WiseFusion Downloads
Tekniska data
WiseFusion-A Ladda ned
Referenser
A. Häggblom Oy Läs mer
Chris Jensen A/S Läs mer
Dinolift Läs mer
Inrotech Läs mer
Nautic Africa Läs mer
Suomen Levyprofiili Läs mer
Videor
WiseFusion – Optimerad svetsfunktion för kvalitet, snabbhet och enkel användning Visa videon
WiseFusion höghastighetssvetsning Visa videon

Optimerad svetsfunktion för kvalitet, snabbhet och enkel användning

Den optimerade svetsfunktionen WiseFusion ger en mycket smal och energität ljusbåge, vilket ger högre svetshastighet och lägre sträckenergi. Det koncentrerade inträngningsområdet gör det möjligt att svetsa i smala och djupa spalter. WiseFusion ger utmärkt inträngning utan risk för smältdiken. Den smalare ljusbågen underlättar dessutom kontrollen av smältbadet vid lägessvetsning. WiseFusion garanterar optimal båglängd, vilket eliminerar behovet av konstanta parameterinställningar. Adaptiv och automatisk reglering av båglängden ser till att ljusbågen alltid hålls inom kortslutningsgränserna och ökar bågtiden.

Fördelar

  • Högre svetshastighet
  • Minskad sträckenergi resulterar i färre deformationer och bättre mekaniska egenskaper för svetsen
  • Möjlighet att svetsa smalare och djupare fogar
  • Utmärkt kontroll av smältbadet vid lägessvetsning
  • Enkelt att svetsa i alla lägen
  • Automatisk styrning av ljusbågens längd garanterar användningen av rätt parametrar
  • Lätt att använda
  • Enhetlig svetskvalitet
Ladda ned broschyr
Fler svetsar

Fler svetsar

Med pulsad WiseFusion

Besparingar i fogområdet

Besparingar i fogområdet

Vid kombinerad användning av WiseFusion och WisePenetration

Minskad sträckenergi

Minskad sträckenergi

Jämfört med traditionella MIG/MAG-svetsprocesser, vilket ger lägre kostnader för omarbetning

Produktalternativ

WiseFusion
WiseFusion En svetsfunktion som reglerar ljusbågslängden automatiskt för att säkerställa en jämn svetskvalitet i alla lägen. Skapar och upprätthåller en optimal kortslutning vid pulsad Mig/Mag-svetsning och vid svetsning i spraybåge. Visa mer
Produktkod
X5500001 (Product code for X5 FastMig)
X8500000 (Product code for X8 MIG Welder)
MSM40000 (Product code for Master M)
AX30000 (Product code for AX MIG Welder)
WiseFusion-A
WiseFusion-A Kemppi Wise-svetsfunktion för automatiserad svetsning. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
A7500000 (A7 MIG Welder), 9991015

Support

Behöver du
reservdelar?

Behöver du
reservdelar?

Behöver du reparation eller underhåll?

Behöver du reparation eller underhåll?

Stäng

Tekniska data