Fińskie firmy cyfryzują spawanie — wyższa efektywność prac i lepsza dokumentacja

Kemppi i PipeCloud rozpoczynają globalną współpracę w zakresie oprogramowania

Cyfryzacja spawania przyspiesza, kiedy najinteligentniejsze maszyny spawalnicze otrzymują dane zbierane w wyjątkowym systemie realizacji produkcji opracowanym w Finlandii. Współpraca między firmami Kemppi i PipeCloud oznacza istotne korzyści zarówno dla firm spawających rury, jak i ich klientów.

PipeCloud umożliwia eksportowanie unikalnych danych o spoinach wykonanych na rurach na podstawie modelu 3D do oprogramowania WeldEye firmy Kemppi, które generuje informacje o wydajności pracy.

„Integracja z PipeCloud to kolejny dowód na to, że system WeldEye łatwo integruje się z kluczowymi systemami innych firm. Dzięki takiemu rozwiązaniu można łatwo zarządzać procesem spawania bez dokumentacji papierowej. Dodatkowo osoba zarządzająca posiada podgląd produkcji w procesach planowania zasobów i systemach KPI w czasie rzeczywistym”, mówi wiceprezes Kemppi ds. rozwoju sprzedaży — Mikko Väisänen.

Wbudowana łączność systemu X8 MIG Welder z programem WeldEye pozwala spawaczom odbierać i wyświetlać cyfrowe zlecenia pracy.
Wbudowana łączność systemu X8 MIG Welder z programem WeldEye pozwala spawaczom odbierać i wyświetlać cyfrowe zlecenia pracy.

„Kierownictwo fabryki otrzymuje przejrzyste dane na temat tego, co dzieje się w fabryce. To otwiera nowe możliwości podnoszenia wydajności produkcji. Użytkownik końcowy zlecający pracę — np. rafineria ropy naftowej — może śledzić zdarzenia w projekcie spawania nawet z dokładnością do pojedynczej spoiny”, dodaje.

WeldEye to pierwsze uniwersalne oprogramowanie do zarządzania procesami spawalniczymi. Przyspiesza zarządzanie kwalifikacją procesów spawalniczych oraz gromadzenie parametrów i danych o wydajności, takich jak ilość wprowadzanego ciepła.

PipeCloud to oprogramowanie MES (Manufacturing Execution System) stworzone na potrzeby przemysłu. Łączy dane projektowe z materiałowymi, łączy ze sobą zadania i dostosowuje programy do narzędzi oraz zleceń pracy dla spawaczy.

Prezes PipeCloud Jarno Soinila szacuje, że cyfryzacja może zwiększyć efektywność prac spawalniczych o 20–100% w zależności od sytuacji.

Mikko Väisänen (z lewej) z firmy Kemppi i Jarno Soinila z firmy PipeCloud ogłaszają globalną współpracę w zakresie oprogramowania, która ma na celu cyfryzację spawania.
Mikko Väisänen (z lewej) z firmy Kemppi i Jarno Soinila z firmy PipeCloud ogłaszają globalną współpracę w zakresie oprogramowania, która ma na celu cyfryzację spawania.

„W panelu zarządzania prefabrykacją rur w czasie rzeczywistym widać, czy współczynnik czasu jarzenia w maszynie spawalniczej wynosi, na przykład, 20% łącznego czasu pracy. Na tej podstawie można następnie wprowadzać poprawki do procesu zarządzania produkcją i równie błyskawicznie obserwować efekty. Fakty zastępują tu przypuszczenia”, mówi Soinila.

„Dokumentacja spawania ma istotne znaczenie zwłaszcza w przemyśle gazowym i naftowym, jak również w branży atomowej. Jesteśmy zdania, że procesy dokumentacji spawania wkrótce trafią również do innych obszarów branży budowlanej”, dodaje.

 

 

Więcej o PipeCloud

Więcej o WeldEye

Zamknij

Dane techniczne