Zeta Fresh Air hitsaukseen ja leikkaukseen

ZETA Fresh Air W Ladattavat materiaalit
Käyttöohjeet
PFU 210e PDF-käyttöohje
PFU Filters PDF-käyttöohje
Tekniset tiedot
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e Lataa
Zeta Fresh Air W201 RSA 230 Lataa
Zeta Fresh Air W201x PFU 210e Lataa
Vakuutukset
PFU Filters Lataa
Esitteet ja mainoslehtiset
Zeta Fresh Air leaflet FI Lataa
Videot
Zeta Fresh Air -raitisilmamaski – Varmista paras mahdollinen hengityssuojaus työmaalla Katso video
Kysytyimmät kysymykset
Miksi minun kannattaa käyttää raitisilmajärjestelmää hitsauksessa?

Ihmisen terveydelle vaarallisia aineita esiintyy kaikissa ympäristöissä, joissa hitsaustyötä tehdään. Tällöin on aina käytettävä sopivaa hengityssuojausta, joka suojaa sekä lyhyt- että pitkäkestoisilta terveysvaikutuksilta Hitsaushuurut ja työympäristön kaasupäästöt syntyvät perusmetallien palamisesta, hitsaustyössä käytettävistä hitsauslisäaineista ja niiden peiteaineista, suojakaasuista, maaleista, valokaaren ultraviolettivalon ja kuumenemisen aiheuttamista kemiallisista reaktioista sekä ilmassa jo olevien liuottimien ja puhdistusaineiden sisältämien epäpuhtauksien yhteisvaikutuksista.

Hitsaushuuruille altistuminen on vakava työperäisten sairauksien aiheuttaja. Riskejä voidaan torjua vain käyttämällä hengityksensuojausta. Hitsauksen aikana syntyvä ultraviolettisäteily reagoi ilmassa olevan hapen ja typen kanssa muodostamalla otsonia ja typen oksideja, jotka voivat olla suurina pitoisuuksina hengenvaarallisia ja keuhkotauteja aiheuttavia, sekä pieninä pitoisuuksina nenää ja kurkkua ärsyttäviä.

Yksi ammattimainen hitsaaja tuottaa n. 20–40 g huuruja tunnissa, mikä tarkoittaa n. 35–70 kg hitsaushuuruja vuodessa tuotantotyössä. Hitsaushuurun hiukkasten työperäisen altistumisen raja (OEL) on määritetty milligrammoina kuutiometrissä (mg/m³). Tämä tarkoittaa ilman huurupitoisuutta eli huurun määrää milligrammoissa kuutiometrissä ilmaa. Yleisen hitsaushuurun osalta suositellaan käytettäväksi hengityksensuojausta, kun arvo on 5 mg/m³. Tarkista paikalliset määräykset ja suositukset standardien noudattamista valvovalta paikalliselta viranomaiselta. Varmista myös, että valittava Kemppi-raitisilmajärjestelmä täyttää omat yksilölliset tarpeesi.

Kuinka hitsaukseen tarkoitettu raitisilmajärjestelmä toimii?

Raitisilmajärjestelmä koostuu PAPR-laitteesta (Powered Air Purifying Respirator), ilmaletkusta ja hitsauskypärästä, jossa on sisäänrakennettu kasvotiiviste.Moottorisoidussa raitisilmajärjestelmässä on puhallinmoottori, joka saa virtansa akusta. Lisäksi laite on varustettu hiukkassuodattimella tai hiukkas- ja kaasusuodattimien yhdistelmällä. Kempin valikoimassa on myös hengitysilman syöttöjärjestelmään liitettäviä paineilmasäätimiä.

Puhdistettu ilma johdetaan ilmaletkun kautta kypärään, mikä luo ylipainetta kypärän kuoren ja kasvotiivisteen sisään. Ylipaine hitsauskypärän sisällä tarkoittaa sitä, että hengitys on helppoa eikä ympäristön saastunut ilma pääse virtaamaan kypärän sisään. Se on niin sanottu ylipainehengityslaite.

Minkä raitisilmajärjestelmän tarvitsen, kun hitsaan ruostumatonta terästä?

Ei ole olemassa sääntöä siitä, mikä raitisilmajärjestelmä sopii minkäkin materiaalin hitsaukseen. Valinta riippuu yleensä monesta seikasta: hitsattavan materiaalin pintakäsittelystä, materiaalin puhtaudesta sekä ilman puhtaudesta (esimerkiksi otsonin määrä). Yhdistelmäsuodatin (hiukkas- ja kaasusuodatin) suojaa aina parhaiten haitallisilta höyryiltä ja kaasuilta.

Suojavarusteiden tuoteluottelostamme löydät yksityiskohtaissemman taulukon hengityssuojaratkaisuistamme ja kemikaaleista.

Kuinka usein minun pitäisi vaihtaa suodattimet moottorikäyttöiseen raitisilmajärjestelmään?

PFU 210e PAPR -laitteessa on automaattinen suodattimen tilan ilmaisin. Kypärän käyttöliittymässä oleva LED-valo palaa punaisena, tärinämoottori käynnistyy ja hälytysääni kuuluu, kun suodatin on vaihdettava välittömästi. On järkevää seurata kypärässä olevan LED-valon väriä. Kun valo palaa oranssina, suodatin on lähes tukossa ja se on vaihdettava. Jos akun käyttöaika alkaa olla liian lyhyt, hiukkassuodattimen tai esisuodattimen vaihtaminen voi auttaa.

Mistä tiedän, milloin on aika vaihtaa kaasufiltteri puhallinyksikkööni?

Kaasusuodatin ei kerää hiukkasia suodattimeensa, kuten hiukkassuodatin tekee (kaasusuodatin ei tukkeudu hiukkassuodattimen tavoin). Siksi hiukkassuodatin on aina kiinnitettävä kaasusuodattimeen = yhdistelmäsuodattimeen. Ainoa tapa selvittää, suodattaako kaasusuodatin edelleen kaasuja kuten pitäisi, on hajutesti. Jos käyttäjä tuntee hajua hitsauskypärän läpi, kaasusuodatin on vaihdettava heti. Jos haitallinen kaasu ei haise, suositellaan säännöllistä kaasusuodattimen vaihtoväliä.

Mitä eroa on TH2- ja TH3-standardeilla?

Eurooppalaisista standardeista vastaavien viranomaisten (hupun tai hitsausmaskin alla EN12941-stadardin mukaan käytettäville akkukäyttöisille puhallinlaitteille tai hengitysilman syöttöjärjestelmää käyttäville paineilmalaitteille) määrittämät suojakertoimet perustuvat raitisilmalaitteen testattuun
sisäänvuotomäärään eli sen suojaustehokkuuteen.

TH2-sertifioiduille raitisilmajärjestelmille sisäänvuoto saa olla enintään 2 %. TH3-sertifioiduille laitteille sisäänvuoto saa olla enintään 0,2 % Kaikki Kempin akkukäyttöiset puhallinlaitteet noudattavat standardia EN12941 ja niiden sertifikointiluokka on joko TH2 tai TH3.

Mikä on paineilmalaite?

Paineilmasäätimellä toimivissa raitisilmaratkaisuissa hitsauskypärään syötettävä hengitysilma luodaan kompressorilla. Hengitysilman syöttölähteen on täytettävä paikalliset ilmanlaatua koskevat määräykset.

Hitsaukseen tarkoitetut raitisilmalaitteet, jotka kytketään EN 12021 -standardin vaatimukset täyttävään kompressorin tuottaman hengitysilman syöttöverkkoon, on määritelty standardissa EN 14594. Hitsaukseen tarkoitettuja raitisilmalaitteita saa käyttää vain kohteissa, joissa hapen määrä ilmassa on yli 17 %. Suojavarusteita ei saa käyttää hengityslaitteina hapettomassa tilassa eikä hengityksensuojaimina pelastustyössä.

Mikä on motorisoitu raitisilmajärjestelmä?

Motorisoidussa raitisilmajärjestelmässä hitsauskypärän sisällä oleva hengitysilma suodatetaan akkukäyttöisen suodatinyksikön avulla. Akkukäyttöiset kannettavat puhallinyksiköt johtavat
ympäristön ilman hiukkassuodattimen tai kemiallisen suodattimen lävitse käyttäjän hengitysalueelle. Moottoroitu raitisilmajärjestelmä on englanniksi Powered Air Respiratory Protector tai Powered Air Purifying Respirator ja se lyhennetään sanalla PAPR.

Eikö ole halvempaa ostaa kertakäyttöinen hengityssuojain?

Kertakäyttöiset hengityssuojaimet ovat halvempi ratkaisu, jos hitsaat vain satunnaisesti. Ammattimaiset hitsaajat ja metallityön ammattilaiset käyttävät kuitenkin tyypillisesti yhden kertakäyttöisen maskin päivässä. Ajan mittaan kertakäyttöisten tuotteiden kulut kasvavat niin suuriksi, että laadukkaan puhallinkäyttöisen tai paineilmalla toimivan raitisilmajärjestelmän investointikustannukset vaihdettavat suodattimet mukaan lukien ylittyvät reilusti, puhumattakaan kertakäyttöisten maskien aiheuttamasta jätemäärästä. Yleensä moottoroitu raitisilmajärjestelmä (PAPR) antavat myös paremman suojan ja ovat mukavampia käyttää pitkiä aikoja jäähdytysilman kierron vuoksi.

Tarjoaa parhaan mahdollisen hengityssuojauksen työmaalle

Saat parhaan suojan ja mukavuuden hitsausta tai leikkausta varten. Zeta Fresh Air on kokonaisvaltainen raitisilmajärjestelmä, joka sisältää kevyen hitsaukseen ja leikkaukseen tarkoitetun kypärän sekä sertifioidun Kemppi-puhallinyksikön. Zeta Fresh Air asettaa hitsaajan terveyden etusijalle kattavalla silmien, kasvojen ja hengityksen suojauksella, mutta on samalla mukava ja helppokäyttöinen.

Zeta Fresh Air W201x -hitsausmaskissa on sisäänrakennetut LED-työvalot, jotka mukautuvat automaattisesti ympäristön valaistusolosuhteisiin. Ne saavat virran puhallinyksikön akusta, ja niitä on helppo säätää yhdellä kädellä. Zeta Fresh Air W201x sisältää moottorikäyttöisen PFU 210e ‑suodatinyksikön, joka estää 99,8 % haitallisista höyryistä, kaasuista ja hiukkasista – maksimoi turvallisuus työmaalla sertifioidulla TH3-tason hengityssuojauksella.

Zeta Fresh Air ‑hitsauskypärät vähentävät niskan väsymistä ja helpottavat liikkumista työmaalla sekä tarjoavat EN 166- ja EN 175 ‑standardien mukaisen kasvosuojauksen. Ne on suunniteltu mukavaksi ja yhdellä kädellä käytettäviksi, ja ne suojaavat täysin ultraviolettivalolta sekä infrapunasäteilyltä.

Luokkansa paras automaattisesti tummuva hitsauslasi (ADF) tarjoaa parhaan mahdollisen silmien suojauksen ja helpottaa työskentelyä. VISION+-teknologia antaa selkeän ja tarkan kuvan ympäristöstä. Lisäksi DIN-sävy 2,5 helpottaa kirkkaiden värien ja yksityiskohtien näkemistä, kun valokaari on sammutettuna. Laadukkaan hitsauslasin ja 110 x 60 mm:n katselualueen ansiosta sinun ei tarvitse irrottaa raitisilmajärjestelmää ja ottaa kypärää pois, jos haluat tehdä nopeasti jotain turvallisessa hengitysympäristössä, kuten toimistossa tai taukotilassa. Zeta Fresh Air ‑hitsauskypärien näkyvyys valokaari sammutettuna on myös täysin optimoitu tarkastusta ja hiontaa varten.

Hyödyt

  • Kevyt rakenne lisää mukavuutta
  • Kapea muoto helpottaa liikkumista ahtaissa tiloissa
  • Hyvin sijoitellut painikkeet ja käsisäätimet mahdollistavat käytön helposti yhdellä kädellä.
  • Mukana tulee TH3-tason hengityssuojauksen tarjoava puhallinyksikkö
  • EN 166- ja EN 175 ‑sertifioitu koko kasvojen suojaus
  • VISION+-teknologia takaa selkeän ja tarkan kuvan työympäristöstä.
  • Laadukas automaattinen hitsauslasi ja DIN-sävy 2,5 tarjoavat hyvän näkyvyyden, kun valokaari on sammutettu.
  • Sisäänrakennetut LED-työvalot hiontaa, tarkastusta ja hämäriä työolosuhteita varten.
  • Työvalot syttyvät ja sammuvat automaattisesti, jotta kädet pysyvät vapaina työskentelyyn.
Lataa esite Katso video
Kevyt rakenne

Kevyt rakenne

Tarjoaa parhaan mukavuuden pitkäaikaiseen työskentelyyn.

TH3-tason hengityssuojaus

TH3-tason hengityssuojaus

Hitsausmaskin ja puhallinyksikön välinen synergia pysäyttää 99,8 % höyryistä, kaasuista ja hiukkasista.

Parannetut näkyvyysominaisuudet

Parannetut näkyvyysominaisuudet

VISION+-teknologia ja DIN-sävy 2,5 takaavat maksimaalisen silmien suojauksen ja selkeän näkyvyyden, kun valokaari on sammutettu.

Tuotevaihtoehdot

Hengityssuojaimet

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e
Zeta Fresh Air W201x PFU 210e Kokonaisvaltainen raitisilmajärjestelmä, joka suojaa kasvot, silmät ja hengityselimet sekä tarjoaa samalla maksimaalista mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tässä versiossa on TH3-tason hengityksensuojauksen tarjoava akkukäyttöinen suodatinyksikkö, luokkansa paras automaattisesti tummuva hitsauslasi sekä sisäänrakennetut automaattiset LED-työvalot, jotka parantavat näkyvyyttä tarkastuksen aikana. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
P0736 (sisältää LI-ION-akun (HD) 6,4 Ah)
Paino
710 g
Käyttölämpötila
-5…+55 °C < 80 % Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
AS/NZS 1338.1
Kyllä
AS/NZS 1337.1
Kyllä
Hitsauslasi
SA 60Z
Katselualueen koko
110 x 60 mm
Hitsauslasin koko
120 x 90 mm
Suoja-asteikko
5, 8-12
ADF-hitsauslasin kirkas tila
2.5
ADF-hitsauslasin CE-luokitus
1/1/1/1
ADF-hitsauslasin kytkentäaika
0,1 ms
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Kyllä
Puhallinyksikkö
PFU 210e
VISION+ väri
Kyllä
LED-työvalojen virtalähde
PFU 210e
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e Tarjoaa saman TH3-tason hengityksensuojauksen ja automaattisesti tummuvan hitsauslasin kuin W201x PFU 210e sekä samat mukavuus- ja helppokäyttöisyysominaisuudet. Tässä versiossa ei ole sisäänrakennettuja automaattisia LED-työvaloja. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
P0735 (sisältää LI-ION-akun (SD) 3,2 Ah)
Paino
680 g
Käyttölämpötila
-5…+55 °C < 80 % Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
AS/NZS 1338.1
Kyllä
AS/NZS 1337.1
Kyllä
Hitsauslasi
SA 60Z
Katselualueen koko
110 x 60 mm
Hitsauslasin koko
120 x 90 mm
Suoja-asteikko
5, 8-12
ADF-hitsauslasin kirkas tila
2.5
ADF-hitsauslasin CE-luokitus
1/1/1/1
ADF-hitsauslasin kytkentäaika
0,1 ms
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Kyllä
Puhallinyksikkö
PFU 210e
VISION+ väri
Kyllä
Zeta Fresh Air W201 RSA 230
Zeta Fresh Air W201 RSA 230 Sisältää saman koko kasvot suojaavan hitsauskypärän kuin W201 PFU 210e. Tässä versiossa on vyöhön kiinnitettävä tuloilmasäädin, eikä siinä ole sisäänrakennettuja LED-työvaloja. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
9873832
Paino
680 g
Käyttölämpötila
-5…+55 °C < 80 % Rh
EN 175
B
AS/NZS 1716
Kyllä
AS/NZS 1338.1
Kyllä
AS/NZS 1337.1
Kyllä
Hitsauslasi
SA 60Z
Katselualueen koko
110 x 60 mm
Hitsauslasin koko
120 x 90 mm
Suoja-asteikko
5, 8-12
ADF-hitsauslasin kirkas tila
2.5
ADF-hitsauslasin CE-luokitus
1/1/1/1
ADF-hitsauslasin kytkentäaika
0,1 ms
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Kyllä
Paineilmasäädin
RSA 230
EN 14594
3B
VISION+ väri
Kyllä

Lisävarusteet

Kaikki Kulutusosat Hengityssuojaimet Hitsauslasit Muu
Kemppi SA 60Z ADF product image

SA 60Z ADF

Zeta-hitsauskypärien automaattisesti tummuva hitsauslasi, joka antaa suuren (110 mm x...

Zeta-hitsauskypärien automaattisesti tummuva hitsauslasi, joka antaa suuren (110 mm x 60 mm) katselualueen. Tummuusasteen valinta: 2,5/8-12.

Tuotekoodi: 9873076

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

PFU 210e on lujarakenteinen ja kestävä puhallinyksikkö. Siinä on puhallinnopeudet 160...

PFU 210e on lujarakenteinen ja kestävä puhallinyksikkö. Siinä on puhallinnopeudet 160 ja 210 litraa minuutissa, akun ja suodattimen tilan ilmaisimet sekä akkuvaihtoehtoina perusakku tai tehoakku.

Tuotekoodi: SP011996

Kemppi RSA 230 product image

RSA 230

Vyöhön kiinnitettävä paineilmasäädin. Sillä ohjataan ilmanvirtausta hitsauskypärän ka...

Vyöhön kiinnitettävä paineilmasäädin. Sillä ohjataan ilmanvirtausta hitsauskypärän kankaisen kasvotiivisteeen sisään. Toimitetaan hengitysilman syöttöjärjestelmiin tarkoitettujen Gamma- ja Beta-mallien kanssa. Sisältää vaihdettavan äänenvaimentimen, joka pienentää ilmanvirtauksesta syntyvää melua.

Tuotekoodi: SP011617

Kemppi Multicharger MC-6 for PFU210e batteries product image

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 on tarkoitettu Kemppi PFU 210e -suodatinyksikön akkujen lataamiseen...

Multicharger MC-6 on tarkoitettu Kemppi PFU 210e -suodatinyksikön akkujen lataamiseen. Laturilaitteella voidaan ladata samanaikaisesti jopa 6 akkua. Samanaikaisesti voidaan ladata sekä SD- että HD-akkuja. Latausaika on noin 1,5 tuntia SD-akuille ja 3 tuntia HD-akuille.

Tuotekoodi: P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Kemppi PFU 210e - suodatin product image

PFU 210e - suodatin

PFU 210e -puhaltimessa voidaan käyttää seuraavia suodattimia: Kipinäsuoja, esisuodati...

PFU 210e -puhaltimessa voidaan käyttää seuraavia suodattimia: Kipinäsuoja, esisuodatin, hiukkassuodatin, hajusuodatin ja kaasusuodatin. Lisätietoja Kempin suodattimista ja niiden tilaamisesta on suojavarusteluettelossa.

Kemppi Gas filter product image

Gas filter

ABE-kaasusuodatin PFU 210e PAPR ‑yksikölle tarjoaa parhaan mahdollisen hengityssuojau...

ABE-kaasusuodatin PFU 210e PAPR ‑yksikölle tarjoaa parhaan mahdollisen hengityssuojauksen.

Tuotekoodi: SP009934

Kemppi Particle filter product image

Particle filter

Hiukkassuodatin PFU 210e PAPR ‑yksikölle.

Hiukkassuodatin PFU 210e PAPR ‑yksikölle.

Tuotekoodi: SP015757

Kemppi Pre-filter product image

Pre-filter

Esisuodatin PFU 210e PAPR ‑yksikölle. Pakkaus sisältää 10 kappaletta.

Esisuodatin PFU 210e PAPR ‑yksikölle. Pakkaus sisältää 10 kappaletta.

Tuotekoodi: SP9320002

Kemppi Universal leather neck protector product image

Universal leather neck protector

Hitsausroiskeilta suojaava universaali kaula- ja hartiasuojain on saatavilla kaikkiin...

Hitsausroiskeilta suojaava universaali kaula- ja hartiasuojain on saatavilla kaikkiin Kempin hitsauskypäriin sekä muilla markkinoilla oleviin kypäriin.

Tuotekoodi: SP015579

Kemppi Headband product image

Headband

Pääpanta Zeta-kypärille

Pääpanta Zeta-kypärille

Tuotekoodi: SP009023

Kemppi Sweatband 2 pcs product image

Sweatband 2 pcs

Hikinauha Zeta-kypärien pääpantaan. 2 kappaleen pakkaus.

Hikinauha Zeta-kypärien pääpantaan. 2 kappaleen pakkaus.

Tuotekoodi: SP9873018

Kemppi Comfort band padding 5 pcs product image

Comfort band padding 5 pcs

Kaikkiin Zeta-malleihin sopiva kiinnityspannan pehmuste.

Kaikkiin Zeta-malleihin sopiva kiinnityspannan pehmuste.

Tuotekoodi: SP013231

Kemppi Zeta Inner protection plate 5 pcs product image

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Suojalevy Zeta-hitsauskypäriin. 5 kappaleen pakkaus.

Suojalevy Zeta-hitsauskypäriin. 5 kappaleen pakkaus.

Tuotekoodi: SP023221

Kemppi Zeta Protection plate 5pcs product image

Zeta Protection plate 5pcs

Suojalevy Zeta-hitsauskypäriin. 5 kappaleen pakkaus.

Suojalevy Zeta-hitsauskypäriin. 5 kappaleen pakkaus.

Tuotekoodi: SP022579

Kemppi Magnifying lens holder product image

Magnifying lens holder

Suurentavan hitsauslasin pidin Zeta-hitsauskypäriin.

Suurentavan hitsauslasin pidin Zeta-hitsauskypäriin.

Tuotekoodi: SP023179

Kemppi Magnifying lens 1.0x product image

Magnifying lens 1.0x

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 1,00.

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 1,00.

Tuotekoodi: 9873260

Kemppi Magnifying lens 1.5x product image

Magnifying lens 1.5x

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 1,50.

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 1,50.

Tuotekoodi: 9873261

Kemppi Magnifying lens 2.0x product image

Magnifying lens 2.0x

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 2,00.

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 2,00.

Tuotekoodi: 9873262

Kemppi Magnifying lens 2.5x product image

Magnifying lens 2.5x

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 2,50.

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 2,50.

Tuotekoodi: 9873263

Tuki

Tarvitsetko kulutusosia?

Tarvitsetko kulutusosia?

Tarvitsetko korjauksia tai kunnossapitoa?

Tarvitsetko korjauksia tai kunnossapitoa?

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Sulje

Tekniset tiedot