskluftssvetshjälm som försörjs med andningsluft från en kompressor. Tryckluftssystemet måste uppfylla lokala bestämmelser gällande kvaliteten på andningsbar luft.

Andningsskydd anslutna till andningsbar tryckluft som uppfyller EN 12021 definieras i EN 14594. Kemppis andningsskydd får bara användas i utrymmen där syrehalten överstiger 17 % och får inte användas som självständiga andningsapparater.

Vad är en batteridriven fläkt/filterenhet?

I en batteridriven fläkt/filterenhet (PAPR, Powered Air Purifying Respirator) renas andningsluften som kommer in i svetshjälmen av en batteridriven filterenhet (se ”Hur fungerar ett andningsskydd för svetsning?” ovan) eller ett system med andningsbar tryckluft (se ”Vad är ett tryckluftsanslutet andningsskydd?” ovan). De engelska begreppen Powered Air Respiratory Protector och Powered Air Purifying Respirator avser samma slags system och förkortas PAPR.

Är det inte billigare att köpa skyddsmasker av engångstyp än att köpa andningsskydd för svetsning?

Skyddsmasker av engångstyp är en billigare lösning om du bara ska svetsa då och då. Ofta skulle dock yrkessvetsare och annan produktionspersonal behöva använda en engångsmask per dag. Över tid skulle kostnaderna för sådana överstiga investeringskostnaden för en batteridriven fläkt/filterenhet eller ett tryckluftsanslutet system av god kvalitet, inklusive underhåll och filterbyten, för att inte tala om avfallsmängden som engångsmaskerna skulle ge. I regel skyddar en batteridriven fläkt/filterenhet andningen bättre och är bekvämare vid långvarig användning på grund av cirkulerande kylluft.

Säkerställ maximalt andningsskydd

Få bästa skydd och komfort vid svetsning eller skärning. Zeta Fresh Air är ett komplett andningsskyddssystem som inkluderar en lätt svets- och skärhjälm och ett certifierat Kemppi-andningsskydd. Zeta Fresh Air prioriterar svetsarens hälsa med omfattande ögon-, ansikts- och andningsskydd samtidigt som de är bekväma och lätta att använda.

Zeta Fresh Air W201x har inbyggd LED-arbetsbelysning som automatiskt anpassar sig till omgivande ljusförhållanden. Belysningen drivs av batteriet i fläktenheten och är lätt att styra manuellt med en hand. Zeta Fresh Air W201x inkluderar en PFU 210e motorfilterenhet som filtrerar 99,8 % av skadliga ångor, gaser och partiklar – maximera säkerheten med certifierat andningsskydd på TH3-nivå.

Med en lätt och smidig konstruktion kan Zeta Fresh Air svetshjälmar minska trötthet i nacken och göra det lättare att röra sig runt på arbetsplatsen samtidigt som de ger ett ansiktsskydd enligt EN 166 och EN 175. De är byggda för komfort, är smidiga att använda och ger ett fullständigt skydd mot ultraviolett ljus och infraröd strålning.

Ett förstklassigt automatiskt nedbländande svetsglas (ADF) ger maximalt ögonskydd och gör arbetet enklare. VISION+-tekniken ger dig en tydlig och exakt bild av omgivningen och täthetsgraden på 2,5 DIN gör det lättare att se färger och detaljer när ljusbågen är släckt. Med högkvalitativ ADF och ett synfält på 110x60 mm behöver du inte ta av dig friskluftssystemet och svetshjälmen för att snabbt göra något på kontoret eller i rastrummet. Sikten i en Zeta Fresh Air svetshjälm med släckt ljusbåge är fullt optimerad för inspektion och slipning.

Fördelar

  • Lätt konstruktion för extra komfort
  • Smal form för smidig förflyttning i trånga utrymmen
  • Välplacerade knappar och manuella reglage för enkel användning med en hand
  • Levereras med andningsskydd på TH3-nivå
  • EN 166- och EN 175-certifierade för fullt ansiktsskydd
  • VISION+-teknik för tydlig sikt över arbetsområdet
  • Högkvalitativ ADF med 2,5 DIN täthetsgrad för god sikt med släckt ljusbåge
  • Inbyggd LED-arbetsbelysning för slipning, inspektion och svagt ljus
  • Arbetsbelysningen tänds eller släcks automatiskt för enkel handsfree-hantering
Ladda ned broschyr Visa videon
Lätt design

Lätt design

Konstruerad för maximal komfort under långa perioder.

TH3-andningsskydd

TH3-andningsskydd

Synergi mellan svetshjälm och andningsskydd stoppar 99,8 % av rök, gaser och partiklar.

Förbättrad sikt

Förbättrad sikt

Maximalt ögonskydd och sikt med släckt ljusbåge med VISION+-teknik och 2,5 DIN täthetsgrad.

Produktalternativ

Andningsskydd produktsortiment

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e
Zeta Fresh Air W201x PFU 210e Ett komplett andningssystem som erbjuder ansikts-, ögon- och andningsskydd med maximal komfort och användarvänlighet. Den här versionen inkluderar en motordriven filterenhet för andningsskydd på TH3-nivå, ett klassledande automatiskt nedbländande svetsglas och inbyggd automatisk LED-arbetsbelysning för bättre översikt vid inspektion. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Vikt
710 g
Driftstemperatur
-5…+55 °C <80 %Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
AS/NZS 1338.1
Ja
AS/NZS 1337.1
Ja
Svetsglas
SA 60Z
Synfält storlek
110 x 60 mm
Svetsglasmått
120 x 90 mm
Täthetsgrad
5, 8-12
ADF, ljusstatus
2.5
ADF CE Klassificering
1/1/1/1
ADF, omslagstid
0,1 ms
Slipfunktion (ja/nej
Ja
PAPR
PFU 210e
VISION+ färg
Ja
LED-arbetsbelysning som drivs av
PFU 210e
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e Erbjuder samma andningsskydd på TH3-nivå och automatiskt nedbländande svetsglas som W201x PFU 210e, med samma komfort och användarvänliga funktioner. Denna version inkluderar dock inte LED-arbetsbelysningen. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
P0735 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Vikt
680 g
Driftstemperatur
-5…+55 °C <80 %Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
AS/NZS 1338.1
Ja
AS/NZS 1337.1
Ja
Svetsglas
SA 60Z
Synfält storlek
110 x 60 mm
Svetsglasmått
120 x 90 mm
Täthetsgrad
5, 8-12
ADF, ljusstatus
2.5
ADF CE Klassificering
1/1/1/1
ADF, omslagstid
0,1 ms
Slipfunktion (ja/nej
Ja
PAPR
PFU 210e
VISION+ färg
Ja
Zeta Fresh Air W201 RSA 230
Zeta Fresh Air W201 RSA 230 Inkluderar samma helskyddande svetshjälm som W201 PFU 210e. Denna version har en bältesmonterad tryckluftsregulator och inkluderar inte den inbyggda LED-arbetsbelysningen. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
9873832
Vikt
680 g
Driftstemperatur
-5…+55 °C <80 %Rh
EN 175
B
AS/NZS 1716
Ja
AS/NZS 1338.1
Ja
AS/NZS 1337.1
Ja
Svetsglas
SA 60Z
Synfält storlek
110 x 60 mm
Svetsglasmått
120 x 90 mm
Täthetsgrad
5, 8-12
ADF, ljusstatus
2.5
ADF CE Klassificering
1/1/1/1
ADF, omslagstid
0,1 ms
Slipfunktion (ja/nej
Ja
Tryckluftsregulator
RSA 230
EN 14594
3B
VISION+ färg
Ja

Tillbehör

Alla Slitdelar Andningsskydd produktsortiment Svetsglas Övrigt
Kemppi SA 60Z ADF product image

SA 60Z ADF

Automatiskt nedbländande svetsglas för Zeta-svetshjälmar med ett stort synfält på 110...

Automatiskt nedbländande svetsglas för Zeta-svetshjälmar med ett stort synfält på 110 mm x 60 mm. Val av täthetsgrad: 2,5/8-12.

Produktkod: 9873076

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

PFU 210e är robust och tålig, har valbara fläkthastigheter (160 och 210 lpm), batteri...

PFU 210e är robust och tålig, har valbara fläkthastigheter (160 och 210 lpm), batteri- och filterstatusindikatorer. Den kan användas med standardbatterier eller högkapacitetsbatterier.

Produktkod: SP011996

Kemppi RSA 230 product image

RSA 230

Bältesmonterad tryckluftsregulator. Den levererar ett kontrollerat luftflöde till and...

Bältesmonterad tryckluftsregulator. Den levererar ett kontrollerat luftflöde till andningszonen inne i hjälmen och levereras tillsammans med Gammas och Betas modeller för tryckluftsanslutning. Inbyggd utbytbar ljuddämpare som minskar störande ljud på grund av luftströmmen.

Produktkod: SP011617

Kemppi Multicharger MC-6 for PFU210e batteries product image

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 är en enhet för laddning av batterier till Kemppi PFU 210e fläkt/fi...

Multicharger MC-6 är en enhet för laddning av batterier till Kemppi PFU 210e fläkt/filterenheter. Upp till 6 batterier kan laddas samtidigt med laddaren. Batterierna kan vara antingen av SD (standard)- eller HD (heavy-duty)-typ och kan laddas samtidigt. Laddningstiden är cirka 1,5 timmar för SD-batterier och 3 timmar för HD-batterier.

Produktkod: P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

Följande filter finns till andningsskyddet PFU 210e: Gnistskydd, förfilter, partikelf...

Följande filter finns till andningsskyddet PFU 210e: Gnistskydd, förfilter, partikelfilter, odörfilter och gasfilter. Mer information om Kemppis filter och hur man beställer dem finns i Säkerhetskatalogen.

Kemppi Gas filter product image

Gas filter

ABE gasfilter för PFU 210e PAPR-enhet ger maximalt andningsskydd.

ABE gasfilter för PFU 210e PAPR-enhet ger maximalt andningsskydd.

Produktkod: SP009934

Kemppi Particle filter product image

Particle filter

Partikelfilter för PFU 210e PAPR-enhet.

Partikelfilter för PFU 210e PAPR-enhet.

Produktkod: SP015757

Kemppi Pre-filter product image

Pre-filter

Förfilter för PFU 210e PAPR-enhet. Paketet innehåller 10 st.

Förfilter för PFU 210e PAPR-enhet. Paketet innehåller 10 st.

Produktkod: SP9320002

Kemppi Universal leather neck protector product image

Universal leather neck protector

Det mångsidiga halsskyddet i läder, som skyddar mot sprut och stänk vid svetsning och...

Det mångsidiga halsskyddet i läder, som skyddar mot sprut och stänk vid svetsning och slipning, kan användas tillsammans med all personlig skyddsutrustning från Kemppi och andra fabrikat på svetsmarknaden.

Produktkod: SP015579

Kemppi Headband product image

Headband

Huvudband till Zeta-hjälmar

Huvudband till Zeta-hjälmar

Produktkod: SP009023

Kemppi Sweatband 2 pcs product image

Sweatband 2 pcs

Svettband till huvudbandet för Zeta-hjälmar. Innehåller 2 st.

Svettband till huvudbandet för Zeta-hjälmar. Innehåller 2 st.

Produktkod: SP9873018

Kemppi Comfort band padding 5 pcs product image

Comfort band padding 5 pcs

Vadderat band för nackjusteringen till alla Zeta-modeller.

Vadderat band för nackjusteringen till alla Zeta-modeller.

Produktkod: SP013231

Kemppi Zeta Inner protection plate 5 pcs product image

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Skyddsglas för Zeta svetshjälmar. Innehåller 5 st.

Skyddsglas för Zeta svetshjälmar. Innehåller 5 st.

Produktkod: SP023221

Kemppi Zeta Protection plate 5pcs product image

Zeta Protection plate 5pcs

Skyddsglas för Zeta svetshjälmar. Innehåller 5 st.

Skyddsglas för Zeta svetshjälmar. Innehåller 5 st.

Produktkod: SP022579

Kemppi Magnifying lens holder product image

Magnifying lens holder

Hållare för förstoringsglas för Zeta svetshjälmar.

Hållare för förstoringsglas för Zeta svetshjälmar.

Produktkod: SP023179

Kemppi Magnifying lens 1.0x product image

Magnifying lens 1.0x

Förstoringsglas för Kemppi svetshjälmar. Optisk styrka 1,00.

Förstoringsglas för Kemppi svetshjälmar. Optisk styrka 1,00.

Produktkod: 9873260

Kemppi Magnifying lens 1.5x product image

Magnifying lens 1.5x

Förstoringsglas för Kemppi svetshjälmar. Optisk styrka 1,50.

Förstoringsglas för Kemppi svetshjälmar. Optisk styrka 1,50.

Produktkod: 9873261

Kemppi Magnifying lens 2.0x product image

Magnifying lens 2.0x

Förstoringsglas för Kemppi svetshjälmar. Optisk styrka 2,00.

Förstoringsglas för Kemppi svetshjälmar. Optisk styrka 2,00.

Produktkod: 9873262

Kemppi Magnifying lens 2.5x product image

Magnifying lens 2.5x

Förstoringsglas för Kemppi svetshjälmar. Optisk styrka 2,50.

Förstoringsglas för Kemppi svetshjälmar. Optisk styrka 2,50.

Produktkod: 9873263

Support

Behöver du
reservdelar?

Behöver du
reservdelar?

Behöver du reparation eller underhåll?

Behöver du reparation eller underhåll?

Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor (FAQ)

Stäng

Tekniska data