Kemppi powołuje spółkę sprzedażową we Włoszech

Spółka Kemppi Oy i jej dystrybutor, firma Link Industries, od dziesięciu lat wspólnie pracują nad budowaniem świadomości marki i dystrybucją produktów Kemppi na rynku włoskim. Obecnie Kemppi i Link Industries uzgodniły uruchomienie nowego modelu biznesowego na tym drugim co do wielkości rynku produktów do spawania łukowego w Europie. Podpisano umowę założycielską nowej spółki, Kemppi Italy, która będzie dalej rozwijać sieć sprzedażową i dystrybucyjną produktów Kemppi we Włoszech, przejmując tę działalność od Link Industries z dniem 1 stycznia 2021 roku.

„Kemppi postrzega Włochy jako rynek o dużym potencjale rozwoju, na którym możemy odegrać istotną rolę. Uważamy, że dzięki nowej organizacji i modelowi biznesowemu będziemy jeszcze bardziej umacniać naszą pozycję i osiągniemy świetne długofalowe wyniki, pomimo globalnych wyzwań i radykalnych zmian zachodzących w otoczeniu.”, wyjaśnia Hannu Jokela, wiceprezes ds. rynków w Kemppi Oy.

„Jestem bardzo zadowolona z umowy zawartej z Kemppi. Zagwarantuje ona stabilność współpracy biznesowej klientom Kemppi i wszystkim partnerom. Z perspektywy Link to główny czynnik, który zachęcił nas do uruchomienia nowego modelu.”, komentuje Marta Cosulich, prezes Link Industries.

Mikko Jauhiainen od 1 stycznia 2021 roku obejmie stanowisko dyrektora zarządzającego Kemppi Italy S.r.l. W Kemppi odpowiadał wcześniej za sprzedaż dystrybutorom w Europie Południowej, w tym we Włoszech, oraz ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmą Link Industries i jej zespołem specjalistów od spawania łukowego.

„Ścisła współpraca z partnerami i użytkownikami końcowymi jest fundamentem działalności Kemppi, a ta transakcja mocniej nas przybliży do włoskich dealerów i klientów,” mówi Mikko Jauhiainen. „Nowy model biznesowy wzmocni pozycję Kemppi we Włoszech, które są dla nas jednym z najważniejszych europejskich rynków. Jestem przekonany, że ta umowa otworzy nowe możliwości biznesowe przed wszystkimi partnerami Kemppi we Włoszech oraz pozwoli im rozwijać działalność związaną z produktami Kemppi.”.

Zamknij

Dane techniczne