Finska företag digitaliserar svetsningen – ökad effektivitet och spårbarhet i produktionen

Kemppi och PipeCloud inleder ett globalt samarbete om programvara

Digitaliseringen av svetsindustrin tar ett stort steg framåt när de mest intelligenta svetsmaskinernas förmåga nu kombineras med information från ett unikt system för produktionsstyrning och -övervakning (MES) utvecklat i Finland. Samarbetet mellan Kemppi och PipeCloud skapar stora fördelar för både svetsföretag och deras kunder.

PipeCloud gör det möjligt att exportera unika data för rörsvetsfogar utifrån en designmodell i 3D till Kemppis programvara WeldEye, som returnerar arbetsresultatet tillbaka till PipeCloud.

”Integrationen med PipeCloud visar återigen hur lätt WeldEye kan samverka med andra företags centrala system. Det möjliggör en enkel övergång till papperslös hantering av svetsproduktionen och ger en realtidsbild av produktionen även till resursplanerings- och KPI-system”, säger Mikko Väisänen, Vice President, Sales Development på Kemppi.

X8 MIG Welders inbyggda anslutningsmöjlighet till WeldEye innebär att svetsarna kan ta emot och se arbetsorder digitalt.
X8 MIG Welders inbyggda anslutningsmöjlighet till WeldEye innebär att svetsarna kan ta emot och se arbetsorder digitalt.

”Fabriksledningen får transparent information om vad som händer i fabriken. Det ger nya möjligheter att förbättra effektiviteten i produktionen. Slutkunden som har beställt arbetet, till exempel ett oljeraffinaderi, kan vid behov spåra händelserna under svetsprojektet ned till enskilda svetsar”, fortsätter han.

WeldEye är den första universella programvarulösningen för styrning av svetsproduktion. Den gör hanteringen av personalens kvalifikationer och svetsprocedurer snabbare och samlar in data om svetsparametrar och prestanda, till exempel sträckenergi.

PipeCloud är en MES-programvara (Manufacturing Execution System) utvecklad för industribehov. Den kombinerar designdata med materialdata, slår samman uppgifter och skräddarsyr program för verktygsmaskiner och arbetsorder för svetsare.

PipeClouds CEO Jarno Soinila uppskattar att digitalisering kan öka svetseffektiviteten med 20–100 %, beroende på situationen.

Kemppis Mikko Väisänen (till vänster) and PipeClouds Jarno Soinila presenterar det globala programvarusamarbetet för ökad digitalisering av svetsbranschen.
Kemppis Mikko Väisänen (till vänster) and PipeClouds Jarno Soinila presenterar det globala programvarusamarbetet för ökad digitalisering av svetsbranschen.

”Ledningen hos rörtillverkaren ser i realtid om svetsmaskinernas bågtid är till exempel 20 % av den totala arbetstiden. Utifrån det kan de förbättra styrningen av svetsproduktionen och se effekterna direkt. Magkänslan ersätts av mätbara fakta”, säger Jarno Soinila.

”Spårbarheten av svetsarbeten är särskilt viktig i olje- och gasindustrin, liksom i kärnkraftsindustrin. Vi tror att kravet på spårbarhet av svetsning snart kommer även inom andra bygg- och konstruktionsområden”, tillägger han.

 

 

Läs mer om PipeCloud

Läs mer om WeldEye

Stäng

Tekniska data