Kemppi etablerar ett försäljningsbolag i Italien

Kemppi Oy och dess distributör Link Industries har under de senaste tio åren samarbetat om distribution och utveckling av kännedomen om Kemppis varumärke på den italienska marknaden. Kemppi och Link Industries har nu avtalat om en ny affärsmodell på denna den näst största bågsvetsningsmarknaden i Europa. Parterna har tecknat ett avtal om att med start den 1 januari 2021 etablera ett nytt bolag, Kemppi Italy, som kommer att fortsätta och vidareutveckla försäljningen och distributionen av Kemppis produkter, vilket tidigare utfördes av Link Industries i Italien.

”Kemppi ser Italien som en marknad med stor tillväxtpotential sett till marknadsandelen. Vi tror att vi med den nya organisationen och affärsmodellen kan fortsätta växa, trots globala utmaningar och radikala förändringar”, säger Hannu Jokela, Vice President för Markets på Kemppi Oy.

”Jag är mycket nöjd med överenskommelsen med Kemppi. Den kommer att säkerställa kontinuiteten i verksamheten för både Kemppis kunder och alla andra inblandade parter. Ur Links perspektiv har detta varit den viktigaste frågan bakom överenskommelsen”, säger Marta Cosulich, President för Link Industries.

Mikko Jauhiainen har utsetts till Managing Director för Kemppi Italy S.r.l. från den 1 januari 2021. På Kemppi har han tidigare ansvarat för försäljning via distributörer i Sydeuropa, inklusive Italien, och har lång erfarenhet av samarbete med Link Industries och dess professionella team med experter inom svetsning.

”Nära samarbeten med våra partner och slutanvändare hör till kärnan i Kemppis verksamhet. Det här avtalet för oss ett steg närmare våra italienska återförsäljare och kunder”, säger Mikko Jauhiainen. ”Den nya affärsmodellen kommer att stärka Kemppis ställning i Italien, som är en av våra viktigaste marknader i Europa. Jag är övertygad om att det här samarbetet kommer att ge Kemppis alla partner i Italien goda affärsmöjligheter och förutsättningar att utveckla sin Kemppi-relaterade verksamhet ytterligare”, tillägger han.

Stäng

Tekniska data