Dinolift

Mobila arbetsplattformar av hög kvalitet

WeldEye säkerställer kvalitet vid robotsvetsning

Dinolifts mobila arbetsplattformar (MEWP) måste motsvara kvalitetskraven i både den europeiska standarden EN ISO 3834 och den amerikanska svetsstandarden AWS. Genom att integrera sina A7 MIG Welder-utrustade robotceller med WeldEye-programvaran kan Dinolift verifiera överensstämmelsen med svetsdatablad och uppnå 100 % spårbarhet även inom robotsvetsning.

Dinolift Oy tillverkar de mobila arbetsplattformarna DINO på sina tre produktionsanläggningar i Loimaa, Finland, där nästan 200 personer totalt arbetar. Förutom personalen finns det tre celler för robotsvetsning integrerade med Yaskawa- och ABB-svetsrobotar.

Det stora flertalet av Dinolifts kunder är uthyrningsfirmor, men de mobila arbetsplattformarna DINO köps även in av till exempel mindre entreprenörer. Företaget exporterar till fler än 40 länder genom sina lokala representanter. Produktionschefen Tuomas Heilala säger att Dinolift inte konkurrar på pris utan med hållbarhet, tillförlitlighet och andrahandsvärde. Långvariga partnersamarbeten har också bidragit till företagets framgång.

Dinolift
Webbplats
Bransch
Maskintillverkning
Plats
Finland
Basmaterial
Al, Fe
Med WeldEye vet vi vad som svetsats och när, vilken utrustning som har använts och vem som har svetsat. Våra erfarenheter har varit mycket positiva. Svetsarna är också glada att äntligen få se de faktiska parametrarna som använts i svetsningen och om de följer instruktionerna de har fått.

Tuomas Heilala, produktionschef, Dinolift Oy

TESTAS MOT KVALITETKRAV OCH MED KVALITETSSTYRNING

Dinolift har upplevt en stark tillväxt de senaste tio åren och satsar nu för att öka tillväxten även i USA. För att kunna ta sig in på den amerikanska marknaden genomförde Dinolift ett omfattande testprojekt för godkännande av svetsprocedurer. Slutprodukterna uppfyllde redan svetskvalitetskraven enligt EN ISO 3834-standarden men nu behövde de även leva upp till den något strängare AWS-standarden.

– Att både de amerikanska och europeiska kraven måste uppfyllas innebär mängder av restriktioner för oss när vi ska ta fram svetsdatablad. När tröskelvärdena i båda standarderna måste uppnås begränsar det handlingsutrymmet, beskriver svetsingenjör Maria Lammentausta (Q-Test Oy) som deltog i testprojektet för godkännande av svetsprocedurer och jobbar som extern svetskoordinator på Dinolift.

Att övervaka svetskvaliteten är viktigt även inom robotsvetsning eftersom svetsstandarderna kräver att överensstämmelsen med dem ska gå att verifiera utan problem. När det gäller slutprodukten är det viktigt att kunna upptäcka alla kritiska svetsavvikelser i produktionsfasen. De mobila arbetsplattformarnas säkerhet måste kunna garanteras på ett tillförlitligt sätt även på upp till 28 meters höjd.

WELDEYE GARANTERAR KVALITETEN

För att garantera den spårbarhet för svetsförband som svetsstandarderna kräver började Dinolift övervaka kvaliteten vid robotiserad svetsning med hjälp av svetskoordineringsprogramvaran WeldEye. Den molnbaserade och lättanvända programvaran integrerades med A7 MIG Welder-strömkällor i robotcellerna. På så sätt kunde svetsparametrar samlas in automatiskt direkt från robotarna. WeldEye verifierar överensstämmelsen med svetsdatablad utifrån data som programvaran samlar in. Detta ökar spårningen av svetsningsavvikelser och gör kvalitetsstyrningen betydligt enklare.

– Spårbarheten är avgörande för att eventuella defekta delar ska kunna upptäckas redan i produktionsfasen. Vi kan ta reda på exakt vilka parametrar som använts genom att kontrollera de data som samlats in via WeldEye-programvaran, säger svetskoordinatorn och arbetsledaren Hannu Rakkolainen.

WeldEye och digitala svetsdatablad (dWPS) är dessutom integrerade med Dinolifts fem X8 MIG Welders, vilka används för att svetsa delar av höghållfast stål. Med X8 MIG Welders har man fått den styrning som man behöver för att kunna hantera sträckenergin i manuell svetsning. Efterbehandlingen av svetförband har också minskat tack vare minimalt med sprut.

– X8 MIG Welder är en perfekt maskin som passar våra behov, ungefär som A7 MIG Welder, som fungerar riktigt bra i robotsvetsning, säger Hannu Rakkolainen.

Förutom i kvalitetsstyrning använder Dinolift även den mångsidiga WeldEye-programvaran i hanteringen av svetsdatablad och svetsarprövningsintyg. Maria Lammentausta beskriver hur hon hanterar godkännande av svetsprocedurer med hjälp av WeldEye, från början till slut: den preliminära WPS:n, WPQR:er och den slutgiltiga WPS:n. Hon använder programmet även för att sammanställa inspektionsrapporter och övervaka den löpande produktionen.

– WeldEye har definitivt förbättrat mitt sätt att arbeta. Jag kan ta fram svetsdatablad snabbare genom att kopiera dem som mallar och återanvända samma grundläggande information. Det har också gjort det enklare att hantera prövningsintyg, säger Lammentausta.

Ladda ned hela berättelsen

Dinolift

Sök i vårt utbud


A7 MIG Welder

Ett mångsidigt svetssystem för tillämpningar inom robotbågsvetsning. Kan integreras m...

Ett mångsidigt svetssystem för tillämpningar inom robotbågsvetsning. Kan integreras med robotar från alla tillverkare. Perfekt balanserat processpaket med enkel systemstyrning via en webbläsare. Svetspistol, trådmatarverk, strömkälla och kylenhet medföljer. Det stora urvalet professionella Wise-processer ger möjlighet till högre produktionseffektivitet och användning i olika tillämpningar.


WeldEye

WeldEye är en universallösning för koordinering av svetsproduktion.

WeldEye är en universallösning för koordinering av svetsproduktion.


WiseFusion

Den optimerade svetsfunktionen WiseFusion ger en mycket smal och energität ljusbåge, ...

Den optimerade svetsfunktionen WiseFusion ger en mycket smal och energität ljusbåge, vilket ger högre svetshastighet och lägre sträckenergi.


X8 MIG Welder

Avancerat system för krävande industriell MIG/MAG-svetsning, med en strömkälla som ka...

Avancerat system för krävande industriell MIG/MAG-svetsning, med en strömkälla som kan uppgraderas till 600 A.

X8 MIG Welder är en lösning som förändrar synen på prestanda och användbarhet vid multiprocessvetsning. Den är utrustad med en digital WPS-funktion.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data